Useful phrases in Samoan

A collection of useful phrases in Samoan, a Polynesian language spoken mainly in Western Samoa and American Samoa

Jump to phrases

See these phrases in any combination of two languages in the Phrase Finder. If you can provide recordings, corrections or additional translations, please contact me.

If you can help fill in the gaps on this page, please contact me.

English Gagana Samoa (Samoan)
Welcome Afio mai
Susu mai
Maliu mai
Hello (General greeting) Malō (inf)
Malō soifua (frm)
Tālofa
How are you? Ua mai oe?
Reply to 'How are you?' Manuia, fa'afetai, ae a oe?
Long time no see Ua leva tele ona o'u le toe va'ai ia oe
What's your name? O ai lou igoa?
My name is ... O lo'u igoa o ...
Where are you from? O fea e te sau ai?
I'm from ... Ou te sau mai ...
Pleased to meet you Ua ou fiafia ua ta feiloa'i
Good morning
(Morning greeting)
Manuia le taeao
Good day Manuia le aso
Good evening
(Evening greeting)
Manuia le afiafi
Good night Manuia le po
Goodbye
(Parting phrases)
Fā (inf)
Tōfā
Tōfā soifua
Good luck! Ia manuia
Cheers! Good Health!
(Toasts used when drinking)
Manuia!
Have a nice day Ia manuia le aso
Bon appetit /
Have a nice meal
Ia manuia le tausamiga
Bon voyage /
Have a good journey
Ia manuia le malaga
Yes I
'Ioe
No Leai
Maybe Ailoga
I don't know Ou te leiloa
I understand Ua ou mālamalama
I don't understand 'Ou te lē mālamalama
Please speak more slowly Fa'amolemole, ia fa'atelegese lau tautala
Please say that again Fa'amolemole, toe fai mai lau tala
Please write it down Fa'amolemole, ia tusi mai
Do you speak English? E te iloa tautala fa'aIgilisi?
Do you speak Samoan? E te iloa fa'aSamoa?
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
Ioe, ae laiitiiti
How do you say ... in Samoan? E faafefea ona ta'u le .... i le faaSamoa?
Excuse me Tulou lava
How much is this? E fia le tau?
Sorry Fa'amalie atu
Please Fa'amolemole
Thank you Fa'afetai
Fa'afetai tele
Reply to thank you E le afaina
Where's the toilet / bathroom? O fea le fale ta'ele?
This gentleman will pay for everything O si alii lea o le a totogiina uma
This lady will pay for everything O si tama'ita'i lea o le a totogiina uma
Would you like to dance with me? Ete ta fia siva?
I miss you Ou te misia ia te oe
I love you Ou te alofa ia te oe
Get well soon Ia vave ona e manuia
Leave me alone! Alu ese ma a'u!
Help! Fia ola!
Fire! Le afi!
Stop! Soia!
Call the police! Vili le leoleo!
Christmas greetings Ia manuia le Kerisimasi
New Year greetings Ia manuia le Tausaga Fou
Easter greetings Ia manuia le Eseta
Birthday greetings Ia manuia lou Aso Fanau
Congratulations! Faʻafetai!
One language is never enough O le gagana e tasi e le lava
My hovercraft is full of eels Ua tumu la'u ato fagota i pusi

Corrections and additions by A. Lutu, Amber Bunnin and Porchia Lole

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Information about Samoan | Phrases | Numbers | Tower of Babel | Books about Samoan on: Amazon.com and Amazon.co.uk [affilate links]

Links

Other collections of Samoan phrases
http://samoan.manuatele.net
http://mylanguages.org/samoan_phrases.php
http://wikitravel.org/en/Samoan_phrasebook
http://www.nzetc.org/tm/scholarly/tei-PraDict.html

Phrases in Polynesian languages

Hawaiian, Māori, Niuean, Rapa Nui, Samoan, Tahitian, Tokelauan, Tongan, Tuvaluan

Phrases in other languages

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Conversations - learn languages through stories

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com