languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Useful Slovak phrases

A collection of useful phrases in Slovak. Click on the English phrases to see them in many other languages.

Key to abbreviations: sg = singular (said to one person), pl = plural (said to more than one person), inf = informal, frm = formal.

English slovenčina (Slovak)
Welcome Vitaj (sg/inf) Vitajte (pl/frm)
Hello
(General greeting)
Ahoj (sg/inf) Ahojte (pl/frm) Nazdar / Servus
How are you?I'm fine, thanks. And you?
Ako sa máte? (frm)
Ako sa máš? (inf)
Ako sa máte? (pl)
Ďakujem, dobre. A Vy? (frm)
Ďakujem, dobreho
Ďakujem, dobre. A ty? (inf)
Ďakujem, dobre. A vy? (pl)
What's your name?
My name is ...
Ako sa voláš? (inf)
Ako sa voláte? (frm)
Volám sa ...
Where are you from?
I'm from ...
Odkialʼ si? (inf)
Odkialʼ ste? (frm)
Som z ...
Pleased to meet you Teší ma
Morning greeting(s) Dobré ráno (used until 8am)
Dobrý deň (used from 8am until dark)
Afternoon greeting(s) Dobré popoludnie (rarely used)
Evening greeting(s) Dobrý večer
Nighttime parting phrase(s) Dobrú noc
Parting phrase(s) Dovidenia (frm) Zbohom (frm) Čau (inf) Ahoj (inf)
Good luck Veľa šťastia!
Toasts used when drinking Na zdravie!
Have a nice day Pekný deň! Pekný deň prajem!
Bon appetit /
Have a nice meal
Dobrú chuť!
Bon voyage /
Have a good journey
Šťastnú cestu!
I understand Rozumiem
I don't understand Nerozumiem
Please speak more slowly Hovorte prosím pomalšie
Please say that again Môžeš to zopakovať? (inf)
Môžete to zopakovať? (frm)
Ako prosím? (in hurry)
Please write it down Napíšte mi to prosím
Do you speak English? Vieš po anglicky? (inf)
Hovoríš po anglicky? (inf)
Hovoríte po anglicky? (frm)
Viete po anglicky? (frm)
Do you speak Slovak?Yes, a little
Hovoríte po slovensky? (frm)
Viete po slovensky? (frm)
Hovoríš po slovensky? (inf)
Vieš po slovensky? (inf)
Áno, trochu
How do you say ... in Slovak? Ako sa po slovensky povie ...?
Excuse me Prepáčte!
How much is this? Koľko to stojí?
Sorry Pardón!
Please Prosím
Thank youResponse
Ďakujem
Ďakujem vám
Ďakujem pekne
Ďakujem velʼmi pekne
Prosím
Niet za čo
Where's the toilet? Kde je záchod?
Kde je WC?
This gentleman/lady will pay for everything Tento pán všetko zaplatí (gentleman)
Táto pani všetko zaplatí (lady)
Would you like to dance with me? Smiem prosiť?
Zatancovali by ste si so mnou?
I miss you Chýbaš mi (inf) Chýbate mi (frm)
I love you Ľúbim Ťa
Get well soon Skoro sa uzdrav!
Skoré uzdravenie! (in a letter)
Go away! Choď preč (inf) Choďte preč (frm)
Leave me alone! Daj mi pokoj! Dajte mi pokoj! Nechajte ma! Nechaj ma!
Help!
Fire!
Stop!
Pomoc!
Horí!
Stop! Stoj!
Call the police! Zavolajte políciu!
Christmas and New Year greetings Veselé vianoce a Štastný nový rok
Easter greetings Veselé prežitie Veľkonočných sviatkov
Birthday greetings Všetko najlepšie k narodeninám
Všetko najlepšie
Congratulations! Gratulujem!
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
Moje vznášadlo je plné úhorov
One language is never enough Jeden jazyk nie je nikdy dosť

Learn Chinese Characters with the Omniglot Chinese app | Language Jobs at Jobseeker.co.uk
Special offer on SaySomethingInSpanish | Learn Languages faster | Hosted by Kualo