languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Useful Luxembourgish phrases

A collection of useful phrases in Luxembourgish. Click on the English phrases to see them in many other languages.

English Lëtzebuergesch (Luxembourgish)
Welcome Wëllkomm
Hello
(General greeting)
Moien / Salut
How are you?
Fine
Wéi geet et dir? (inf) Wéi geet et Iech? (frm)
Gutt
What's your name?
My name is ...
Wéi heeschs du?
Ech heeschen ...
Where are you from?

I'm from ...
Vun wou kennst de? (inf)
Vun wou kommt der? (frm)
Ech si vun ... / Ech komme vun...
Pleased to meet you Et freet mëch, lech kennen ze léieren
Morning greeting(s) Gudde Moien
Afternoon greeting(s) Gudde Mëtteg
Evening greeting(s) Gudden Owend
Nighttime parting phrase(s) Gutt Nuecht
Parting phrase(s) Äddi / Awar
Good luck Vill Gléck!
Toasts used when drinking Prost!
Have a nice day Schéinen Dag nach
Bon appetit /
Have a nice meal
Gudden Appetit!
Bon voyage /
Have a good journey
Gutt Rees
I don't understand Ech verstinn net
Please speak more slowly Schwätzt wann ech glift méi lues
Please write it down Schreift et wann ech glift op
Do you speak Luxembourgish?
Yes, a little
Schwätzt du Lëtzebuergesch?
Jo, e bëssen
How do you say ... in Luxembourgish? Wéi seet een ... op Lëtzebuergesch?
Excuse me Entschëllegt? Pardon
How much is this? Wéivill kascht dat?
Sorry Pardon
Please Wann ech glift
Thank you
Response
Merci / Villmols merci
't ass gär geschitt / 't ass näischt
Where's the toilet? Wou ass d'Toilette?
This gentleman/lady will pay for everything Dësen Här bezillt alles
Dës Dame bezillt alles
Would you like to dance with me? Wëlls de mat mir danzen?
I love you Ech hunn dech gär / Ech si frou mat dir
Get well soon Gutt Besserung
Leave me alone! Loss mech mat Rou!
Help!
Fire!
Stop!
Hëllef!
Feier!
Stop! Bleif stoen!
Call the police! Rufft d'Police!
Christmas and New Year greetings E schéine Chrëschtdag an e glécklecht neit Joer
Schéi Feierdeeg an e glécklecht neit Joer
Schéi Chrëschtdeeg an e gudde Rutsch an d'neit Joer
Easter greetings Schéin Ouschteren
Birthday greetings Vill Gléck fir däi Gebuertsdag! (inf)
Vill Gléck fir äre Gebuertsdag! (frm)
One language is never enough Eng Sprooch ass ni genuch
Eng Sprooch geet ni duer
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
Mäi Loftkësseboot ass voller Éilen
Mäin Hovercraft ass voller Éilen

Learn Chinese Characters with the Omniglot Chinese app | Language Jobs at Jobseeker.co.uk
Special offer on SaySomethingInSpanish | Learn Languages faster | Hosted by Kualo