What's your name?

Jump to phrases

How to ask people's names and to say what your name is in many different languages.

Abbreviations

frm = formal, inf = informal, v-inf = very informal,
sg = singular (to one person), pl = plural (to two or more people),
m = said by men, f = said by women
>m = said to men, >f = said to women

Click on any of the phrases that are links to hear them spoken. If you can provide recordings, corrections or additional translations, please contact me.

To see more phrases in each language click on the language names. If you'd like to see these phrases in any combination of two languages, try the Phrase Finder.

Language What's your name? My name is ...
Abkhaz Уара уа́рбан? (Uara yárban?) - m
Бара ба́рбан? (Bara bárban?) - f
Уара иухьӡи? (Uara iyx’źi?) - m
Бара ибыхьӡи? (Bara ibyx’źi?) - f
Сара ... сыхьӡуп (Sara ... syx’źup)
Adyghe Сыда о пцІэр? СицІэр ...
Afrikaans Wat is jou naam? (inf)
Wat is U naam?
Hoe heet U? (frm)
My naam is ...
Albanian (Gheg) Qysh e ki ẽmnin? (frm) Ẽmni jêm ãsht ...
Unê thirrna ...
Albanian (Tosk) Si ju quajnë? (frm)
Si te quajnë? (inf)
Si quheni? (frm)
Si quhesh? (inf)
Mua më quajnë ...
Unë quhem ...
Aleut Kiin asax̂tax̂t? ... asax̂takuq
Aklan Ano ro ngaean mo? Ro ngaean ko si ...
Alsatian Wie heisch dü?
Wia heisch?
Ich heisch ...
Ìch heiß ...
Altay Адыҥ кем (Adıñ kem) - inf
Адыгар кем (Adıgar) - frm
Мениҥ адым ... (Meniñ adım...)
Amharic ስምህ ማን ነው፧ (səməh man näw?) >m
ስምሽ ማን ነው፧ (səməš man näw?) >f
የእርስዎ ስም ማን ነው፧ (yärswo səm man näw?) frm
የኔ ስም... ነው (yäne səm ... näw)
ስሜ ... ነው። (səme ... näw)
Arabic
(Modern Standard)
m - (mā ismak?) ما اسمك؟
f - (mā ismik?) ما اسمك؟
(... ismee) ... اسمي
Arabic
(Egyptian)
m - (Ismak ey?) إسمك إيه؟
f - (Ismik ey?) إسمك إيه؟
(ismee ...) اسمي...
Arabic
(Lebanese)
Chou esmak (m)
Chou esmek (f)
Esmi ...
Arabic
(Moroccan)
(shno smītek?) شنو اسميتك؟
(asmītek?) اسميتك؟
(ana smītī ...) انا سميتى ...
(smītī ...) سميتى ...
Aragonese Cómo te clamas? (inf)
Cómo te dices? (inf)
Cómo se clama? (frm)
Cómo se diz? (inf)
Me clamo ...
Me digo ...
Arapaho Hótousíhi? ... néé’eesíh’inoo
Armenian
(Eastern)
Անունդ ի՞նչ է:
(Anun't inch e?) inf
Ինչպե՞ս ձեզ դիմել:
(Inchpes dzez dimel?) frm
Անունս ... է:
(Anun's ... e.)
Armenian
(Western)
Անունդ ի՞նչ է:
(Anoonuht eench e?) inf
Ձեր անունը ի՞նչ է:
(Tser anoonuh eench e?) frm
Անունս... է:
(Anoonuhs... e)
Arrernte Werte?  
Assamese আপোনাৰ নাম কি?
(apûnar nam ki?) - frm
তোমাৰ নাম কি?
(tûmar nam ki?) - inf
মোৰ নাম ...
(mûr nam ...)
Asturian ¿Cómo te llames? Llámome ...
Atikamekw Tan e icinikasowin? ... nit icinikason
Aymara Kunas sutimax?
Kunasa sutimaxa?
Sutijara ...
Sutijax ...
Sutixax ...wa
Nayan sutinhaxa ...
Nayaxa ... satäthwa
Azerbaijani Sənin adın nədir? (inf)
Sizin adınız nədir? (frm)
Mənim adım ...
Balinese Sira wastané?
Sira parabé?
Sira pesengané?
Nyen adané?
Adan tiang ... (inf)
Wastan titiyang ... (frm)
Pesengan titiyang ... (frm)
Tityang maparab ... (frm)
Bambara I tɔgɔ? (Whats your first name?)
I jamu? (Whats your surname?)
Ne tɔgɔ ...
Ne jamu ...
Basque Nor zara?
Zein da zure izena?
... naiz
Nire izena ... da
Bassa Xwɛ̌ nì nyɛ́nɛ́ jǔɛ́?
Xwɛ̌ nì nyɛ́nɛ́ jǔ kɛ́?
Ní nyɛ́nɛ́ mɔ̀…
Batak (Toba) Ai ise do goarmu? Ia goarhu ...
Bavarian Via hoassn si? (frm)
Via hoassd du? (inf)
I hoas ...
I bin da ... (m)
I bin die ... (f)
Belarusian Як цябе клічуць?(Jak ciabie kličuć?) - inf
Як вас завуць? (Jak vas zavuć?) - frm
Мяне клічуць ... (Mianie kličuć ...)
Bengali তোর নাম কি? (Tor nam ki?) - (v)inf
তোমার নাম কি? (Tomar nam ki?) - inf
আপনার নাম কি? (Apnar nam ki?) - frm
আমার নাম ... (Amar nam ...)
