The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

basa Jawa (Javanese)

Tower of Babel in Javanese in the Javanese script

Javanese alphabet version of this text by Nurrahim Dwi Saputra

Menara Babil

  1. Anadene wong sajagad iku padha tunggal basa lan tunggal tembung.
  2. Kacarita bareng padha lumaku mangetan, banjur weruh ara-ara jembar ing tanah Sinear, tumuli padha manggon ana ing kono.
  3. Banjur padha rasanan: "Payo padha nyithak bata lan diobong kang mateng." Batane kanggo watu pasangan, lan kang digawe lepane aspal.
  4. Pangucape maneh: "Payo padha yasa kutha, nganggo menara kang pucake sundhul langit, supaya jeneng kita dadi misuwur lan kita aja nganti pating slebar ana ing salumahe bumi."
  5. Sang Yehuwah tumuli tumedhak karsa mirsani kutha lan menara kang lagi dibangun dening para anaking manungsa mau;
  6. sarta pangandikane Sang Yehuwah: "Lah wong-wong iku padha tunggal basa; iki lagi wiwitaning kekarepane, mengko rak bakal wus ora kena diendhakake apa kang dadi sedyane.
  7. Payo, Kita padha tumedhak lan ngisruhake basane, supaya siji lan sijine aja nganti ngreti basane."
  8. Mangkono dadine Sang Yehuwah mbubarake wong-wong mau saka ing kono menyang ing salumahing bumi, temahan padha kandheg anggone padha yasa kutha.
  9. Mulane tilase mau diarani: Babil, marga ana ing kono Sang Yehuwah anggone ngisruhake basane wong-wong ing salumahing bumi, lan saka ing kono Sang Yehuwah anggone mbuyarake wong-wong mau menyang ing salumahing bumi.

Source: https://www.bible.com/bible/248/GEN.11.JAV

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Javanese | Phrases | Numbers | Family words | Tower of Babel | Learning materials

Tower of Babel in Malayo-Polynesian languages

Acehnese, Adzera, Ambrym, Anuki, Are, Balinese, Bambam, Bariai, Biatah Bidayuh, Bola, Bugis, Bwaidoka, Caribbean Javanese, Central Sinama, Fijian, Hiri Motu, Iban, Indonesian, Jarai, Kadazandusun, Kahua, Kakabai, Kambera, Kaninuwa, Kenyah, Kurti, Javanese, Luang, Lun Bawang, Madurese, Makassar, Malagasy, Malay, Mbula, Mentawai, Misima-Paneati, Motu, Nali, Ngaju, Nias, North Efate, Nyindrou, Paama, Palawano, Rade, Rotuman, Saveeng Tuam, Selaru, Suau, Sundanese, Timugon Murut, Tolai, Tontemboan, Toraja-Sa'dan, Tungag, Ubir, Wamesa, Yabem

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Learn a Language with gymglish

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com