languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

āori Kūki 'Āirani (Rarotongan)

Te patu ra te tangata ia Babela

  1. Okotai ua oki o to te ao katoa nei reo, okotai oki tuatua.
  2. E te aere ua tetai papaki o ratou, mei te itinga o te rā mai, e kite atura ratou i tetai ngai mania ka ua i te enua ra ko Sinara; e noo iora ratou ki reira.
  3. E kua tuatua iora ratou ki tetai ki tetai, Taki aere tatou, e anga i te karakaraea, ka ta’u ei ki te ai. Ko ta ratou ïa toka ko te karakaraea, e te hemera ei ngaika na ratou.
  4. E kua na ko iora ratou, Taki aere tatou, ka patu i tetai oire no tatou, e tetai punanga, kia tae ua atu te take ki runga i te rangi ra, kia kitea totatou ingoa; ko te pueurikiriki ke ua atu aea tatou e pini ua ake te enua katoa nei.
  5. E kua eke mairā Iehova ki raro e akara i taua oire ra, e taua punanga ra, e patuia e te tamariki a te tangata ra.
  6. E kua tuatua iorā Iehova, i na, okotai ua ïa aronga nei, e okotai rai oki reo to ratou katoa ra; e te rave nei oki ratou i taua mea nei; e kare rava oki ratou e kore i te rave ‘i tei akakoroia e ratou ra:
  7. Taki aere tatou ki raro, e akatareva ke i to ratou reo i reira, kia kore tetai e kite i to tetai ra reo.
  8. I reira to Iehova akapueurikiriki ke anga ia ratou, ki runga i te enua katoa e pini ua ake: e akapaki akera ratou i te patu i taua oire ra.
  9. I tapaia ‘i oki tona ingoa ko Babela; no te mea, i reira to Iehova akatareva ke anga i te reo o te tangata katoa; e kua akapueurikiriki ke a Iehova ia ratou, ki runga i te enua katoa e pini ua ake i reira.

Source: Te Bibilia Tapu Ra Koia Te Koreromotu Taito E Te Koreromotu Ou. The Holy Bible in Rarotongan. Reprinted from the edition of 1888. Published by The Bible Society in the South Pacific, Raiwaqa, Suva, Fiji, 1975.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Rarotongan

Tower of Babel in Polynesian languages

Futunan, Kapingamarangi, Hawaiian, Māori, Niuean, Rarotongan, Sakao, Samoan, Tahitian, Tongan, Tuvaluan

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting