Useful Xhosa phrases

A collection of useful phrases in Xhosa. Click on the English phrases to see them in many other languages.

Key to abbreviations: frm = formal, inf = informal, sg = singular (said to one person), pl = plural (said to more than one person).

EnglishisiXhosa (Xhosa)
WelcomeSiya namkela nonke
HelloMolo (sg) Molweni (pl)
How are you?

Fine thanks, and you?
Unjani? (sg) Ninjani? (pl)
Ndiyaphila, enkosi. Kunjani kuwe?
Ndiphilile enkosi, unjani wena?
Long time no seeKudala ndakugqibela
What's your name?
My name is ...
Ngubani igama lakho? Igama lakho?
Igama lam ngu ...
Where are you from?
I'm from ...
Uvela phi?
Ndivela e...
Pleased to meet youNdiyavuya ukukwazi
Good afternoonUben' emva kwemini entle / Ube nemini emnandi
Good eveningUbusuku obuhle
Good nightRhonanai / Ulale kakuhle
GoodbyeHamba kakuhle (go well) Sala kakuhle (stay well)
Good luckAmathamsanqa
Cheers/Good health!Impilo!
Have a nice dayUbenemini emnandi
Bon appetitUkonwabele ukutya kwakho
Bon voyageUhambe kakuhle
I don't understandAndiva
Please speak more slowlyKhawucothise
Please say that againNdicela uphinde / Khawuphinde utsho / Yitsho kaphinda
Please write it downCela uyibhale phantsi
Do you speak Xhosa?
Yes
Uyakwazi ukuthetha isiXhosa?
Ewe
Do you speak English?Uyakwazi ukuthetha isiNgesi?
How do you say ... in Xhosa?Uthini …ngesiXhosa?
Excuse meUxolo! Ndixolele!
How much is this?Yimalini?
SorryNdicela uxolo
Thank you
Response
Ndiyabulela / Enkosi
Wamkelekile
Where's the toilet?Liphi igumbi langasese?
This gentleman/lady will pay for everythinguMfana uzakubhatala yonke into / uBhuti uzakubhatala yonke into
Inenekazi lizokubhatala yonke into / Ilady lokubhatala yonke into
Would you like to dance with me?Ungathanda ukudansa?
I love youNdiya kuthanda
Get well soonUphile ngokukhawuleza
Leave me alone!Ndiyeke!
Help!Nceda!
Call the police!Biza amapolisa!
Merry Christmas
and Happy New Year
Siniqwenelela Ikrisimesi Emnandi Nonyaka Omtsha Ozele Iintsikelelo
Happy BirthdayImini emnandi kuwe
One language is never enoughUlwimi olunye zange lonela

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Information about Xhosa | Useful phrases in Xhosa | Xhosa learning materials

Links

Other collections of Xhosa phrases
http://www.salanguages.com/isixhosa/xhowrd.htm
http://www.southafricalogue.com/travel-tips/south-african-phrases-xhosa.html

Phrases in Niger-Congo languages

Ewe, Igbo, Kinyarwanda, Lozi, Ndebele (Northern), Sesotho, Shona, Swahili, Tswana, Tumbuka, Wolof, Xhosa, Yorùbá, Zulu

Phrases in other languages