Kinship terms in Javanese

languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Kinship terms in Javanese

Words for family members and other relatives in Javanese.

Javanese (baṣa Jawa)
familykulåwargå
malelanang
femalewadôn / wédhok
sibling / relativesedulur
cousinsedulur misan
cousin of same grand grandparentsedulur mindho
great great great great great great grandparentgrepak sénthé
great great great great great grandparentgantung siwur
great great great great grandparentudheg-udheg
great great great grand grandparentwaréng
great great grandparentsimbah canggah
great grandparentsimbah buyut
grandparentsimbah/émbah/mbah/éyang
grandparent older brother/sistersimbah raka
grandparent younger brother/sistersimbah rayi
grandfathersimbah kakung / éyang kakung
grandmothersimbah putri / éyang putri
parentwong tuwå / tiyang sepuh
husband or wife (spouse)garwa / bojo
fatherbapak / råmå / båpå
motheribu / biyung / simbôk / emak / sibu
childanak
sonputrå
daughterputri
1st childpembarep
2nd childpanggulu
middle childrenpandhådhå
2nd from bottom childsumèndhi
bottom childwuragil / ragil /waruju
grandchildrenputu / wayah
grandsonputu lanang
granddaughterputu wadôn
grand grandchildrenbuyut
older brotherkangmas / kakang / mas / raka
younger brotheradhi lanang / adik lanang / adhimas / dhimas / rayi
older sistermbakyu / mbak ayu / mbak / raka
younger sisteradik wadon / adhi wadon / dhiajeng / rayi
older unclepakdhé / bapak gedhé / siwa lanang
younger unclepaklik / bapak cilik
older auntbudhé / ibu gedhé / makdhé / emak gedhé / siwa wadon
younger auntbulik / ibu cilik
nephewkeponakan lanang
niecekeponakan wadôn
adopted childanak pupôn
step fatherbapak kuwalôn
step motheribu kuwalôn
step childrenanak kuwalôn
parent-in-lawmåråtuwå
father-in-lawbapak måråtuwå
mother-in-lawibu måråtuwå
son / daughter-in-lawmantu
relation between parent and parent-in-lawbésan
brother / sister-in-lawipe
brother/sister of brother/sister-in-lawpripéan

List compiled by Lukas Jalu

Information about Javanese Useful phrases in Javanese | Numbers in Javanese Tower of Babel in Javanese | Javanese learning materials

Kinship terms in other languages


More To Explore