Bhojpuri तोहार नाव् का ह? (tohar naav kaa ha?) हमार नाव् ... ह (hamaar naav ... ha)
Bikol Ano an pangaran mo? Ako si ...
Bislama Wanem nem blong yu? Nem blong mi ...
Blaan Det Dagit am? Ye dagit gu ...
Bosnian Kako se zoveš? (inf)
Kako se zovete? (frm)
Zovem se ...
Ja sam ....
Breton Petra eo da anv?
Pe anv out?
... eo ma anv
Bemba Niwe nani?
Nimwe bani ishina?
Nine ... Ishina lyandi ni ...
Bulgarian Как се казваш?
(Kak se kazvaš) (inf)
Как се казвате?
(Kak se kazvate) (frm)
Аз се казвам ...
(Az se kazvam ... )
Казвам се ...
(Kazvam se ...)
Burmese ခင္ဗ်ားနာမည္ဘယ္လိုေခၚလဲ။
(k'amyà ne-meh beh-lo k'aw-lèh?)
ၡင်နာမည်ဘယ်လို ေခါ်သလဲ။
(shin ne-meh beh-lo k'aw-dhǎlèh?) >f
ကျွန်ေတာ့် ... လို့ေခါ်ပါတယ်။
(cǎnáw ... ló k'aw-ba-deh) m
ကျွန်မ ... လို့ေခါ်ပါတယ်။
(cǎmá ... ló k'aw-ba-deh) f
Cape Verdean Creole Moki bu tchoma? Nha nomi e ...
Capiznon Ano ngalan mo? Ako si ...
Catalan Com et dius? (inf)
Com es diu? (frm)
Em dic ...
Cebuano Unsa imong ngalan? (frm)
Kinsay inyong ngalan? (frm)
Kinsay imong ngalan? (inf)
Unsa'y ngalan nimo? (inf)
Ang akong ngalan kay ... (frm)
Ang ngalan nako kay ...
... akong ngalan
Central Dusun Isai ngaran nu? Ngaran ku nopo nga i ...
Chabacano de Cavite Cosa tu nombre? Mi nombre ...
Chabacano de Zamboanga Cosa di uste nombre? (frm)
Cosa su gracia? (vfrm)
Cosa tu nombre? (inf)
Cosa de vos nombre? (inf)
Vos nombre cosa? (crs)
Mi nombre es ...
Mi nombre ...
Chamorro
(Guam dialect)
Håyi nå'ån-mu? Nå'ån-hu si ...
Chamorro
(North Marianas dialect)
Hayi na’an-mu? Na’an-hu si ...
Chechen Хьан цIе хIун ю? (Ẋan ċe hun yu?) Сан цIe ... ю (San ċe ... yu)
Cherokee ᎦᏙ ᏕᏣᏙᎠ? (Gado, detsadoa) ... ᏓᏆᏙ (dagwado)
Cheyenne Né-tonėševehe? ... ná-heševehe
Chichewa Dzina lanu ndani?
Dzina lanu ndi yani?
Dzina langa ndi ...
Chinese
(Cantonese)
你叫(做)乜野名呀?
(néih giu(jouh) mātyéh méng a)
你點稱呼呀?
(néih dím chìngfù a)
我叫做 ... (ngóh giujouh ...)
Chinese
(Hakka)
你姓麼個? (ngi2 siang5 ma3ge5?)
你喊麼個? (ngi2 hem1 ma3ge5?)
𠊎姓 ... (ngai2 siang5 ...)
𠊎安到 ... (ngai2 on1 do ...)
Chinese
(Mandarin)
你貴姓大名? [你贵姓大名?]
(nǐ guìxìng dàmíng?)
你叫什麼名字? [你叫什么名字?]
(nǐ jiào shénme míngzì?)
我姓 ... (wǒ xìng ...)
我叫... (wǒ jiào ...)
Chinese
(Taiwanese)
請問,你貴姓? (chhiáⁿ-mn̄g, lí kùi-sèⁿ?)
你叫啥物名? (lí kiò sáⁿ-mih/síaⁿ-mih miâ?)
我姓 ... (góa sèⁿ ...)
我叫 ... (góa kiò ...)
Chinese
(Teochew)
汝名乜个? (leu2 mian5 mit4gai1) 我名 ... (ua2 mian5 ...)
我叫咋 ... (ua2 gio3za3 ...)
Chipewyan ʔedlánet’é ɂá? Si ... Húshye
Choctaw Chi̱ hohchifo yʋt nanta? Sʋ hohchifo yʋt ...
Chuukese Ifa itom? Itei ...
Chuvash Есӗ мӗн йатлӑ?
(Esĕ mĕn jatlă?)
Епӗ ... йатлӑ.
(Epĕ ... jatlă)
Cimbrian Bia hòosasto? (inf)
Bia pisto ganaamet? (inf)
Bia hòosat-ar? (frm)
Bia sait-ar ganaamet? (frm)
Ich pin ganaamet ...
Ich hòosse ...
Ich rüüfa- mar ...
Coastal Kadazan Iisai ngaan nu? Ngaan ku zi ...
Ngaan ku nopo nga zi ...
Comanche Ʉnha hakai nahniaka? Nʉ nahnia tsa ....
Cornish Pyth yw dha hanow? Ow hanow yw ...
Corsican Cumu vi chjamate? Mi chjamu ...
