Koreanclass101.com

Learn Hebrew online

Talk In Arabic

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Việt ngữ (Vietnamese) in the Quốc Ngữ script

 1. Và cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng.
 2. Khi hành trình từ phương đông, loài người gặp một đồng bằng trong xứ Si-nê-a, rồi ở tại đó.
 3. Người này nói với người kia rằng: Nào, chúng ta hãy làm gạch và nung trong lửa. Lúc đó, gạch thế cho đá, còn chai thế cho hồ.
 4. Lại nói rằng: Nào, chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp, chót cao đến tận trời; ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất.
 5. Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống đặng xem cái thành và tháp của con cái loài người xây nên.
 6. Đức Giê-hô-va phán rằng: Nầy, chỉ có một thứ dân, cùng đồng một thứ tiếng; và kia kìa công việc chúng nó đương khởi làm; bây giờ chẳng còn chi ngăn chúng nó làm các điều đã quyết định được.
 7. Thôi, chúng ta hãy xuống, làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó, cho họ nghe không được tiếng nói của người nầy với người kia.
 8. Rồi, từ đó Đức Giê-hô-va làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất, và họ thôi công việc xây cất thành.
 9. Bởi cớ đó đặt tên thành là Ba-bên, vì nơi đó Đức Giê-hô-va làm lộn xộn tiếng nói của cả thế gian, và từ đấy Ngài làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất.

㗂越曰凭𡨸喃 (tiếng Việt viết bằng chữ Nôm) - Vietnamese in the Chữ-nôm script

 1. 吧哿天下調𣎏𠬠喠呐吧𠬠次㗂。
 2. 欺行程自方東,類𠊚﨤𠬠垌平𥪝處「蚩泥亞」,耒𣄒在妬。
 3. 𠊚呢呐𢭲𠊚箕哴: 閙,眾𢧲駭爫𤮄吧燶𥪝焒。𣅶妬,𤮄勢朱𥒥。群𥑂勢朱壼。
 4. 吏呐哴: 閙,眾𢧲駭𡏦𠬠丐城吧𥩯𨖲𠬠丐塔,𩫛高𦤾盡𡗶; 𢧲駭𢥈爫朱𤎜名,𢙬欺沛散落泣𨕭𩈘𡐙。
 5. 德「支呼𠇕」𠂪禦𡬈鄧䀡丐城吧塔𧵑𡥵丐類𠊚𡏦𢧚。
 6. 德「支呼𠇕」判哴: 尼,只𣎏𠬠次民,共同𠬠次㗂; 吧箕𣈒工役眾伮當起爫; 𣊾𣉹庄群之拫眾伮爫各條㐌决定得。
 7. 𡀰,眾𢧲駭𡬈,爫論𡚃㗂呐𧵑眾伮,朱𣱆𦖑空得㗂呐𧵑𠊚尼𢭲𠊚箕。
 8. 耒,自妬德「支呼𠇕」爫朱類𠊚散𠚢泣𨕭𩈘𡐙,吧𣱆催工役𡏦拮城。
 9. 𤳸故妬撻𠸛城羅「巴邊」,爲坭妬德「支呼𠇕」爫論𡚃㗂呐𧵑哿世間,吧自帝𠊚爫朱類𠊚散𠚢泣𨕭𩈘𡐙。

Text in Chữ-nôm by Sky Darmos

Hear a recording of this text by yourvietnamese.com

Information about Vietnamese | Chữ-nôm script | Phrases | Colours | Numbers | Family words | Tower of Babel | Learning materials

Learn Vietnamese with VietnamesePod101.com

Learn to Speak Vietnamese, in northern and southern accents, with Interactive Bilingual Lessons

Tower of Babel in Mon-Khmer languages

Khasi, Khmer, Riang, Vietnamese

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.