Useful Tagalog phrases

A collection of useful phrases in Tagalog, an Austronesian language spoken mainly in the Philippines.

Jump to phrases

See these phrases in any combination of two languages in the Phrase Finder. If you can provide recordings, corrections or additional translations, please contact me.

Key to abbreviations: frm = formal, inf = informal

English Tagalog
Welcome Maligayang pagdating
Mabuhay
Hello (General greeting) Musta? (inf)
Kumusta? (frm)
Hello
Hi
How are you? Musta? (inf)
Kumusta? (inf)
Kumusta ka? (frm)
Reply to 'How are you?' Mabuti naman po (frm)
Mabuti naman (inf)
Long time no see Tagal na ah! (inf)
Grabe ang tagal na nating di nagkita! (inf)
Ang tagal nating hindi nagkita (frm)
What's your name? Ano po ang pangalan nila? (frm)
Anong pangalan mo? (inf)
My name is ... Ang pangalan ko po ay ... (frm)
Ang pangalan ko ay ... (inf)
Where are you from? Tagasaan ka?
Saan ka nanggaling?
I'm from ... Taga ... ako
Ako ay galing sa ...
Pleased to meet you Kinagagalak kong makilala ka
Good morning
(Morning greeting)
Magandang umaga po (frm)
Magandang umaga (inf)
Good afternoon
(Afternoon greeting)
Magandang hapon po (frm)
Magandang hapon (inf)
Good evening
(Evening greeting)
Magandang gabi po (frm)
Magandang gabi (inf)
Good night Gudnayt
Matutulog na ako (I'm going to sleep now)
Matulog ka na (Go to sleep already) - inf
Matulog na po kayo (Go to sleep now) - frm
Goodbye
(Parting phrases)
Paálam
Good luck! Suwertehin ka sana
Magsumikap ka (Work hard)
Pagbutihin mo (Do your best)
Mapasa iyo nawa ang suwerte (old fashioned)
Cheers! Good Health!
(Toasts used when drinking)
Mabuhay! (long life)
Have a nice day Magandang araw sa'yo!
Magandang araw sa iyo!
Bon appetit /
Have a nice meal
Tayo'y magsikain (frm)
Kainan na! (inf) - Let's eat!
Bon voyage /
Have a good journey
Maligayang paglalakbáy!
Tagalog Hindi ko alam
Do you understand? Nauunawaan mo?
I understand Naiintinidihan ko
I don't understand Hindi ko naiintindihan
Please speak more slowly Pwede mo bang bagalan ang iyong pagsasalita?
Please say that again Pakiúlit mo yon
Please write it down Pakisulat mo naman
Do you speak Tagalog? Nagsasalita ho/po ba kayo ng Tagalog? (inf)
Nagta-Tagalog ka ba?
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
Nagsasalita ako ng kaunti lamang (frm)
Oo, konti lang (inf)
I'm learning Tagalog Nag-aaral ako ng Tagalog
Do you speak a language
other than
Tagalog?
Marunong ka bang magsalita ng ibang wika bukod sa Tagalog?
Nakapagsasalita po ba kayo ng ibang wika bukod sa Filipino/Tagalog? (frm)
Nakakapagsalita ka ba ng ibang lengguwahe bukod sa Filipino/Tagalog? (inf)
How do you say ... in Tagalog? Paano mo sabihin ang ... sa tagalog?
Excuse me Ipagpaumanhin ninyo ako! Paumanhin (po)!
How much is this? Magkano ho ito?
Magkano to?
Sorry Patawad!
Pasensya na
Thank you Salamat (inf)
Maraming salamat (inf)
Salamat po (frm)
Maraming salamat po (frm)
Reply to thank you Wala pong anuman (frm)
Walang anuman (inf)
Where's the toilet / bathroom? Nasaan ang kasilyas?
Nasaan ang banyo?
Nasaan ang CR? (comfort room)
This gentleman/lady will pay for everything Siya na po ang magbabayad ng lahat
Would you like to dance with me? Sayaw tayo (Let's dance)
Tara sayaw tayo (Come dance with me)
Gusto mo bang sumayaw? (inf)
Maari ko bang hingin ang kamay mo para sa sayaw na ito? (vfrm)
I miss you Ikaw ay hanap-hanap ko (frm - old fashioned)
I love you Iniibig kita
Mahal Kita
Minamahal Kita
Iniirog kita (old fashioned)
Get well soon Magpagaling ka na, ha
Go away! Lubayan mo ako!
Lumayas ka sa harapan ko!
Huwag mo akong pakialamanan!
Leave me alone! Iwanan mo ako mag-isa!
Hayaan mo ko mapag-isa!
Lubayan mo ako!
Lumayas ka sa harapan ko! (Get out of my sight!)
Huwag mo akong pakialamanan! (Don't bother me!)
Help! Saklolo! Tulong!
Fire! Sunog!
Stop! Tigil!
Para! (to tell vehicle to stop)
Call the police! Tumawag ka ng pulis!
Christmas greetings Maligayang Pasko
New Year greetings Manigong bagong taon
Easter greetings Maligayang Pasko ng pagkabuhay
Birthday greetings Maligayang kaarawan (Happy Birthday)
Maligayang bati sa iyong kaarawan
(Happy/Joyful/Merry Wishes on your Birthday)
Nawa'y pagpalain ka ng Diyos ng marami pang kaarawan
(May God bless you with many more birthdays to come)
Congratulations! Pagbati!
Binabati kita!
One language is never enough Hindi sapat ang isang wika lamang
Hindi sapat ang isang lengguahe lamang
My hovercraft is full of eels Puno ng palos ang aking hoberkrap/hovercraft

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Talk in Arabic - Learn Egyptian, Iraqi, Levantine, Sundanese, Moroccan, Algerian or Saudi Arabic

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com