Cree ᑖᓂᓯ ᐁᐃᓯᔨᐦᑳᓱᔭᐣ (tânisi ê-isiyihkâsoyan?)
ᑖᓂᓯ ᑭᑎᓯᔨᐦᑳᓱᐣ (tânisi kitisiyihkâson?)
ᓂᓯᔨᐦᑳᓱᐣ ... (... nitisiyihkâson)
Croatian Kako se zoveš? (inf)
Kako se zovete? (frm)
Zovem se ...
Crow Dalassaakiio? Baláshe ... húuk
Cuyonon Anono imong aran? Ako si ...
Czech Jak se jmenuješ? (inf)
Jak se jmenujete? (frm)
Jaké je tvoje jméno? (inf)
Jaké je vaše jméno? (frm)
Jmenuju se ...
Moje jméno je ...
Danish Hvad hedder du? Jeg hedder ...
Dari (Nâmêtân cist?) نامتان چيست؟
(Esme-tân cist?) اسم تان چيست؟
(Nâme man ... ast) نام من ... است
(Esme-man ... ast) اسم من ... است
Dholuo Nyingi nga? Nyinga ...
Dolgan Эн аатын кимий?
(En aatın kimij?)
Мин аатын кимий? (Min aatın ...)
Duala Dina lôngo na njé? Díná lâm nā ...
Dutch Hoe heet je? (inf)
Wat is jouw naam? (inf)
Hoe heet u? (frm)
Wat is uw naam? (frm)
Ik heet ...
Mijn naam is ...
Dzongkha ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ག་ཅི་སྨོ?
(Chhoegi ming gachi mo?)
ང་གི་མིང་ ... ཨིན།
(Ngagi ming ... inn)
ང་བསོད་ ... ཨིན།
(Nga ... inn)
Efik Ekere didie? Ig ietter ...
Elfdalian Ur ietter du? Ig ietter ...
Estonian Mis teie nimi on? (frm)
Mis su nimi on? (inf)
Minu nimi on ...
Ewe Nkowode? Nkↄnye nye ...
Extremaduran Cómu te llamas? (inf)
Cómu se llama usté? (frm)
Me llamu ...
So ...
Faroese Hvussu eitur tú? Eg eiti ...
Fijian O cei na yacamu?
O cei na yacamuni?
Na yacaqu o ...
Finnish Mikä sinun nimesi on? (inf)
Mikä teidän nimenne on? (frm)
Nimeni on ...
Flemish (West) Oe noeme hy? Ik noemn ...
French Comment est-ce que vous vous appelez ?
Comment vous appelez-vous ? (frm/pl)
Comment t'appelles-tu ?
Comment tu t'appelles ? (inf/sg)
Je m'appelle ...
Frisian (North - Mooring) Hü håtst dü? Ik hiitj ...
Frisian (Saterland) Woo hatst du?
Hoe hjitsto?
Iek heet ...
Ik hjit ...
Frisian (West) Hoe hjitte jo?
Hoe hjitst do?
Myn namme is ...
Ik hyt ...
Friulian Ce non âstu? Il gno non al è ...
Galician Como te chamas? (inf)
Como se chama? (frm)
Chámome ...
Chámanme...
Gallo Coment q'c'ét-ti qe tu t'ahuches ?
Coment q'c'ét-ti qe t'âs nom ?
J'ai nom ...
Et ... qe je m'ahuche
Ét ... qe j'e nom
Ét ... qe je m'épele don
Gascon Com t'apèras ? (inf)
Com v's aperats ? (frm)
Quin t'apèras ? (inf/sg)
Quin v'aperatz ? (pl)
Que m'apèri ...
Georgian თქვენი სახელი? (tkveni sakheli?) - frm
რა გქვიათ? (ra gkviat?) - frm
შენი სახელი? (sheni sakheli?) - inf
რა გქვია? (ra gkvia?) - inf
მე მქვია ... (me mkvia ...)
German Wie heißt du? (inf)
Wie heißen Sie? (frm)
Ich heiße...
Greek (Ancient) Ὄνομα σοι τί ἐστιν; (Ónoma soi tí estin?) Ὄνομα μοι… (Ónoma moi ...)
Greek (Modern) Πώς σας λένε; (Pós sas léne?) - frm
Πώς σε λένε; (Pós se léne?) - inf
Πώς λέγεστε; (Pós légeste?) - frm
Πώς λέγεσαι; (Pós légese?) - inf
Πώς ονομάζεστε; (Pós onomázeste?) - frm
Πώς ονομάζεσαι; (Pós onomázese?) - inf
Ποιό είναι το όνομά σας; (Pyó íne to ónomá sas?) - frm
Ποιό είναι το όνομά σου; (Pyó íne to ónomá su?) - inf
Με λένε ... (Me léne ...)
Ονομάζομαι... (Onomázome…)
Λέγομαι ... (Légome ...)
Greenlandic Qanoq ateqarpit? ...imik ateqarpunga
Guaraní Mbaé’chepa nderéra?
(What is your given name?)
Mba'éichapa ndererajoapy?
(What is your surname?)
Che cheréra ...
(My given name is ...)
Chererajoapy ...
(My surname is ...)
Gujarati તારું નામ શું છે (taru naam su chhe) - sg/inf
તમારું નામ શું છે (tamaru naam su chhe? - pl/frm
આપનું નામ શું છે (aapnu naam su chhe)? - frm
મારું નામ ..... છે (maru naam ... chhe)
Haitian Creole Koman ou rele?
