languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Useful Welsh phrases

A collection of useful phrases in Welsh. Click on the English phrases to see them in many other languages.

English Cymraeg (Welsh)
Welcome Croeso
Hello Helô
Hylô
Shwmae
S'mae
How are you? Sut ydych chi? (frm)
Sut mae? (inf)
Shwmae? (inf)
Ti'n iawn?
I'm fine thanks, and you? Da iawn, diolch. A chithau? (frm)
Da iawn, diolch. A tithau? (inf)
Long time no see Dw i heb dy weld ti ers talwn!
Dw i ddim wedi dy weld ti ers sbel
What's your name? Beth ydy dy enw di? (inf)
Beth ydy'ch enw chi? (frm)
My name is ... ... dwi / ... ydw i
Where are you from? O ble wyt ti'n dod? (inf)
O ble ydych chi'n dod? (frm)
I'm from ... Dw i'n dod o ...
Pleased to meet you Mae'n dda gen i gwrdd â chi / Neis cwrdd â chi (frm)
Mae'n dda gen i gwrdd â ti / Neis cwrdd â ti (inf)
Good morning Bore da
Good afternoon P'nawn da, Prynhawn da
Good evening Noswaith dda
Good night Nos da
Goodbye Hwyl, Hwyl fawr, Hwyl nawr, Hywl am y tro
Pob hwyl, Tara, Da boch chi
Good luck Pob lwc!
Cheers/Good health! Iechyd da!
Bon appetit Mwynhewch eich bwyd!
Bon voyage Siwrne dda! (Good journey) Siwrne saff! (Safe journey)
I don't understand Dw i ddim yn deall
Please speak more slowly Siaradwch yn arafach, os gwelwch yn dda (frm)
Siarad yn arafach, os gweli di'n dda (inf)
Please say that again Dywedwch hynny unwaith eto, os gwelwch yn dda (frm)
(Dywed hynny) unwaith eto, os gweli di'n dda (inf)
Please write it down Wnewch chi ysgrifennu hynna, os gwelwch yn dda? (frm)
Wnei di ysgrifennu hynna, os gweli di'n dda? (inf)
Do you speak Welsh?

Yes, a little
(Wyt) ti'n siarad Cymraeg? (inf)
Ydych chi'n siarad Cymraeg? (frm)
Ydw, tipyn bach
How do you say ...
in Welsh?
Beth ydy'r Cymraeg am ... ?
Beth ydy ... yn Gymraeg?
Excuse me Esgusodwch fi (frm) Esgusoda fi (inf)
How much is this? Faint yw hwn (m) / hon (f) ?
Sorry Mae'n ddrwg 'da fi/gen i, Sori
Thank you

Response
Diolch / Diolch yn fawr
Diolch yn fawr iawn / Diolch o galon
Croeso / Iawn
Where's the toilet? Ble mae'r toiled / lle chwech / tŷ bach?
This gentleman/lady will pay for everything Bydd y dyn hwn yn talu am bopeth (gentleman)
Bydd y ddynes hon yn talu am popeth (lady)
Would you like to dance with me? Dach chi eisiau dawnsio (h)efo fi? (frm - North Wales)
Ti eisiau dawnsio (h)efo fi? (inf - North Wales)
Dych chi'n moyn dawnsio (gy)da fi? (frm - South Wales)
Ti'n moyn dawnsio (gy)da fi? (inf - South Wales)
I love you Dw i'n dy garu di / Rwy'n dy garu di
Get well soon Brysiwch wella! Gwellhad buan!
Leave me alone! Gad lonydd i fi!
Help!
Fire!
Stop!
Helpa fi! Helpwch fi!
Tân!
Aros! Arhoswch!
Call the police! Galw'r heddlu! (inf)
Galwch yr Heddlu! (frm)
Merry Christmas and Happy New Year Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda
Happy Easter Pasg Hapus
Happy Birthday Penblwydd Hapus
One language is never enough Annigonol ydy un iaith / Dyw un iaith byth yn ddigon
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
Mae fy hofrenfad yn llawn llyswennod

Learn Chinese Characters with the Omniglot Chinese app | Language Jobs at Jobseeker.co.uk
Special offer on SaySomethingInSpanish | Hosted by Kualo