languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Useful phrases in Samoan

A collection of useful phrases in Samoan, a Polynesian language spoken mainly in Western Samoa and American Samoa

Click on any of the phrases that are links (blue) to hear them spoken. If you can provide recordings, corrections or additional translations, please contact me.

To see these phrases in many other languages click on the English versions. If you'd like to see these phrases in any combination of two languages, try the Phrase Finder.

If you can help fill in the gaps on this page, please contact me.

English Gagana Samoa (Samoan)
Welcome Afio mai
Susu mai
Maliu mai
Hello (General greeting) Malō (inf)
Malō soifua (frm)
Tālofa
How are you? Ua mai oe?
Reply to 'How are you?' Manuia, fa'afetai, ae a oe?
Long time no see Ua leva tele ona o'u le toe va'ai ia oe
What's your name? O ai lou igoa?
My name is ... O lo'u igoa o ...
Where are you from? O fea e te sau ai?
I'm from ... Ou te sau mai ...
Pleased to meet you Ua ou fiafia ua ta feiloa'i
Good morning
(Morning greeting)
Manuia le taeao
Good day Manuia le aso
Good evening
(Evening greeting)
Manuia le afiafi
Good night Manuia le po
Goodbye
(Parting phrases)
Fā (inf)
Tōfā
Tōfā soifua
Good luck! Ia manuia
Cheers! Good Health!
(Toasts used when drinking)
Manuia!
Have a nice day Ia manuia le aso
Bon appetit /
Have a nice meal
Ia manuia le tausamiga
Bon voyage /
Have a good journey
Ia manuia le malaga
Yes I
'Ioe
No Leai
Maybe
I don't know Ou te leiloa
I understand Ua ou mālamalama
I don't understand 'Ou te lē mālamalama
Please speak more slowly Fa'amolemole, ia fa'atelegese lau tautala
Please say that again Fa'amolemole, toe fai mai lau tala
Please write it down Fa'amolemole, ia tusi mai
Do you speak English? E te iloa tautala fa'aIgilisi?
Do you speak Samoan? E te iloa fa'aSamoa?
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
Ioe, ae laiitiiti
How do you say ... in Samoan? E faafefea ona ta'u le .... i le faaSamoa?
Excuse me Tulou lava
How much is this? E fia le tau?
Sorry Fa'amalie atu
Please Fa'amolemole
Thank you Fa'afetai
Fa'afetai tele
Reply to thank you E le afaina
Where's the toilet? O fea le fale ta'ele?
This gentleman will pay for everything O si alii lea o le a totogiina uma
This lady will pay for everything O si tama'ita'i lea o le a totogiina uma
Would you like to dance with me? Ete ta fia siva?
I miss you Ou te misia ia te oe
I love you Ou te alofa ia te oe
Get well soon Ia vave ona e manuia
Leave me alone! Alu ese ma a'u!
Help! Fia ola!
Fire! Le afi!
Stop! Soia!
Call the police! Vili le leoleo!
Christmas and New Year greetings Ia manuia le Kerisimasi ma le Tausaga Fou
Easter greetings Ia manuia le Eseta
Birthday greetings Ia manuia lou Aso Fanau
One language is never enough O le gagana e tasi e le lava
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
Ua tumu la'u ato fagota i pusi

Corrections and additions by A. Lutu, Amber Bunnin and Porchia Lole

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Information about Samoan | Phrases | Tower of Babel | Learning materials

Links

Other collections of Samoan phrases
http://samoan.manuatele.net
http://mylanguages.org/samoan_phrases.php
http://wikitravel.org/en/Samoan_phrasebook
http://www.nzetc.org/tm/scholarly/tei-PraDict.html

Phrases in Polynesian languages

Hawaiian, Māori, Samoan, Tahitian, Tongan, Tuvaluan

Phrases in other languages


Cheap Web Hosting