Ki jan ou rele?
Ki non ou?
Ki non w?
M rele ...
Mwen rele ...
Non m se ...
Hausa Mi sunanka? (>m)
Mi sunanki? (>f)
Sunana ...
Hawaiian ʻO wai kou inoa? ʻO ... koʻu inoa
Hebrew (Ma shimkha [m] Ma shmekh [f]) מה שמך? (Shmi ...) שמי...
Herero Ena roye oove ani? Oove uṋe ena roye? Ena randje owami ...
Hindi आप का नाम क्या है (āp kā nām kyā hai) - frm
तुम्हारा नाम क्या है? (tumhārā nām kyā hai) - inf
मेरा नाम ... है (merā nām ... hai)
Hiligaynon Ano imo ngalan? (frm)
Ano ngalan mo? (inf)
Ang ngalan ko ...
Hopi Um hin maatsiwa? Nu' ... yan maatsiwa
Hungarian Mi a neve? A nevem ...
Iban Sapa nama dik? Nama aku ...
Icelandic Hvað heitir þú? Ég heiti ...
Igbo Kedụ aha gị?
Kedụ afa gị?
Aha m bụ ...
Afa m bụ ...
Iloko Ania ti naganmo?
Aniat' naganmo?
Ti naganko ket ...
... ti naganko
Indonesian Siapa nama anda?
Anda namanya siapa?
Siapa namamu? (inf)
Namamu siapa? (inf)
Nama saya ...
Saya bernama ...
Inuktitut ᑭᓇᐅᕕᑦ? (Kinauvit?) ᐅᕙᖓ ...ᐊᑎᕋ (Uvanga ...atira)
...ᐅᔪᖓ (...ujunga)
Iñupiaq Kinauvin?
Kiña atqiñ?
Atira ...
Atiġa ...
Irish (Gaelic) Cén t-ainm atá ort? (sg)
Cén t-ainm atá oraibh? (pl)
Cad is ainm duit? (sg)
Cad is ainm daoibh? (pl)
C'ainm atá ort? (sg)
C'ainm atá oraibh? (pl) - Ul
Is mise ...
Mise ...
... is ainm dom
Italian Come ti chiami? (inf)
Come si chiama? (frm)
Mi chiamo ...
Jamaican Wah yuh name? Mi name ...
Japanese お名前はなんですか? (o-namae wa nan desu ka) ... だ (... da) (inf)
... です (... desu) (frm)
Javanese ꦲꦱ꧀ꦩꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦥꦤ꧀ꦗꦼꦤꦼꦁꦔꦤ꧀ꦱꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀?
(Asmanipun panjenengan sinten?) (Kromo Inggil)
ꦗꦼꦤꦼꦁꦩꦸꦱꦥ?
(Jenengmu sạpạ?) (Ngoko)
ꦤꦩꦶꦏꦸꦭ...
(Nami kulạ ...) (Kromo Inggil)
ꦗꦼꦤꦼꦁꦏꦸ...
(Jenengku ...) (Ngoko)
Jenesch Kui loz vut bettu?  
Jèrriais Tch'est qu'est vot' nom? (frm)
Tch'est qu'est san nom?
Tch'est qu'est tan nom? (inf)
Man nom est ...
Jé sis ...
Jé m'appelle ...
Kabiye Páyaŋ súwe? Páyam ...
Páyam se ...
Kabyle Isem-ik ? (>m)
Isem-im ? (>f)
Isem-iw ...
Kalmyk Тана нерн кемб? (Tana nern kemb?)
Чини нерн кемб? (Čini nern kemb?)
Мини нерн ... (Mini nern ...)
Kannada ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು?
(ninna hesarēnu?) - sg
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು?
(nimma hesarēnu?) - pl/frm
ನನ್ನ ಹೆಸರು ...
(nanna hesaru ...)
Kaqchikel ¿Achike ab'i' rat? (frm/sg)
¿Achike ib'i' rïx? (frm/pl)
¿Achike rub'i' rija'? (inf)
Rin ... nub'i
Nub'i yin ...
Karuk Hûut mí'thvuy? ... níthvuuytih
Kashmiri त्वहि क्या छु नाव?
(Twahi kyaa ch'u naav?)
तुहुंद नाव क्या हज़ छु?
تُهند ناو كياه حض چهُ؟
(Tuhund naw kyah haz chu?)
मे छु नाव ... / ميونناوچه
(Ma chho naw ...)
Kashubian Jak sã nazéwôsz?
Jakùż sã zwiész?
Nazéwóm sã ...
Jô sã zwiã ...
Móm na miono ...
Kazakh Сіздің атыңыз кім? (Sizdiñ atıñız kim?) Менің атым ... (Meniñ atım ...)
Khmer អ្នកឈ្មោះអី? (ânâk chhmoŭh ei?) ខ្ងុំឈ្មោះ ... (khnyŭm chhmoŭh ...)
Khoekhoe (Nama) Matis ǀen hâ? (fm/sg)
Matits ǀen hâ? (m/sg)
Mati ro ǀen hâ? (cm/dl)
Mati ro ǀen hâ? (fm/dl)
Mati kho ǀen hâ? (m/dl)
Mati du ǀen hâ? (f/cm/pl)
Mati go ǀen hâ? (m/pl)
Mati so ǀen hâ? (fm/pl)
Ti ǀens ge a ...
Kinyarwanda Witwa nde?
Nitwa gute?
Nitwa ...
Kiribati Antai aram? Arau ...
