languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn Hebrew Online

French lessons online with Frantastique - Free trial

Useful Welsh phrases

A collection of useful phrases in Welsh.

To see these phrases in many other languages click on the English versions.

English Cymraeg (Welsh)
Welcome Croeso
Hello
(General greeting)
Helô
Hylô
Shwmae
S'mae
How are you? Sut ydych chi? (frm)
Sut mae? (inf)
Shwmae? (inf)
Ti'n iawn?
Reply to 'How are you?' Da iawn, diolch. A chithau? (frm)
Da iawn, diolch. A tithau? (inf)
Long time no see Dw i heb dy weld ti ers talwn!
Dw i ddim wedi dy weld ti ers sbel
What's your name? Beth ydy dy enw di? (inf)
Beth ydy'ch enw chi? (frm)
My name is ... ... dwi / ... ydw i
Where are you from? O ble wyt ti'n dod? (inf)
O ble ydych chi'n dod? (frm)
I'm from ... Dw i'n dod o ...
Pleased to meet you Mae'n dda gen i gwrdd â chi / Neis cwrdd â chi (frm)
Mae'n dda gen i gwrdd â ti / Neis cwrdd â ti (inf)
Good morning
(Morning greeting)
Bore da
Good afternoon
(Afternoon greeting)
P'nawn da
Prynhawn da
Good evening
(Evening greeting)
Noswaith dda
Good night Nos da
Goodbye
(Parting phrases)
Hwyl
Hwyl fawr
Hwyl nawr
Hywl am y tro
Pob hwyl
Tara
Da boch chi
Good luck Pob lwc!
Cheers!
(Toasts used when drinking)
Iechyd da!
Bon appetit /
Have a nice meal
Mwynhewch eich bwyd!
Bon voyage /
Have a good journey
Siwrne dda! (Good journey)
Siwrne saff! (Safe journey)
I don't understand Dw i ddim yn deall
Please speak more slowly Siaradwch yn arafach, os gwelwch yn dda (frm)
Siarad yn arafach, os gweli di'n dda (inf)
Please say that again Dywedwch hynny unwaith eto, os gwelwch yn dda (frm)
(Dywed hynny) unwaith eto, os gweli di'n dda (inf)
Please write it down Wnewch chi ysgrifennu hynna, os gwelwch yn dda? (frm)
Wnei di ysgrifennu hynna, os gweli di'n dda? (inf)
Do you speak Welsh? (Wyt) ti'n siarad Cymraeg? (inf)
Ydych chi'n siarad Cymraeg? (frm)
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
Ydw, tipyn bach
How do you say ... in Welsh? Beth ydy'r Cymraeg am ... ?
Beth ydy ... yn Gymraeg?
Excuse me Esgusodwch fi (frm)
Esgusoda fi (inf)
How much is this? Faint yw hwn (m) / hon (f) ?
Sorry Mae'n ddrwg 'da fi/gen i
Sori
Thank you Diolch
Diolch yn fawr
Diolch yn fawr iawn
Diolch o galon
Reply to thank you Croeso
Iawn
Where's the toilet? Ble mae'r toiled / lle chwech / tŷ bach?
This gentleman/lady will pay for everything Bydd y dyn hwn yn talu am bopeth (gentleman)
Bydd y ddynes hon yn talu am popeth (lady)
Would you like to dance with me? Dach chi eisiau dawnsio (h)efo fi? (frm) - North Wales
Ti eisiau dawnsio (h)efo fi? (inf) - North Wales
Dych chi'n moyn dawnsio (gy)da fi? (frm) - South Wales
Ti'n moyn dawnsio (gy)da fi? (inf) - South Wales
I love you Dw i'n dy garu di
Rwy'n dy garu di
Get well soon Brysiwch wella! Gwellhad buan!
Leave me alone! Gad lonydd i fi!
Help! Helpa fi!
Helpwch fi!
Fire! Tân!
Stop! Aros!
Arhoswch!
Call the police! Galw'r heddlu! (inf)
Galwch yr Heddlu! (frm)
Christmas and New Year greetings Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda
Easter greetings Pasg Hapus
Birthday greetings Penblwydd Hapus
One language is never enough Annigonol ydy un iaith
Dyw un iaith byth yn ddigon
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
Mae fy hofrenfad yn llawn llyswennod

Recordings by Adam Jones, Janis Cortese and Simon Ager

Download all the audio files (Zip format, 1.5MB)

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me. You can make recordings on you computer, tablet, phone or other device and email them to me. Audacity is a good, free sound recorder and editor. You can also make them online at online-voice-recorder.com, or similar sites.

Information about Welsh | Phrases | Numbers | Kinship terms | Songs | Tower of Babel | Braille for Welsh | Welsh links | My Welsh learning experiences | Welsh learning materials

Links

Other collections of Welsh phrases (some with audio)
http://www.bbc.co.uk/cymru/cymraeg/yriaith/tudalen/welsh_phrases.shtml
http://www.surfacelanguages.com/language/Welsh
http://www.heart-of-wales.co.uk/welsh.htm
http://en.wikibooks.org/wiki/Welsh/Useful_Phrases
http://gwybodiadur.tripod.com/phrases.htm
http://www.welshholidaycottages.com/information/welsh-essential-phrases.htm

Phrases in Celtic languages

Breton, Cornish, Irish, Manx, Scottish Gaelic, Welsh

Phrases in other languages