Yn ôl ym Mangor

Mi wnes i gadael Leeds tua deg o’r gloch bore ddoe ac mi ddes i yn ôl i Fangor ar y trên trwy Manceinion a Crewe. Roedd rhaid i mi aros am fron awr yn Manceinion, ac yn ffodus ro’n i’n medru dod â cysylltiad wifi rhydd ac mi wnes i tipyn bach o waith. Mi wnes i cyrraedd ym Mangor tua dau o’r gloch ac roedd hi’n wyntog ac oer. Mi wnes i aros gatref neithiwr yn darllen ac yn gwylio rhagleni teledu ar y we.

I left Leeds at about 10am yesterday morning and came back to Bangor on the train via Manchester and Crewe. I had to wait for nearly an hour in Manchester, and fortunately I was able to find a free wifi connection and did a bit of work. I arrived in Bangor at about 2pm and it was windy and cold. I stayed in last night reading and watching TV programmes online.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *