languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn Hebrew Online

Learn French with Frantastique

Useful Javanese phrases

A collection of useful phrases in Javanese.

To see these phrases in many other languages click on the English versions.

There are two main levels of formality in Javanese: Kromo Inggil or formal style, and Ngoko or informal style. Each level has at least three sub-levels.

English bạsạ Jạwi
bạsạ Jạwạ (Javanese)
Kromo Inggil
(formal)
Ngoko
(informal)
Welcome Sugeng rawuh  
Hello
(General greeting)
Halo Halo
How are you? Kadọs pundi kabaripun? Piyé kabaré?
Reply to 'How are you?' Pangéstinipun saé Apik-apik baé
Long time no see Sampun dangu bọten kepanggih Wis suwé ora ketemu
What's your name? Asmanipun panjenengan sinten? Jenengmu sạpạ?
My name is ... Nami kulạ ... Jenengku ...
Where are you from? Panjengan saking ngendi? Kowe sạkạ ngendi?
I'm from ... Kulạ saking ... Aku sạkạ ...
Pleased to meet you Kulạ seneng kepanggih kaliyan panjengan Aku seneng ketemu karo kowé
Good morning
(Morning greeting)
Sugeng énjing  
Good afternoon
(Afternoon greeting)
Sugeng siang  
Good evening
(Evening greeting)
Sugeng sọnten  
Good night Sugeng sọnten  
Goodbye
(Parting phrases)
Kepanggih malih benjang Dah dah!
Good luck Mugi tansah diparingi rejeki  
Cheers! Good Health!
(Toasts used when drinking)
Mugi tansah diparingi kasarasan Mugạ séhat terus
Have a nice day Mugi diparingi dinten ingkang saé  
Bon appetit /
Have a nice meal
Sugeng dhahar Ayo dipangan
Bon voyage /
Have a good journey
Sugeng tindhak Slamet jalan
I don't understand Kula bọten mangertọs Aku ora mudeng
Please speak more slowly Tulung, pendikan ingkang sarèh Tulung, ngọmọng alọn-alọn
Please write it down    
Do you speak Javanese? Punạpạ panjenengan saged bạsạ Jạwi Ạpạ kowé isạ bạsạ Jạwạ
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
Inggih, sethithik Yạ, sithik
How do you say ... in Javanese? Kadọs pundi panjengan ngendikaaken ... ing bạsạ jawi Piye kowé ngọmọng ... ing bạsạ jạwạ
Excuse me Nuwun séwu Mit - amit
How much is this? Pinten reginipun? Pirạ regané?
Sorry Nyuwun pangapunten Jaluk ngapurạ
Thank you Matur nuwun Trim
Reply to thank you Sami-sami Pạdhạ-pạdhạ
Where's the toilet? Paturasanipun wọnten pundi? Paturasané ạnạ ngendi?
This gentleman/lady will pay for everything Piantun menika ingkang badhé bayar sedạyạ Wọng kaé sing arep bayar kabèh
Would you like to dance with me? Punạpạ panjenangan kersạ nari kaliyan kulạ? Punạpạ panjenangan kersạ nari kaliyan kulạ?
I love you Kula tresna panjengan Aku seneng kowe
Get well soon Énggal dhangan Ndang mari
Leave me alone! Késah kemaẉn! Lungạ!
Call the police! Hubungi pulisi! Hubungi polisi!
Help! Tulung! Tulung!
Fire! Kọbọngan! Kọbọngan!
Stop! Stop! Stop!
Christmas and New Year greetings Sugeng Riyạyạ Natal lan Warsạ Énggal (frm)
Sugeng Natal lan Sugeng Warso Enggal (inf)
Slamet Natal lan Taun Anyar (inf)
Sugeng Natal lan Sugeng Warso Enggal
Slamet Natal lan Taun Anyar
Easter greetings Sugeng Riyạyạ Paskah Slamet Paskah
Birthday greetings Sugeng Tanggap Warsạ Slamet Ulang Taun
One language is never enough Setunggal bạsạ menika bọten cekap Sak bọsọ kuwi ora cukup

Javanese phrases provided by Lucas Jalu Adi Laksita

See these phrases in the Javanese alphabet in Word or PDF format.

More Javanese phrases in the Javanese alphabet (PDF) from Budi Sayoga

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Information about Javanese Useful phrases in Javanese | Numbers in Javanese Tower of Babel in Javanese | Javanese learning materials

Phrases in Austronesian languages

Aklan, Banjar, Cebuano, Chamorro (Guam dialect), Chamorro (North Marianas dialect), Cuyonon, Fijian, Hawaiian, Iban, Iloko, Indonesian, Javanese, Kiribati, Malagasy, Malay, Māori, Samoan, Sundanese, Tagalog, Tahitian, Tetum, Tuvaluan

Phrases in other languages