Caneuon, dawns a bwyd

Bore ddoe mi wnes i tipyn bach o waith ar Omniglot – wi wnes i ateb e-byst yn bennaf, fel arfer. Tua hanner dydd mi es i i’r prifysgol i weld perfformiadau gan myfyrwyr presennol yr adran Astudiaethau Asia Dwyrain. Mi wnaethon nhw perfformio tipyn bach o opera Beijing yn Mandarineg a Saesneg, ac mi wnaethon nhw adrodd sonedau Shakespeare yn Saesneg a Thai, ac mi wnaeth ferch yn canu cân pop yn Siapaneg. Mi wnaeth athrawes Thai dawns Thai traddodiadol hefyd. Mi wnes i crwydro o gwmpas Leeds am sbel yn y prynhawn, a gyda’r nos roedd pryd o fwyd yn nhŷ bwyta Tsieineaidd efo cynfyfyrwyr ac athrawon. Ro’n i ar fwrdd efo cynfyfyrwyr o 1995. Roedd y bwyd yn flasu iawn, ac mi wnes i mwynhau’r noson yn fawr.

Yesterday morning I did a bit of work on Omniglot – I mainly answered emails, as usual. At about midday I went to the university to see performances by current students in the East Asian Studies department. They performed bits of Beijing opera in Mandarin and English, and they recited some of Shakespeare’s sonnets in English and Thai, and one lass sang a Japanese pop song. A Thai lecturer also did a traditional Thai dance. I had a wander around Leeds in the afternoon for a while, and in the evening there was a meal in a Chinese restaurant with alumni and staff. I was on a table with alumni from 1995. The food was delicious, and I really enjoyed the evening.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *