languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn Hebrew Online

Learn French Online - Test 7 days FREE and get level assessment

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

taetae ni Kiribati (Kiribati)

Te Taua are Babera

  1. Ao ti teuana aia taetae ka-in aonaba ma aia taeka ngkekei. Ao
  2. ngke a waerake, ao a kunea te tabo teuana ae aoraoi n te aba are Tina;
  3. ao a maeka iai. Ao a i taetae i rouia ni kangai, Ka-raki, ti na karaoi buatua, ao ti na kabuoki raoi. Ao aia atibu boni buatua, ao aia raim boni bitumen.
  4. Ao a kangai, Ka-raki, ti na katea ara kawa teuana, ma te taua, ae e na rota karawa taubukina, ao ti na karekea arara ae kakanato; ba ti kawa ni kamaeaki nako aonaba ni
  5. kabuta. Ao E ruo Iehova ba E na nora te kawa arei ma te taua arei, ake a
  6. katei natiia aomata. Ao E taku Iehova, Noria, te botanaomata ae ti teuana te koraki aei, ao ti teuana aia taetae; ao aei ae a moa ni karaoia: ao ngkai, ane e na aki tauaki mai rouia te b’ai teuana ae a reke nanoia iai ba
  7. a na karaoia. Ka-raki, ti na ruo, ao tin a kakaokoroi aia taetae iai, ba a aonga n aki atai nako aia taeka.
  8. Ma ngaia are E kamaeia nako Iehova mai iai nako aonaba ni kabuta: ao a
  9. toki ni katea te kawa arei. Ma ngaia are e aranaki ka Babera; ba kioina ngke E bita aia taetae ka-in aonaba ni kabaneia iai Iehova: ao E kamaeia nako Iehova mai ai nako aonaba ni kabuta.

Source: Te Baibara, Ae Ana Taeka Te Atua, Ae Kanoana Te O Tetemanti Ma Te Nu Tetemanti. Kiribati Bible (Gilbertese) published by The Bible Society in the South Pacific, Raiwaqa, Suva, Fiji, 1986.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Kiribati | Kiribati phrases | | Kiribati numbers | Tower of Babel in Kiribati

Tower of Babel in Malayo-Polynesian languages

Acehnese, Adzera, Amarasi, Ambrym, Ata Manobo, Balangao, Balinese, Bambam, Bariai, Batak Angkola, Batak Simalungun, Batak Toba, Biatah Bidayuh, Bikol, Bola, Bontoc, Bugis, Caribbean Javanese, Cebuano, Chuukese, Dawan, Fijian, Futunan, Hawaiian, Helong, Hiligaynon, Hiri Motu, Iban, Ifugao, Iloko, Indonesian, Itawis, Ivatan, Jarai, Kadazandusun, Kagayanen, Kahua, Kambera, Kapampangan, Keley-i, Kenyah, Kinaray-a, Kiribati, Kosraean, Javanese, Luang, Madurese, Makassar, Malagasy, Malaweg, Malay, Māori, Maranao, Marshallese, Matigsalug Manobo, Mbula, Misima-Paneati, Mortlockese, Motu, Nali, Ngaju, Nias, Niuean, North Efate, Nyindrou, Paama, Pangasinan, Pangutaran Sama, Pohnpeian, Rarotongan, Rotuman, Sakao, Samoan, Saveeng Tuam, Southern Kalinga, Suau, Sundanese, Tagabawà, Tagalog, Tagbanwa, Tahitian, Timugon Murut, Tolai, Tongan, Tontemboan, Toraja-Sa'dan, Tungag, Tuvaluan, Tuwali, Ubir, Wandamen, Western Bukidnon, Yabem, Yapese

Other Tower of Babel translations

By language | By language family