Omniglot News (10/07/22)

Here’s the latest news from the world of Omniglot.

This week there are new language pages about:

  • Sayula Popoluca (yamay ajw), a Mixe language spoken in the southern Veracruz in southeastern Mexico.
  • Oluta Popoluca (Yaak’awü), a Mixe language spoken in the southern Veracruz in southeastern Mexico.
  • Dominican Creole (kwéyòl), a French-based creole spoken in the Dominican Republic.

New adapated scripts:

Qurditsuraya (ܩܘ̣ܪܕܝ̤ܬܣܘ̣ܪܝܝܐ) is a way to write the Kurdish languages with the Syriac script devised by Allison Powell. It looks something like this:

ܗܥ̣ܡܘ݄ ܡܝ̤ܖܘ̇ܘ݅ ܐܙܐܕ ܘ݄ ܕܝ̤ ܘܥ̣ܩܐܖ ܘ݄ ܡܐܦ݆ܐܢܢ ܕܥ̣ ܘܥ̣ܟܗܥ̣ܘ݅ ܬܥ݄ܢ ܕܝ̤ܢܝܐܝܥ݄܀ ܥ̣ܘ ܚܘܥ̣ܕܝ̣ ܗܝ̤ܫ ܘ݄ ܫܘ̣ܘ݄ܖ ܝ̤ܢ ܘ݄ ܕܝ̤ܘ݅ܥ݄ ܠܝ̤ ܗܥ̣ܡܒܥ̣ܖ ܗܥ̣ܘ݅ ܒܝ̤ ܙܝ̤ܗܢܝ̤ܝܥ̣ܬܥ̣ܟܥ̣ ܒܖܐܬܝ̤ܝܥ݄ ܒܝ̤ܠܝ̤ܘ݅ܝ̤ܢ܀

Jawacaraka (ꦗꦮꦕꦫꦏ) is a way to write Indonesian and Malay languages with the Javanese script devised by Allison Powell. It looks something like this:

ꦱꦼꦩꦸꦴ ꦎꦫꦁ ꦢꦶꦭꦲꦶꦂꦏꦤ꧀ ꦩꦼꦢꦺꦏ ꦢꦤ꧀ ꦩꦼꦩ꧀ꦥꦸꦚꦻ ꦩꦂꦠꦧꦠ꧀ ꦢꦤ꧀ ꦲꦏ꧀꧇꧒꧇ ꦪꦁ ꦱꦩ꧉ ꦩꦼꦫꦺꦏ ꦢꦶꦏꦫꦸꦤꦾꦻ ꦄꦏꦭ꧀ ꦢꦤ꧀ ꦲꦠꦶ ꦤꦸꦫꦤꦶ ꦢꦤ꧀ ꦲꦼꦤ꧀ꦢꦏ꧀ꦚ ꦧꦼꦂꦒꦻꦴꦭ꧀ ꦱꦠꦸ ꦱꦩ ꦭꦻꦤ꧀ ꦢꦭꦀ ꦱꦼꦩꦔꦠ꧀ ꦥꦼꦂꦱꦻꦴꦢꦴꦤ꧀꧉

Hocąk (һиоча̃к / һоча̃к) is an alternative way to write Ho-Chunk with the Cyrillic alphabet devised by Ruslan Safarov. It looks something like this:

Һиąҹиһиўíра ўąгереги шанąкере, рáш һашíнина ўакąčą́к ни̃гигирекҹенą. Һųгмą́ һашíнина һираиҹикҹаўина. Ўошгą́ һашíнина мąнéги ъųирекҹенą, ўąгереги ҹасге һинąкъи̃, жесге мąнéги һирекҹена. Һąп теé ўаисгабетúč һанíўира һокъųўиąҹе.

There are new numbers pages in:

  • Sayula Popoluca (yamay ajw), a Mixe language spoken in the southern Veracruz in southeastern Mexico.
  • Yonaguni (ドゥナンムヌイ), a Southern Ryukyuan language spoken on Yonaguni, one of the Ryūkyū islands in southern Japan.
  • Dominican Creole (kwéyòl), a French-based creole spoken in the Dominican Republic.

On the Omniglot blog this week we go Dahu Hunting, or in others words, we go on a wild goose chase after imaginary creatures such as the dahu and the wampahoofus, There’s also the usual Language Quiz. See if you can guess what language this is:

Here’s a clue: this language has it’s own alphabet, and is also written with several other alphabets.

The mystery language in last week’s language quiz was Alabama (Albaamo innaaɬiilka), an Eastern Muskogean language spoken on the Alabama-Coushatta Indian Reservation in the southeast of Texas, USA.

There are new Celtiadur posts are about words for Waterfalls, Ferns and Bracken and related things in Celtic languages.

In the Adventure in Etymology we’re playing with the word daff.

I posted a new song called Pannas Owen, which is in Welsh and is about the eternal search of Owen’s Parsnips. I was inspired to write it back in July 2021 when a Dutch friend sent me a load of interesting phrases from the Welsh course on Duolingo concerning Owen and parsnips. It took me a while to make a reasonable recording. It sounds a bit like this:

For more Omniglot News see:
https://www.omniglot.com/news/
https://twitter.com/Omniglossia
https://www.facebook.com/groups/omniglot/
https://www.facebook.com/Omniglot-100430558332117

You can also listen to this podcast on: Apple Podcasts, Amazon Music, Stitcher, TuneIn, Podchaser, PlayerFM or podtail.

If you would like to support this podcast, you can make a donation via PayPal or Patreon, or contribute to Omniglot in other ways.

The Fastest Way to Learn Korean with KoreanClass101

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *