Useful Norwegian phrases

languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Useful Norwegian phrases

A collection of useful phrases in Norwegian. Click on the English phrases to see them in many other languages.

Glossary of abbreviations: frm = formal, inf = informal, sg = singular (said to one person), pl = plural (said to more than one person), NN = Nynorsk - BM = Bokmål.

English Norsk (Norwegian)
Welcome Velkommen
Hello Goddag / Hei / Morn, Hallo (on phone)
How are you?


I'm fine, thanks. And you?
Hvordan har du det?
Hvordan går det med Deg?
Jo takk, bare bra. Og du?
Jo takk, bare bra. Og med Deg?
Long time no see Lenge siden sist!
Det er lenge siden sist vi møttes!
Det var lenge siden (sist)!
What's your name?

My name is ...
Hva heter du? (BM)
Kva heiter du? (NN)
Jeg heter ... (BM)
Eg heiter ... (NN)
Where are you from?
I'm from ...
Hvor er du fra? (BM)
Hvor kommer du fra? (BM)
Kvar kjem du frå? (NN)
Kvar er du frå? (NN)
Jeg er fra ... (BM)
Jeg kommer fra ... (BM)
Eg kjem frå ... (NN)
Eg er frå ...(NN)
Pleased to meet you Hyggelig å møte deg
Artig å treffe deg
Good morning God morgen
Good afternoon God ettermiddag
Good evening God kveld
Good night God natt
Goodbye Ha det bra / Hade (inf) / Adjø / Farvel
Good luck Lykke til!
Cheers/Good health! Skål!
Have a nice day Ha en fin dag
Bon appetit
(Have a good meal)
Vær så god!
Vel bekomme!
Bon voyage
(Have a good journey)
God reise!
God tur!
I understand Jeg forstår (BM)
Eg forstår (NN)
I don't understand Jeg skjønner ikke (BM)
Jeg forstår ikke (BM)
Eg forstår ikkje (NN)
Please speak more slowly Vær vennlig og snakk saktere?
Kan du være så snill å snakke litt saktere?
Please write it down Kan du være så snill å skrive det ned?
Do you speak Norwegian?


Yes, a little
Snakker De norsk? (frm/sg/pl)
Snakker du norsk? (sg/inf)
Snakker dere norsk? (pl/frm) (BM)
Snakkar du nynorsk? (sg)
Snakkar de nynorsk? (pl) (NN)
Ja, litt (BM)
Ja, litt (NN)
Speak to me in Norwegian Snakk til meg på norsk
(Speak to me in Norwegian)
Du kan snakke norsk med meg
(You can speak Norwegian to me)
Vennligst snakk på norsk til meg
(Please speak Norwegian to me)
Du kan øve på å snakke norsk med meg
(You can practise speaking Norwegian to me)
How do you say ... in Norwegian? Hvordan sier du ... på norsk?
Excuse me Unnskyld! Unnskyld meg!
How much is this? Hva koster denne?
Hva koster dette?
Sorry Unnskyld, Beklager
Please Vær så snill
Thank you


Response
Takk (thanks)
Tusen Takk (a thousand thanks)
Mange Takk (many thanks)
Takk skal du ha
Ingen årsak
Vær så god
Where's the toilet? Hvor er toalettet? (BM)
Kvar er toalettet? (NN)
This gentleman/lady will pay for everything Denne herren vil betale for alt
Denne kvinnen vil betale for alt
Would you like to dance with me? Skal vi danse? (lit. 'Shall we dance?')
I miss you Jeg savner deg (BM)
Eg saknar deg (NN)
I love you Jeg elsker deg (BM)
Eg elskar deg (NN)
Get well soon God bedring
Leave me alone! La meg være alene!
La meg være i fred!
Help!
Fire!
Stop!
Hjelp!
Brann!
Stopp!
Call the police! Ring politiet!
Merry Christmas
and Happy New Year
God jul og godt nytt år
Happy Easter God påske
Happy Birthday Gratulerer med dagen
Gratulerer med fødselsdagen
One language is never enough Ett språk er aldri nok
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
Luftputebåten min er full av ål
Luftputefartøyet mitt er fullt av ål

More To Explore