Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

āori Kūki 'Āirani (Rarotongan)

Te patu ra te tangata ia Babela

  1. Okotai ua oki o to te ao katoa nei reo, okotai oki tuatua.
  2. E te aere ua tetai papaki o ratou, mei te itinga o te rā mai, e kite atura ratou i tetai ngai mania ka ua i te enua ra ko Sinara; e noo iora ratou ki reira.
  3. E kua tuatua iora ratou ki tetai ki tetai, Taki aere tatou, e anga i te karakaraea, ka ta’u ei ki te ai. Ko ta ratou ïa toka ko te karakaraea, e te hemera ei ngaika na ratou.
  4. E kua na ko iora ratou, Taki aere tatou, ka patu i tetai oire no tatou, e tetai punanga, kia tae ua atu te take ki runga i te rangi ra, kia kitea totatou ingoa; ko te pueurikiriki ke ua atu aea tatou e pini ua ake te enua katoa nei.
  5. E kua eke mairā Iehova ki raro e akara i taua oire ra, e taua punanga ra, e patuia e te tamariki a te tangata ra.
  6. E kua tuatua iorā Iehova, i na, okotai ua ïa aronga nei, e okotai rai oki reo to ratou katoa ra; e te rave nei oki ratou i taua mea nei; e kare rava oki ratou e kore i te rave ‘i tei akakoroia e ratou ra:
  7. Taki aere tatou ki raro, e akatareva ke i to ratou reo i reira, kia kore tetai e kite i to tetai ra reo.
  8. I reira to Iehova akapueurikiriki ke anga ia ratou, ki runga i te enua katoa e pini ua ake: e akapaki akera ratou i te patu i taua oire ra.
  9. I tapaia ‘i oki tona ingoa ko Babela; no te mea, i reira to Iehova akatareva ke anga i te reo o te tangata katoa; e kua akapueurikiriki ke a Iehova ia ratou, ki runga i te enua katoa e pini ua ake i reira.

Source: Te Bibilia Tapu Ra Koia Te Koreromotu Taito E Te Koreromotu Ou. The Holy Bible in Rarotongan. Reprinted from the edition of 1888. Published by The Bible Society in the South Pacific, Raiwaqa, Suva, Fiji, 1975.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Rarotongan | Numbers | Tower of Babel

Tower of Babel in Polynesian languages

Futunan, Kapingamarangi, Hawaiian, Māori, Niuean, Rarotongan, Sakao, Samoan, Tahitian, Tongan, Tuvaluan

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

The Fastest Way to Learn Korean with KoreanClass101

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com