Useful Punjabi phrases

A collection of useful phrases in Punjabi in the Gurmukhi and Shahmukhi scripts, and transliterated.

Jump to phrases

See these phrases in any combination of two languages in the Phrase Finder. If you can provide recordings, corrections or additional translations, please contact me.

English ਪੰਜਾਬੀ / ﺏﺎﺠﻨﭘ (Punjabi)
Welcome ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ। / جی آیاں نُوں (jī āiā nū̃)
Hello (General greeting) ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। / ست سِری اَکال (sat srī akāl)
ਨਮਸਕਾਰ / نمسکار (namaskar)
How are you? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? / تُہاڈا کی حال ہے؟
(tuhāḍā kī hāl he?)
Reply to 'How are you?' ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਾਂ? / ٹھیک ہاں۔ تُسیں کِداں؟
(ṭīk hā̃. tusī̃ kíddā̃?)
Long time no see ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ! / بڑی دیر توں تُسیں نظر نہیں آئے!
(baṛī der ton tusī̃ naśar nahī̃ āe!)
What's your name? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? / تہاڈا کیہ ناں ہے؟
(tuhāḍā nā̃ kī he?)
My name is ... ਮੇਰਾ ਨਾਂ ... ਹੈ। میرا ناں ۔۔۔۔ ہے
(mērā nā̃ ... he)
Where are you from? ਤੁਸੀਂ ਕੀੱਥੋਂ ਹੋ? / تُسیں کتھے دے ہو؟
(tusing kiṭhong ho?)
I'm from ... ਮੈਂ ... ਤੋਂ ਹਾਂ / میں ۔۔۔ توں ہاں۔
(maing ... tong hāng)
Pleased to meet you
(not often used in Punjabi)
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ / نہانوں مل کے بہت خوشی ہوئی
(tuhānū̃ mil kē bāhut khushī hōī)
Good night ਸ਼ੁੱਭ ਰਾਤਰੀ (shubh rātri)
Goodbye
(Parting phrases)
ਰੱਬ ਰਾਖਾ / ربّ راکھا
(rabb rākhā = "may God protect you")
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ست سری آکال فیر مِلاں گے
(sati sri akālfir milange)
Good luck! ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋਣ / بھاگ چنگے ہون (bhag chngae hoon)
Cheers! Good Health!
(Toasts used when drinking)
ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋਣ / بھاگ چنگے ہون (bhag chngae hoon)
Have a nice day ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਲੰਘੇ / تہاڈا دِن چنگا لنگھے
(tuhādā din changā langhe)
Bon appetit /
Have a nice meal
(no equivalent)
Bon voyage /
Have a good journey
ਸੁਖੀ ਜਾ / سکھی جا (sukhi ja)
Do you understand? ਕੀਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਝ ਲੱਗਿਆ? / کیہ تہانوں سمجھ لگیا؟
(kituhanoon samijh lagia?)
I understand ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ / میں سمجھیاں (main samijhia)
I don't understand ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। / میں نہیں سمجھیا (mẽ nahī̃ samájiā)
Please speak more slowly ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। / تُسیں مہربانی کر کے ہولی بولی جی
(tusī̃ kirpā karkē hɔlī bōlō jī)
Please say that again ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੋ ਜੀ? / دوبارہ کہو جی؟ (dubārā kahō jī?)
Please write it down ਲਿੱਖ ਲਓ ਜੀ। / لِکھ لوؤ جی۔ (likkh laō jī)
Do you speak English? ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? / تُسیں انگریزی بولدے ہو؟
(tusī̃ angrējī bōldē hō?)
Do you speak Punjabi? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? / تُہانوں پنجابی آؤندی ہے؟
(tuhānū̃ panjābī āundī he?)
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। / ہاں تھوڑا جیہا (hā̃, thōṛā jihā)
I don't speak Punjabi مینوں اینی پنجابی نہیں بولنی آؤندی۔
(mennu ēni panjābī nai bolni āndi)
How do you say ... in Punjabi? ਪੰਜਾਬੀ'ਚ ... ਕਿੱਧਾਂ ਕਹੀਦਾ? / پنجابی وِچ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کِداں کہی دا؟
(panjābī'ch ... kíddā̃ kahīdā?)
Excuse me ਵੇਖੋ ਜੀ। / ویکھو جی۔ (vēkhō jī)
ਦੇਖੋ ਜੀ। / دیکھو جی۔ (dēkhō jī)
How much is this? ਇਹ ਕਿੱਨੇ('ਕ) ਦਾ/ਦੀ ਹੈ? / ایہہ کِنے دا، دی ہے؟
(ih kinnē('k) dā/dī he?)
Sorry ਖਿਮਾ/ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਜੀ। / معاف کرو جی۔ (kimā/māf karō jī)
Please ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ / کِرپا کرو، مہربانی کرو (kirpā karkē)
Thank you ਧਨਵਾਦ / مہربانی (tànvād)
ਸ਼ੁਕਰੀਆ / شکریہ (shukrīā)
Reply to thank you ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। / تہاڈا سواگت ہے۔ جی آیاں نوں
(tuhāɖā suāgat he)
ਕੋਈ ਨਹੀਂ। / کوئی نہیں (kōī nahī̃)
Where's the toilet / bathroom? ٹوائلٹ کِتھے وا؟ (tolet kiṭai wai?)
This gentleman will pay for everything ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਿਯਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਨ ਗੇ
ایہہ بھائی صاحب ساریاں چیزاں دے پیسے دین گے
(ih tāī sāhib sariyā̃ cīzā̃ de paise den ge)
This lady will pay for everything ਇਹ ਬੀਬੀ ਸਰਿਯਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਗੀ
ایہہ بی بی ساریاں چیزاں دے پیسے دیئے گی

