languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

Babelio bokštas (Genesis 11: 1-9)

Lithuanian (lietuvių kalba)

  1. Visa žemė turėjo vieną kalbą ir tuos pačius žodžius.
  2. Kai žmonės kėlėsi iš rytų, jie rado slėnį Šinaro krašte ir ten įsikūrė.
  3. Vieni kitiems sakė: "Eime, pasidirbkime plytų ir jas išdekime". - Vietoj akmens jie naudojo plytas, o vietoj kalkių - bitumą.
  4. "Eime, - jie sakė, - pasistatykime miestą ir bokštą su dangų siekiančia viršūne ir pasidarykime sau vardą, kad nebūtume išblaškyti po visą žemės veidą".
  5. O VIEŠPATS nužengė pamatyti miesto ir bokšto, kurį mirtingieji buvo pastatę.
  6. Ir VIEŠPATS tarė: "Štai! Jie yra viena tauta ir visi kalba ta pačia kalba. Tai yra tik jų užsimanymų pradžia! Ką tik jie užsimos daryti, nieko nebus jiems negalimo!
  7. Eime, nuženkime ir sumaišykime jų kalbą, kad nebesuprastų, ką sako vienas kitam".
  8. Taip tat VIEŠPATS išsklaidė juos iš ten visur po žemės veidą, ir jie metė statę miestą.
  9. Todėl jis buvo pavadintas Babeliu, nes ten VIEŠPATS sumaišė visos žemės kalbą ir iš ten VIEŠPATS išsklaidė juos po visą žemės veidą.

Information about Lithuanian | Phrases | Numbers | Tower of Babel | Learning materials

Tower of Babel in other Baltic languages

Latvian, Lithuanian

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting