languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Useful phrases in Malagasy

A collection of useful phrases in Malagasy, a Malayo-Polynesian langauge spoken mainly in Madagascar.

You can see them in many other languages by clicking on the English versions.

English Fiteny Malagasy (Malagasy)
Welcome Tonga soa e
Hello Manao ahoana e
How are you?

Fine thanks, and you?
Fahasalamana? (inf)
Manao ahoana ny fahasalamanao? (frm)
Tsara fa misaotra, ary ianao?
Long time no see Ela tsy nihaonana
What's your name?
My name is ...
Mirary fahasalamana e!
Ny anarako dia ...
Where are you from?
I'm from ...
Avy aiza ianao?
Avy any ...
Pleased to meet you Faly mahafantatra anao
Good morning Manao ahoana ianao
Good afternoon Manao ahoana e
Good evening Manao ahoana e
Good night Tsara mandry o / Tsara mandry dia manaova nofy tsara
Goodbye Veloma; Mandra-pihaona (see you later);
Rahampitso indray ary e (see you tomorrow)
Good luck Mirary soa e!
Cheers/Good health! Mirary fahasalamana e!
Have a nice day Mirary anao tontolo andro mahafinaritra
Bon appetit Mazotoa homana!
Bon voyage Soava dia!
I understand
I don't understand Tsy azoko
I don't know Tsy haiko; Tsy fantatro
Please speak more slowly Afaka miteny miadana kokoa ve ianao?
Please say that again Afaka averinao ve azafady?
Please write it down Afaka soratanao ve izany?
Do you speak English? Mahay miteny anglisy ve ianao?
Do you speak Malagasy?
Yes, a little
Mahay miteny malagasy ve ianao?
Kely fotsiny (ihany)
Speak to me in Malagasy
How do you say ... in Malagasy? Ahoana no fiteny hoe ... amin'ny teny gasy?
Excuse me Azafady kay
How much is this? Ohatrinona ity?
Sorry Azafady
Please Azafady
Thank you
Response
Misaotra; Misaotra betsaka
Tsy misy fisaorana
Where's the toilet? Aiza ny toilety?
This gentleman/lady will pay for everything
Would you like to dance with me?
I miss you
I love you Tiako ianao
Get well soon
Go away! Mandehana!
Leave me alone!
Help!
Fire!
Stop!
Mila fanampiana!
Misy may ô!
Mijanona!
Call the police! Miantsoa paolisy!
Merry Christmas and Happy New Year Mirary noely sambatra; Tratry ny Krismasy; Tratry ny Noely!
Arahabaina tratrin'ny taona vaovao; Tratry ny taona;
Miarahaba anao nahatratra ny taona vaovao
Happy Easter Tratry ny Paska
Happy Birthday Miarahaba anao nahatratra ny tsingerin-taona nahaterahanao;
Tratry ny tsingerin-taona nahaterahanao
One language is never enough
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?

Learn Chinese Characters with the Omniglot Chinese app | Language Jobs at Jobseeker.co.uk
Special offer on SaySomethingInSpanish | Hosted by Kualo