The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Tower of Babel

Varmlansk (Northern Värmlandic)

Hagfôrsing (Hagfors Värmlandic)

 1. å heel jola hadd ett språk å en dialäkt.
 2. då ri bredd ut sä österut, fann di e slätt å bosätt sä på i lanne Sinear.
 3. å ri sa te varann: lôtt ôss bränn teggelstenôr! å ri använd teggel iställ för sten, å murbruk iställ för cement.
 4. sen sa ri: lôtt ôss bygg en sta, mä ett torn sôm sträcker sä ôpp i skyn, å hôller ihop ôss, sö int vi sprir ôss ôvvôr heel jola!
 5. då kom Gud ner. för å se stan å torne människan ha byggt.
 6. Gud sa: "Di ä ett fôlk, all talôr samm språk å dätta ä dä först di tar sä för, ôm di klarôr dätta kommer ittna bli omöjligt för döm!
 7. lôtt ôss gå ner å ge döm olika språk, sô den éen int förstår den anner!"
 8. Sô spre Gud ut döm därifrå, ôvvôr heel jola, å bygginga å stan upphörd.
 9. Stan kall di däffôr för Babel, för där förvirr Gud valas språk å spre människa ôvvôr heel jola.

Värmlänske (Southern Värmlandic)

 1. Å hele joLa hadde ett tongemål å ett set å tale.
 2. Å da ri Geck framôt öst, fann di en slätt i lanne Sinear, å ri bosätte se där.
 3. Å ri sa te varandre: Kom, lôtt ôss göre tegelsten å bränn et väl! Å ri brukte tegel iställe för sten, å joLbek iställe för kalk.
 4. Sô sa ri: Kom, lôtt ôss bygge en sta mä ett torn sôm når öpp te himmeln, å gör ôss ett namn, sô ve 'nt ska spris övve' hele joLa!
 5. Da geck Herren ner för å se stan å torne sôm mensheras barn börje bygge.
 6. Heren sa: Se, di ä ett fôlk, å ett tongemål har alle desse gimensamt; dä ä re förste di ta' se fôer. Å nu kommer itna va omöjlet för rôm, va ri sô får i sinne å göre.
 7. Lôtt ôss da stige nér där å fö'virre språke deras, sô ren en int förstår ren andres taal!
 8. Sô spre Herren dôm därifra övve' hele joLa, å re slute mä å bygge på stan.
 9. Den kalle de defö' Babel; för där fö'virre Herren hele joLas tal, å därifrå spre Herren ut dôm övve' hele jola.

Information about Värmlandic | Phrases | Numbers | Time | Tower of Babel

Tower of Babel in Germanic languages

Afrikaans, Alsatian, Anglo-Saxon / Old English, Bavarian, Danish, Dutch, English, Faroese, Frisian, German, Gothic, Gronings, Icelandic, Low Saxon / Low German, Norwegian, Palatine German, Pennsylvania German, Swabian, Swedish, Swiss German, Värmlandic, Yiddish

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Learn a nuevo language while you browse with toucan

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.