Useful Norwegian phrases

A collection of useful phrases in Norwegian.

Jump to phrases

See these phrases in any combination of two languages in the Phrase Finder. If you can provide recordings, corrections or additional translations, please contact me.

Glossary of abbreviations: frm = formal, inf = informal, sg = singular (said to one person), pl = plural (said to more than one person), NN = Nynorsk - BM = Bokmål.

English norsk (Norwegian)
Welcome Velkommen
Hello (General greeting) Goddag
Hei
Morn, Hallo (on phone)
How are you? Hvordan har du det?
Hvordan går det med Deg?
Reply to 'How are you?' Jo takk, bare bra. Og du?
Jo takk, bare bra. Og med Deg?
Long time no see Lenge siden sist!
Det er lenge siden sist vi møttes!
Det var lenge siden (sist)!
What's your name? Hva heter du? (BM)
Kva heiter du? (NN)
My name is ... Jeg heter ... (BM)
Eg heiter ... (NN)
Where are you from? Hvor er du fra? (BM)
Hvor kommer du fra? (BM)
Kvar kjem du frå? (NN)
Kvar er du frå? (NN)
I'm from ... Jeg er fra ... (BM)
Jeg kommer fra ... (BM)
Eg kjem frå ... (NN)
Eg er frå ...(NN)
Pleased to meet you Hyggelig å møte deg
Artig å treffe deg
Good morning
(Morning greeting)
God morgen
Good afternoon
(Afternoon greeting)
God ettermiddag
Good evening
(Evening greeting)
God kveld
Good night God natt
Goodbye
(Parting phrases)
Ha det bra
Hade (inf)
Adjø
Farvel
Good luck! Lykke til!
Cheers! Good Health!
(Toasts used when drinking)
Skål!
Have a nice day Ha en fin dag
Bon appetit /
Have a nice meal
Vær så god!
Vel bekomme!
Bon voyage /
Have a good journey
God reise!
God tur!
Yes Ja
No Nei
Maybe Kanskje
I don't know Jeg vet ikke
Do you understand? Forstår du?
I understand Jeg forstår (BM)
Eg forstår (NN)
I don't understand Jeg skjønner ikke (BM)
Jeg forstår ikke (BM)
Eg forstår ikkje (NN)
Please speak more slowly Vær vennlig og snakk saktere?
Kan du være så snill å snakke litt saktere?
Please say that again Kan du si det igjen?
Please write it down Kan du være så snill å skrive det ned?
Do you speak English? Snakker De engelsk? (frm/sg/pl)
Snakker du engelsk? (sg/inf)
Snakker dere engelsk? (pl/frm)
Do you speak Norwegian? Snakker De norsk? (frm/sg/pl)
Snakker du norsk? (sg/inf)
Snakker dere norsk? (pl/frm) (BM)
Snakkar du nynorsk? (sg)
Snakkar de nynorsk? (pl) (NN)
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
Ja, litt (BM)
Ja, litt (NN)
I'm learning Norwegian Jeg lærer norsk
Do you speak a language
other than
Norwegian?
Snakker du et annet språk enn norsk?
Speak to me in Norwegian Snakk til meg på norsk
(Speak to me in Norwegian)
Du kan snakke norsk med meg
(You can speak Norwegian to me)
Vennligst snakk på norsk til meg
(Please speak Norwegian to me)
Du kan øve på å snakke norsk med meg
(You can practise speaking Norwegian to me)
How do you say ... in Norwegian? Hvordan sier du ... på norsk?
Excuse me Unnskyld! Unnskyld meg!
I would like ... Jeg vil gjerne ...
How much is this? Hva koster denne?
Hva koster dette?
Sorry Unnskyld, Beklager
Please Vær så snill
Thank you Takk (thanks)
Tusen Takk (a thousand thanks)
Mange Takk (many thanks)
Takk skal du ha
Reply to thank you Ingen årsak
Vær så god
Where's the toilet / bathroom? Hvor er toalettet? (BM)
Kvar er toalettet? (NN)
This gentleman will pay for everything Denne herren vil betale for alt
This lady will pay for everything Denne kvinnen vil betale for alt
Would you like to dance with me? Skal vi danse? (lit. 'Shall we dance?')
I miss you Jeg savner deg (BM)
Eg saknar deg (NN)
I love you Jeg elsker deg (BM)
Eg elskar deg (NN)
Get well soon God bedring
Go away! La meg være alene!
Leave me alone! La meg være alene!
La meg være i fred!
Help! Hjelp!
Fire! Brann!
Help! Stopp!
Call the police! Ring politiet!
Christmas greetings God jul
New Year greetings Godt nytt år
Easter greetings God påske
Birthday greetings Gratulerer med dagen
Gratulerer med fødselsdagen
Congratulations! Gratulerer!
One language is never enough Ett språk er aldri nok
My hovercraft is full of eels Det er fullt av ål i luftputebåten min
Luftputebåten min er full av ål
Luftputefartøyet mitt er fullt av ål

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

SpanishPod101 - learn Spanish for free

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com