Arau ngai ...
Korean 이름은 무엇입니까?
(ireumeun mueosip nikka?) - inf
성함이 어떻게 되십니까?
(sungham ee uttoke daesipnika?) - frm
제 이름은 ... 입니다 (je ireum-eun ... imnida)
Kpelle íláa ɓa gbɛɛ̂? Náa ɓa ...
Kumyk Атыгъыз кимдир?
(Atığız kimdir?)
Мени атым ...
(Meni atım ...)
!Kung San !Kang ya tsedia? (>m)
!Kang ya tsidia? (>f)
!Kang ya tse ... (m)
!Kang ya tsi ... (f)
Kurdish (Kurmanji) Navé te chî ye? (frm/sg)
Navé we chî ye? (frm/pl)
Navé mi(n) ... e
Kurdish (Sorani) Nawî tu çiye?
(Nawt chya?) ناوت چییە؟
 
Kven Mikä oon sinun nimi? Minun numi oon ...
Kyrgyz Сенин атың ким? (Senin atyng kim?) - sg/inf
Сиздин атыңыз ким? (Sizdin atyngyz kim?) - sg/frm
Менин атым ... (Menin atym ...)
Ladino inf - (Komo te yamas?) קומו טי יאמאש?
frm - (Komo vos yamash?) קומו ב׳וס יאמאש?
(Me yamo ...) מי יאמו...
Lakota Sioux Táku eníčiyapi he? ... emáčiyapi
Lao ເຈົ້າຊື່ຫຍັງ? (jâo seu nyãng?) ຂ້ອຍຊື່ ... (kháwy seu ...)
Latin Quid est nomen tibi? Nomen mihi est ...
Latvian Kā tevi sauc? (inf)
Kā Jūs sauc? (frm)
Mani sauc ...
Laz მუ გჯოხონს?
(Mu gcoxons?)
ჩქიმი ჯოხო ...
(Çkimi coxo ...)
Limburgish Wie heits doe? Ich heit ...
Lingala Kombo na yo? Kombo na ngaï ...
Lithuanian Kuo tu vardu? (inf)
Koks jūsų vardas? (frm)
Mano vardas ...
Low Saxon Wo heetst du? Ik heet ...
Lozi U mang'i?
Libizo lahao ki mang'i?
Libizo laka ki ...
Ki na ...
Luganda Erinnya lyo ggwe ani? Erinnya lyange nze ...
Lule Sámi Mij la duv namma? Muv namma le ...
Luxembourgish Wéi heeschs du? (inf)
Wéi heescht Dir? (frm)
Ech heeschen ...
Mäin Numm ass ...
Macedonian Како се викаш?
(Kako se vikaš?) - inf/sg
Како се викате?
(Kako se vikate?) - frm/pl
Јас се викам ...
(Jas se vikam ...)
Моје име је ...
(Moje ime je ...)
Magahi तोर नाम की हको?
/t̪oːr naːm kiː həkoː/
हमर नाम ... है (general)
/həmər naːm ... hæː/
हमर नाम ... हो (response to question)
/həmər na:m ... hoː/
Maithili Anhake naam ki achhi?
Apne ker shubh naam?
Hamar naam ... aichh
Hamar naam aichh ...
Malagasy Iza no anaranao? Ny anarako dia ...
Malay Siapa nama anda? Nama saya ...
Malayalam പേരെന്താ? (pērenthā?)
നിന്തെ പേരെന്താ? (ninte pērenthā?)
ഞാന്‍ ... (jnān ...)
എന്ദെറ പേര് ... ആണ് (ente per ... āṇ)
Maldivian (Kon nameh kiyanee?) ކޮން ނަމެއް ކިޔަނީ؟ (Aharenge namakee ...) އަހަރެންގެ ނަމަކީ ...
Maltese X'jismek? Jien jisimni ...
Mam Ti’ tb’iya? ... nb’iya
... we’ nb’i
Manx (Gaelic) Cre'n ennym t'ort? (sg)
Cre'n ennym t'erriu? (pl)
Ta'n ennym orrym ...
Ta ... yn ennym orrym
Mish ...
Māori Ko wai tōu ingoa? Ko ... ahau
Marathi तुझं नाव काय आहे?
(tujha nāv kāy āhe) inf
आपले नाव काय आहे?
(āpale nāv kāy āhe) frm
माझं नाव ... आहे
(māzha nāv ... āhe)
Marshallese Etam̧? Eta in ...
Mauritian Creole Kuma ou apéle ?
Ki ou non ?
Mo nom li ...
Míkmaq Taluisin? Taluisi ...
Mon ယၞဳေဗွ ္ဗုီလုဪေရာ? ... သရဏ။
Mongolian Таны нэр хэн бэ? (Tany ner khen be?) Миний нэр ... (Minii ner ...)
Mossi Yamb yʋʋr la a boẽ? (frm)
Fo yʋʋr la a boẽ? (inf)
Mam yʋʋr la a ...
Muscogee (Creek / Seminole) Naket cehocefkvtē?
Cehocefkv naket owa?
Cehocefkv nake tē?
... cvhocefkvt os
... vnhuehketvt os
Nahuatl ¿Quen motoca? Notōcā ...
Nehua notōcā ...
Ni ...
Navajo Haash yinilyé? Shí éí ... yinishyé
Newari / Nepal Bhasa छङ्गू नां छु ? (chaṅgū nāṅ chu?)