(ih bībī sāhibā̃ sariyā̃ cīzā̃ de paise deñe gī)
Would you like to dance with me? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਚਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਗੇ / کیہ تُسیں میرے نال نچنا پسند کرو گے؟
(kī tusī mere nāl nacaṇā pasãd karo ge)
I love you ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। / میں تینوں پیار کردا ہاں
(mẽ tenū̃ piār kardā hā̃)
Get well soon ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਰਾਮ ਆਵੇ। / تہانوں چھیتی آرام آوے
(tuhānū̃ shētī arām āvē)
Go away! ਪਰੇ ਹੋਜਾ! / پرے ہو جا (parē hōjā!)
Leave me alone! ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰੈਣ ਦੇ! / مینوں اِکلا رہن دے! (menū̃ ikallā reñ dē!)
Help! ਮੱਦਦ! / مدد! (madad!)
(bachao!) روکو!
Fire! ਅੱਗ! / اَگ! (ag!)
Stop! ਰੁਕੋ! (ruko!)
Call the police! ਪੁਲਸਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ‌! / پولیس نُوں بُلاؤ (pulsā̃ nū̃ bulā!)
Christmas greetings ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ। / میری کرِسمس (merī krismas)
New Year greetings ਨਵਾਂ ਸਾਲ/ਵਰਾ ਮੁਬਾਰਕ। / نواں سال، ورہا مبارک
(navā̃ sāl/varā mubārak)
Easter greetings not used
Birthday greetings ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ। / جنم دِن مبارک (janam din mubārak)
Congratulations! ਮੁਬਾਰਕਾਂ! (Mubārakāṁ!)
One language is never enough ਇੱਕ ਹੀ ਭਸ਼ਾ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। / ک ہی بھاشا جان کے نہیں سردا۔
(ikk hī pàshā jaɳ kē nahī̃ sardā)
My hovercraft is full of eels ਮੇਰਾ ਹਵਰਕ੍ਰਾਫ਼ਤ ਨਾਂਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। / میرا ہرکرفٹ نگاں ناں بھریا پیا
(mērā havarkrāft nāngā̃ nāɭ pàriā piā)

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Talk in Arabic - Learn Egyptian, Iraqi, Levantine, Sundanese, Moroccan, Algerian or Saudi Arabic

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com