languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Useful Norwegian phrases

A collection of useful phrases in Norwegian.

Click on any of the phrases that are links (blue) to hear them spoken. If you can provide recordings, corrections or additional translations, please contact me.

To see these phrases in many other languages click on the English versions. If you'd like to see these phrases in any combination of two languages, try the Phrase Finder.

Glossary of abbreviations: frm = formal, inf = informal, sg = singular (said to one person), pl = plural (said to more than one person), NN = Nynorsk - BM = Bokmål.

English norsk (Norwegian)
Welcome Velkommen
Hello (General greeting) Goddag
Hei
Morn, Hallo (on phone)
How are you? Hvordan har du det?
Hvordan går det med Deg?
Reply to 'How are you?' Jo takk, bare bra. Og du?
Jo takk, bare bra. Og med Deg?
Long time no see Lenge siden sist!
Det er lenge siden sist vi møttes!
Det var lenge siden (sist)!
What's your name? Hva heter du? (BM)
Kva heiter du? (NN)
My name is ... Jeg heter ... (BM)
Eg heiter ... (NN)
Where are you from? Hvor er du fra? (BM)
Hvor kommer du fra? (BM)
Kvar kjem du frå? (NN)
Kvar er du frå? (NN)
I'm from ... Jeg er fra ... (BM)
Jeg kommer fra ... (BM)
Eg kjem frå ... (NN)
Eg er frå ...(NN)
Pleased to meet you Hyggelig å møte deg
Artig å treffe deg
Good morning
(Morning greeting)
God morgen
Good afternoon
(Afternoon greeting)
God ettermiddag
Good evening
(Evening greeting)
God kveld
Good night God natt
Goodbye
(Parting phrases)
Ha det bra
Hade (inf)
Adjø
Farvel
Good luck! Lykke til!
Cheers! Good Health!
(Toasts used when drinking)
Skål!
Have a nice day Ha en fin dag
Bon appetit /
Have a nice meal
Vær så god!
Vel bekomme!
Bon voyage /
Have a good journey
God reise!
God tur!
Yes Ja
No Nei
Maybe Kanskje
I don't know Jeg vet ikke
I understand Jeg forstår (BM)
Eg forstår (NN)
I don't understand Jeg skjønner ikke (BM)
Jeg forstår ikke (BM)
Eg forstår ikkje (NN)
Please speak more slowly Vær vennlig og snakk saktere?
Kan du være så snill å snakke litt saktere?
Please say that again Kan du si det igjen?
Please write it down Kan du være så snill å skrive det ned?
Do you speak English? Snakker De engelsk? (frm/sg/pl)
Snakker du engelsk? (sg/inf)
Snakker dere engelsk? (pl/frm)
Do you speak Norwegian? Snakker De norsk? (frm/sg/pl)
Snakker du norsk? (sg/inf)
Snakker dere norsk? (pl/frm) (BM)
Snakkar du nynorsk? (sg)
Snakkar de nynorsk? (pl) (NN)
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
Ja, litt (BM)
Ja, litt (NN)
Speak to me in Norwegian Snakk til meg på norsk
(Speak to me in Norwegian)
Du kan snakke norsk med meg
(You can speak Norwegian to me)
Vennligst snakk på norsk til meg
(Please speak Norwegian to me)
Du kan øve på å snakke norsk med meg
(You can practise speaking Norwegian to me)
How do you say ... in Norwegian? Hvordan sier du ... på norsk?
Excuse me Unnskyld! Unnskyld meg!
How much is this? Hva koster denne?
Hva koster dette?
Sorry Unnskyld, Beklager
Please Vær så snill
Thank you Takk (thanks)
Tusen Takk (a thousand thanks)
Mange Takk (many thanks)
Takk skal du ha
Reply to thank you Ingen årsak
Vær så god
Where's the toilet? Hvor er toalettet? (BM)
Kvar er toalettet? (NN)
This gentleman will pay for everything Denne herren vil betale for alt
This lady will pay for everything Denne kvinnen vil betale for alt
Would you like to dance with me? Skal vi danse? (lit. 'Shall we dance?')
I miss you Jeg savner deg (BM)
Eg saknar deg (NN)
I love you Jeg elsker deg (BM)
Eg elskar deg (NN)
Get well soon God bedring
Go away! La meg være alene!
Leave me alone! La meg være alene!
La meg være i fred!
Help! Hjelp!
Fire! Brann!
Help!
Fire!
Stop!
Stopp!
Call the police! Ring politiet!
Christmas and New Year greetings God jul og godt nytt år
Easter greetings God påske
Birthday greetings Gratulerer med dagen
Gratulerer med fødselsdagen
One language is never enough Ett språk er aldri nok
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
Det er fullt av ål i luftputebåten min
Luftputebåten min er full av ål
Luftputefartøyet mitt er fullt av ål

Cheap Web Hosting