छिगू नां छु ? (chigū nāṅ chu? - frm)
जिगू नां ... खः।
(jigū nāṅ ... khaḥ)
Ndebele (Northern - Zimbabwe) Ibizo lakho ngubani? Mina ngingu ...
Niuean Ko hai e higoa haau? Ko ... e higoa haaku
Ndebele (Southern) Ibizo lakho ngubani? Ibizo lami ngu...
Nepali तपाईँको नाम के हो ?
(tapāī̃ko nāma ke ho?)
तिम्रो नाम के हो ?
(timro nāma ke ho?)
मेरो नाम ... हो
(mero nāma … ho )
Nkore Eiziina ryawe oryoha? Ndi ...
Iziina ryangye ni ...
Nogai Сизинъ атынъыз ким ди?
Сизинъ атынъыз калай ды?
Меним атым ...
Northern Sámi Mii du namma lea? Mu namma lea ...
Northern Sotho Ke wena mang? Ke nna ...
Norwegian Hva heter du? (BM)
Kva heiter du? (NN)
Jeg heter ... (BM)
Eg heiter ... (NN)
Obispeño
(Northern Chumash)
Tʸi s'ipi yaptɨ? Yamtɨ ...
Occitan Cossí te dison? (inf)
Cossí te sonas? (inf)
Cossí vos dison? (frm)
Cossí vos sonatz? (frm)
Me dison ...
Me soni ...
M'apèli ...
Ojibwe Wegnesh ezhinkaazyin?
Aaniin ezhinikaazoyan?
... ndizhinikaaz
... (n)nindizhinikaaz
... (n)indigoo
Okinawan う名前や何やいびーが?
(u naamee ya nuu yaibiiga?)
御所何んでぃ言ちょーいびーが?
(unju nuu ndi ichooibiiga?)
... やん (... yan) - inf
... やいびーん (... yaibiin) - frm
我ー名前や ... やいびーん
(waa naamee ya ... yaibiin) - frm
我ー名前や ... やん
(waa naamee ya ... yan) - inf
我んねー、 ... んでぃ言るむんやいびーん
(wannee ... (n)diirumun yaibiin)
我んねー……. んでぃ言ちょーいびーん
(wannee ... (n)di ichooibiin)
Omaha Izházhe wiwíta-tʰe ...
Oʼodham Shap cehgig? B añ cehgig ...
Oriya ତୁମର ନାମ କ’ଣ?
(Tumara nāma kaṇa?)
ଆପଣଙ୍କର ନାମ କ’ଣ?
(Āpaṇaṅkara nāma kaṇa?)
ମୋର ନାମ ...
(Mora nāma ...)
Oshiwambo Ovelye lye? Edina lange aame ...
Ossetian Дæ ном куыд у?
(Dæ nom kuyd?)
Мæ ном хуыйны ...
(Mæ nom xuyjny ...)
Palauan Ng techa ngklem? A ngklek a ...
Papiamento Con jamabo?
Con yama bo?
Con bo nomber ta?
Mi nomber ta ...
Ami yama ...
Pashto (staa num tsa dhe?) ستا نون څه (zama num ... de) زما نون ... دى
Pawnee Kirike râsasa’?
Kikî râsasa’?
Kirikî râsasa’?
Tâtasa' ...
Pennsylvania German / Dutch Was iss dei Naame? Mei Naame is(s) ...
Ich ghees' ...
Persian (Farsi) اسم شما چیست؟
(esm e shoma chist?)
اسمتون چيه؟
(esmetun chie?)
نام شما چيست؟
vfrm - (naam e shoma chist?)
اسم شما چيه؟
inf - (esm e shoma chie?)
vinf - اسمت چیه؟
اسم من ... است.
(esm e man ... ast)
نام من ... است
vfrm - (naam e man ... ast)
اسم من ... ه
inf - (esm e man ... eh)
Picard Kmint qu'os vos aplez ?  
Plautdietsch Waut es dien Nome? Mien Nome es ...
Polish Jak się Pan nazywa? (frm>m)
Jak się Pani nazywa? (frm>f)
Jak ma Pan na imię? (frm>m)
Jak ma Pani na imię? (frm>f)
Jak się nazywasz? (inf)
Jak masz na imię? (inf)
Mam na imię ...
Nazywam się ...
Portuguese Como se chama? (frm)
Como te chamas? (inf)
Chamo-me ...
Eu chamo-me ...
Portuguese (Brazilian) Como se chama? (frm)
Qual é o teu nome? (inf)
Qual é o seu nome? (inf)
Como é o seu nome? (frm)
Como é o teu nome? (inf)
Como você se chama?
Qual é o seu nome? (frm)
Qual é o teu nome? (inf)
Qual a tua graça?
Chamo-me ...
Eu me chamo ...
O meu nome é ...
Punjabi ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? / تہاڈا کیہ ناں ہے؟
(tuhāḍā nā̃ kī he?)
ਮੇਰਾ ਨਾਂ ... ਹੈ। میرا ناں ۔۔۔۔ ہے
(mērā nā̃ ... he)
Quechua ¿Imataq sutiyki? (frm) X Sutiymi ...
X-qa sutiymi ...
Pedroqa sutiymi ...
Rapa Nui Ko ai tu'u 'ingoa? Ko ... to'oku 'ingoa
Romani So'i tjiro nav?
Sar bušos/bushos tu?
Sar čo anav?
Sar vikineja tu?
So tutt's lav? (British Romany)
Miro nav si o ....
Me bušov/bushov ...
