Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Valencià (Valencian)

La torre de Babel

  1. En tota la terra es parlava una sola llengua i es feien servir les mateixes paraules.
  2. Els hòmens van emigrar des de lʼorient, trobaren una plana al país de Xinar i la van poblar.
  3. Llavors parlaren entre ells de fer rajoles i coure-les al forn. Així començaren a fer servir rajoles en lloc de pedra i asfalt en lloc de morter.
  4. Després van dir: - Vinga, edifiquem-nos una ciutat i una torre que arribe fins al cel; així ens farem un nom i no ens dispersarem per tota la terra.
  5. El Senyor va baixar per veure la ciutat i la torre que construïen els hòmens,
  6. i es digué: «Tots formen un sol poble i parlen una sola llengua. Si aquesta és la primera obra que emprenen, des dʼara cap dels seus projectes no estarà fora del seu abast.
  7. Baixem a posar confusió en el seu llenguatge perquѐ no s’entenguen entre ells.»
  8. Així el Senyor els va dispersar des d’aquella regió per tota la terra, i van abandonar la construcció de la ciutat.
  9. Per això aquella ciutat porta el nom de Babel*, perquѐ allà el Senyor va posar la confusió en el llenguatge de tota la terra, i des d’allà el Senyor va dispersar els hòmens per tota la terra.

*) El nom de Babel ve de Bab-ilu, que en llengua acàdica significa ̒porta de déu’. El text hebreu, però, es val d̓̓̓’una etimologia popular per a lligar el nom Babel amb el verb balal, que vol dir ‘confondre/barrejar’. Ací l’hem traduït per posar la confusió;.

Source: Bíblia valenciana. Traducció interconfessional. Castelló 1996.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Valencian is the historical and official name for the Romance language spoken in the Valencian Community in Spain. It is part of the Western group of Catalan dialects, and the Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) consider Catalan and Valencian to be two names for the same language.

Information about Valencian
http://en.wikipedia.org/wiki/Valencian
http://www.avl.gva.es

Tower of Babel in Romance languages

Aragonese, Aromanian, Asturian, Catalan, Corsican, French, Galician, Italian, Ladino, Latin, Portuguese, Romanian, Romansh, Sicilian, Spanish, Valencian

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Conversations - learn languages through stories

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com