Afrikaans

Afrikaans is 'n Lae Frankiese Wes-Germaanse taal wat afkomstig is uit Nederlands, en meestal in Suid Afrika en Namibië gepraat word. Daar is ook Afrikaanssprekende persone in Australië, België, Botswana, Kanada, Duitsland, Lesotho, Malawi, Nederland, Nieu-Seeland, die Verenigde Koninkryk, die VSA, Zambië en Zimbabwe. Sowat 10 miljoen mense praat Afrikaans as 'n eerste of tweede taal, en miljoene ander het 'n basiese kennis van die taal.

Afrikaans behou sekere eienskappe van Nederlands uit die 18de eeu, asook 'n woordeskat vanuit verskeie Bantu- en Khoisantale, en ook van Portugees en Maleis. Afrikaanssprekende mense kan Nederlands verstaan, alhoewel Nederlandsprekendes 'n rukkie nodig het om gewoond te raak aan Afrikaans.

Sedert ongeveer 1815 het Afrikaans Maleis begin vervang as die onderrigtaal in Moslem-skole in Suid Afrika. In daardie jare was dit geskryf met die Arabiese alfabet. Afrikaans, geskryf met die Latynse alfabet, het begin verskyn in koerante en geskrewe stukke oor politiek en godsdiens teen ongeveer 1850. In 1875 het 'n groep Afrikaanssprekende mense van die Kaap die Genootskap vir Regte Afrikaanders gestig, en 'n aantal boeke in Afrikaans gepubliseer, insluitend boeke oor grammatikas, woordeboeke, godsdienstige leesstof en geskiedenis. Hulle het ook 'n joernaal gepubliseer genaamd Die Patriot.

Gedurende die vroeë jare van die 20ste eeu was daar 'n baie skerp toename in akademiese belangstelling van Afrikaans. In 1925 was Afrikaans erken deur die regering as 'n werklike taal, eerder as 'n informele weergawe van Nederlands. Afrikaans het baie min verander sedert daardie tyd.

Translated into Afrikaans by Dirk Liebenberg

Afrikaans alfabet

A a B b C c D d E e F f G g H h I i
aa bee see dee ee ef gee haa ie
J j K k L l M m N n O o P p Q q R r
jee kaa el em en oo pee kuu er
S s T t U u V v W w X x Y y Z z  
es tee uu vee wee ex y set  

Afrikaans pronunciation

Afrikaans pronunciation

Download Afrikaans alphabet charts (Excel)

Sample text in Afrikaans

Alle menslike wesens word vry, met gelyke waardigheid en regte, gebore. Hulle het rede en gewete en behoort in die gees van broederskap teenoor mekaar op te tree.

Hear a recording of this text by Marius Kock

Translation

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)

Sample video in Afrikaans

See more videos like this on Wikitongues

Information about Afrikaans | Phrases | Numbers | Family words | Time | Tower of Babel | Afrikaans courses on: Amazon.com and Amazon.co.uk [affilate links]

Links

Information about Afrikaans
http://en.wikipedia.org/wiki/Afrikaans
http://www.lowlands-l.net/anniversary/afrikaans-intro.php
https://aie.ned.univie.ac.at

Online Afrikaans lessons
https://easyafrikaans.com/
http://polymath.org/afrikaans.php
http://www.mylanguages.org/learn_afrikaans.php
https://www.lingohut.com/en/l110/learn-afrikaans
http://www.afrikaanspod101.com

Hear the sounds of the Arikaans alphabet
http://www.sois.uwm.edu/afrikaans/pronunciation/alphabet.html

Afrikaans and Dutch humour newsletter
http://grappies.com

Afrikaans phrases
http://www.exploresouthafrica.net/phrasebook.htm
http://www.downloadalanguage.com/downloadalanguage/Afrikaans_phrases.html
http://www.easyafrikaans.com/easyafrikaans/Useful_Phrases.html
http://miejipang.homestead.com/untitled4.html

Online Afrikaans dictionaries
http://www.freelang.net/online/afrikaans.php
https://rieme.co.za
https://www.majstro.com/woordeboeke/Engels-Afrikaans
https://www.woordeboek.co.za/
https://www.lexilogos.com/english/afrikaans_dictionary.htm

Online Afrikaans Radio
http://www.rsg.co.za/

Online news Afrikaans
http://www.volksblad.com
http://www.rapport.co.za
http://www.dieburger.com
http://maroelamedia.co.za
http://www.beeld.com/

Germanic languages

Afrikaans, Alsatian, Bavarian, Cimbrian, Danish, Dutch, Elfdalian, English, Faroese, Flemish, Frisian (East), Frisian (North), Frisian (Saterland), Frisian (West), German, Gothic, Gottscheerish, Gronings, Hunsrik, Icelandic, Limburgish, Low German, Luxembourgish, Mòcheno, Norn, Norwegian, Old English, Old Norse, Pennsylvania German, Ripuarian, Scots, Shetland(ic), Stellingwarfs, Swabian, Swedish, Swiss German, Transylvanian Saxon, Värmlandic, Wymysorys, Yiddish, Yola, Zeelandic

Languages written with the Latin alphabet

Page last modified: 23.04.21

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

iVisa.com

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com