Me sem ...
Me sim ...
Mandi's lav ... (British Romany)
Romanian Cum vă numiți? Mă numesc ...
Romansh Co haveis vus num? Jeu hai num ...
Russian Как тебя зовут? (Kak tebya zovut?) - inf
Как вас зовут? (Kak vas zovut?) - frm
Меня зовут ... (Menya zovut ...)
Rusyn &#Як ся звете?
(Ja sja zbete?) - frm
Я ся зву ... (Ja cja zvu ...)
Sakha Аатыҥ кимий? (aatɯŋ kimij?) - inf
Ааккыт ким диэний? (aakkɯt kim dienij?) - frm
Мин аатым ... (Min aatɯm ...)
Samoan O ai lou igoa? O lo'u igoa o ...
Samogitian Kāp tavė vadėn?
Kuoks tāva vārds?
Kuoks tamstas vārds? (frm)
Mona vards ...
Mōna vārds yr ...
Sango Ïrï tî mo nye? Irï tî mbï ...
Irï tî mbï a yeke ...
Sanskrit तव नाम किम् (tava nāma kim?) अहम् ... (aham ...)
मम नाम ... (mama nāma ...)
Sardinian (Logudorese) Comente ti jamas?
Comente ti cramas?
Comente ti narras?
(D)eo so(e) ...
Mi narro ...
Su nomen meu est ...
Sauk Tân êshithoyani?
Kashi châh keteshitho?
... neteshitho
Scots Whit's yer name?
Whit ye cawit?
Whit dae they cry ye?
Ma name's ...
Scottish Gaelic Dè an t-ainm a th'ort (inf/sg)
Dè an t-ainm a th'oirbh (frm/pl)
Is mise ...
Serbian Како се зовеш? (Kako se zoveš?) - inf
Како се зовете? (Kako se zovete?) - frm
Зовем се ... (Zovem se ...)
Serrano Hiitiit metewan? Netewan ...
Sesotho Lebitso la hao ke mang? Lebitso laka ke ...
Shawnee Nahewa ketasefo? ... netasefo
Shona Unonzani? (sg)
Munonzani? (pl)
Ndinonzi ...
Zita rangu i ...
Sicilian Comu ti chiami?
Comu ti mìsiru?
Comu si chiama? (frm)
Comu ci mìsiru? (frm)
Mi chiamu…
Mi mìsiru…
Sidama Ate su’mi ayeti? Ane su’mi ...ti
Sindhi تُنهِجو نالو ڇا آهي؟
sg - (tunhinjo naalo chhaa aahe?)
تَوهانجو نالو ڇا آهي؟
pl - (tavahaanjo naalo chhaa aahe?)
مُنهِنجو نالو ... آهي
(munhinjo naalo ... aahe)
Sinhala ඔයාගේ නම මොකක්ද (oyāgē nama mokakda?) මගේ නම ... (magē nama ...)
Slovak Ako sa voláš? (inf)
Ako sa voláte? (frm)
Volám sa ...
Slovenian Kako ti je ime? (inf)
Kako vam je ime? (frm)
Ime mi je ...
Somali Magacaa?
Magacaagu muxuu yahay?
Magacaygu waa ..
Sorbian (Lower) Kak se Wam groni? (frm)
Kak se tebje groni? (inf)
Ja som ...
Mójo mě jo ... (frm)
Mě se groni ... (inf)
Sorbian (Upper) Kak Wy rĕkaće? (frm)
Kak ty rěkaš? (inf)
Moje mjeno je ...
Ja sym ...
Rěkam ... (inf)
Ja rěkam ... (inf)
Spanish ¿Cómo te llamas? (inf)
¿Cómo se llama Usted? (frm)
Mi nombre es ...
Me llamo ...
Sundanese Namina saha? Nami abdi ...
Swahili Jina lako ni nani? Jina langu ni ...
Swazi Ungubani ligama lakho? Ligama lami ngu ...
Swedish Vad heter du? Jag heter ...
Swiss German Wie isch Ihre name? (frm)
Wie heissisch Du? (inf)
I heisse ...
Mi name isch ...
Tabassaran Фицияв цІур? (Ficijav c̣ur?)
Tagalog Ano po ang pangalan nila? (frm)
Anong pangalan mo? (inf)
Ang pangalan ko po ay ... (frm)
Ang pangalan ko ay ... (inf)
Tahitian O vai to oe i'oa? O ... to'u i'oa
Tajik Hоми шумо чист? (Nomi šumo čist?) - frm
Hоми ту чист? (Nomi tu čist?) - inf
Номи ман ... (Nomi man ...)
Tamil (formal) உங்கள் பெயர் என்ன?
(ungal peyar enna?) [ml] [fm]
என் பெயர் ... (en peru ...) [ml] [fm]
Tamasheq M-isəm-ənnăk?
M-isəm-ənnăm?
Isəm-in ...
Tamil (informal) ஒங்க பேர் என்ன?
(onga per enna) [fm]
எம் பேர் ... (em per…) [fm]
Tatar İsímígíz niçík? İsímím ...
Telugu మీ పేరేమండి ?
(mee paeraemaṅdi?)
నా పేరు ... (naa paeru ...)
Tetum Ita nia naran saida?
O nia naran sa?
Ha'u nia naran ...
Men dak narana ...
