Koreanclass101.com

Learn Hebrew online

Talk In Arabic

Sin-o ako?

A photo of Simon Ager, author of Omniglot, taken on 9th April 2018

Ang ngalan ko Simon Ager, naga-istar ako sa Bangor sa Wales kag ang akong pangabuhian nagahalin sa website nga ini. Halin ako sang una sa Lancashire sa amínhan-katúndan sang Inglaterra.

Halin pa sang san-o ko madumduman interesado na gid ako kaayo sa mga lenguahe kag natun-an ko ang iban sa ila. Medyo maayo ang akon Mandarin, French, Welsh kag Irish, puwede pasar ang akon German, Spanish, Japanese, Scottish Gaelic kag Manx, kag makabasa kag makaentiénde ako sang diutay nga Italian, Portuguese kag Esperanto, kag kahibalo sang Czech, Taiwanese, Cantonese kag British Sign Language (BSL).

Dugang nga detalye nahanungúd sa akon mga pagpasimpalad sa lenguahe.

Luas sa mga lenguahe, nalipay man ako magkanta, magtukar kag mamati sang lantonon, magbasa, magbiyahe, maglangoy, mag-eskeit, magbisikleta, mag-unicycle, magsalamánka, kag interesado man ako sa lain-lain nga mga tulun-an halin sa archeology hasta sa zoology.

Basi lang natingala ka, amo sini ang paghambal sang akon apelyido: /'eɪgə/. Halin ini sa Saxon nga ngalan nga Ēadgār. Ang kahulogan sang "ēad" "manggaranon, baláan, malipayon", kag ang kahulogan sang "gār" "sibat, panâ, armas".

Makabulig ka sa Omniglot sa paghatag sang donasyon paagi sa PayPal:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Translated into Hiligaynon (Ilonggo) by Beaulah Pedregosa Taguiwalo.

Information about Hiligaynon | Phrases | Numbers | Tower of Babel

About me in other languages

About this site | Omniglot - a potted history | About me | My language learning adventures | My singing adventures | My songs | My tunes | My musical adventures | My juggling adventures


If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.