Thai คุณชีออะไร? (kun chêu a-rai ?) ผมชื่อ ... (pŏm chêu ...) m
ฉันชื่อ ... (chăn chêu ...) f
Tibetan ཁྱེད་རང་གི་མཚན་ལ་ག་རེ་ཞུ་གི་ཡོད། (kayrang gi minglâ karay ray?) ངའི་མིང་ལ་ ... རེད། (ngay minglâ ... ray)
Tigrinya መን’ዩ ሸምካ (menyu shimka) m/sg
መን’ዩ ሸምኪ (menyu shimki) f/sg
መን’ዩ ሸምኩም (menyu shimkum) m/frm
መን’ዩ ሸምክን (menyu shimken) f/frm
ስመይ….ይበሃል (simey ... yebehal)
Tokelauan Ko ai tō igoa? Ko ... toku igoa
Ko toku igoa ko ...
Ko au ko ...
Tok Pisin Wanam nem bilong yu?
Husat nem bilong yu?
Nem bilong mi emi ...
Nem bilong mi i ...
Tongan Ko hai ho hingoa? Ko hoku hingoa ko...
Tongva (Gabrielino) Miyiiha' motwaanyan? Netwaanyan'e ...
Tsotsil K'usi abi? (inf)
Jo'ote k'usi abi? (frm)
Ja' jbi ...
Tswana Leina le gago ke mang? (frm)
O mang? (inf)
Leina la me ke ...
Tsez Довкьо ци шов?
(Dowƛʼo ci šow?)
Дāькьо ци ... йолъ
(Daǟƛʼo ci ... yoł?)
Tsonga Hi wena mani vito?
Hi wena mani vito ra wena? (frm))
U wa ka mani xivongo? (What is your surname?)
Hi mina ...
Vito ra mina i...
Tumbuka Zina linu ndimwe njani? Zina lane ndine ...
Turkish İsminiz nedir? (frm)
İsmin ne? (inf)
Adınız ne? (frm)
Adın ne? (inf)
İsmim ... (inf/frm)
Adım ... (inf/frm)
Turkmen Adyň name? Meniň adym ...
Tuvaluan Ko oi tou igoa? Toku igoa ko ...
Twi Yɛferɛ wo sɛn? Yɛferɛ me ...
Me din de ...
Udmurt Кызьы тон нимыд?
(Kyz’y ton nimyd?)
Монэ ӧтизы ...
(Mone ötizy ...)
Ukrainian Як тебе звати (Jak tebe zvaty?) inf/sg
Як вас звати (Jak vas zvaty?) frm/inf/pl
Мене звуть (Mene zvuť ...)
Ulch Си(э) гэлбуси нгуй?
Син гэлбуси хон бини?
Мин гэлбуи ...
Urdu آپ كا نام كيا ہے؟
(ap ka nam kya hai)
ميرا نام ... ہے
(mera nam ... hai)
Uyghur ئىسمىڭىز نىمۇ؟
(Ismingiz nimu?)
مېنىڭ ئىسمىم ...
(Mening ismim ...)
Uzbek Sizning ismingiz nima?
Sening isming nima?
Isming nima?
Mening ismim ...
Venda Dzina lavho ndi nnyi? Dzina langa ndi ...
Venetian Che nòme gatu? Me ciamo ...
Mi, me ciamo ...
Gò nòme ...
Veps Kut sindai kuctas? Minun nimi om ...
Vietnamese Bạn tên gì? Tôi tên là ...
Võro Miä su nimi om?
Kia sa olõt?
Ma olõ ...
Wappo Tháli’ mì yáwkhe’? I yáwe
Wayuu Kasaichit pünülia? Tanülia… ...
Welsh Beth ydy dy enw di? (inf)
Beth ydy'ch enw chi? (frm)
... dwi
... ydw i
West Kayah (Red Karen) ꤔꤟꤢꤧ꤬ ꤗꤝꤟꤤ꤭ ꤔꤢ ꤢꤨ꤭ꤕꤢꤩ꤭?
[ŋɛ̤¹ mwi̤³ ŋa u³pe³]
ꤠꤢ꤭ ꤗꤝꤟꤤ꤭ ꤔꤢ ...
[va³ mwi̤³ ŋa]
Wolof Naka-nga sant?
Na nga tudd?
Noo tudd?
Maa ngi tudd ...
... laa tudd
Xhosa Ngubani igama lakho?
Lithini igama lakho?
Igama lam ngu ...
Yamdena Ma mo ngaram ise? Yakw ngarangw ...
Yapese Minii' e fithngam? Fithngag ea ...
Yiddish (Vi heystu?) װי הײסטו (Ikh heys ...) איך הײס ...
Yolngu Nhä nhenbal garrar? Ŋarral garrar ...-puy
Yoruba Kí ni orúkọ ẹ? (inf)
Kí ni orúkọ yín? (frm/pl)
Kí lorúkọ ọ̀ ẹ? (inf)
Kí lorúkọ yín? (frm/pl)
Orúkọ mi ni …
... ni orúkọ mi
Zazaki Namey to çi yo? Namey mi ... o/a
Zulu Ngubani igama lakho? Igama lami ngu...
Auxiliary and constructed languages
Esperanto Kio estas via nomo?
Kiel vi nomiĝas?
Mia nomo estas ...
Mi nomiĝas
Folkspraak Wadt bin din Namen? Min Namen bin ...
Interlingua Qual es vostre nomine? Mi nomine es ...
Quenya Man esselya ná?
Mani naa essa en lle?
Nánye ...
Volapük Lio panemol-li? Nem oba binon ...
Panemob ...

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Learn a Language with gymglish

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com