The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

ግዕዝ (Ge'ez)

 1. ወአሐዱ፡​ነገሩ፡​ለኵሉ፡​ዓለም፡​ወአሐዱ፡​ቀሉ።
 2. ወኮነ፡​እምድኅረ፡​ተንሥኡ፡​እምጽባሕ፡​ረከቡ፡​ገዳመ፡​በምድረ፡​ሰናአር፡​ወኀደሩ፡​ህየ።
 3. ወተባሀሉ፡​አሐዱ፡​ምስለ፡​ካልኡ፡​ንዑ፡​ንጥፋሕ፡​ግንፋለ፡​ወናብስሎ፡​በእሳት፡​ወኮኖሙ፡​ግንፋሎሙ፡​እብነ፡​ወፒሳ፡​ጽቡሮሙ።
 4. ወተባሀሉ፡​ንዑ፡​ንንድቀ፡​ሀገረ፡​ወማኅፈደ፡​ዘይበጽሕ፡​ርእሱ፡​ውስተ፡​ሰማይ፡​ወንግበር፡​ለነ፡​ስመ፡​እንበለ፡​ንዘረው፡​ውስተ፡​ኵሉ፡​ገጸ፡​ምድር።
 5. ወወረደ፡​እግዚአብሔር፡​ይርአይ፡​ውስተ፡​ሀገሮሙ፡​ከመ፡​ይርአይ፡​ውእተ፡​ማኅፈደ፡​ዘነደቁ፡​እጓለ፡​እመሕያው።
 6. ወይቤ፡​እግዚአብሔር፡​ናሁ፡​አሐዱ፡​ዘመድ፡​ውእቱ፡​ኵሉ፡​ውአሐዱ፡​ነገሩ፡​ወከመዝ፡​አኀዙ፡​ይግበሩ፡​ወኢየኀድጉ፡​ይእዜኒ፡​ገቢረ፡​ዘሐለዩ።
 7. ንዑ፡​ንረድ፡​ወንክዐዎ፡​ለነገሮሙ፡​ከመ፡​ኢይሳምዑ፡​ነገሮሙ፡​አሐዱ፡​ምስለ፡​ካልኡ።
 8. ወዘረዎሙ፡​እግዚአብሔር፡​ውስተ፡​ገጸ፡​ኵሉ፡​ምድር፡​ወኀደጉ፡​እንከ፡​ነዲቆታ፡​ለይእቲ፡​ሀገር፡​ወለውእቱ፡​ማኅፈድ።
 9. ወበእንተ፡​ዝንቱ፡​ተሰምየ፡​ስማ፡​ዝሩት፡​እስመ፡​በህየ፡​ዘረዎሙ፡​ለነገረ፡​ኵሉ፡​በሐውርት፡​እግዚአብሔር፡​ዘረዎ፡​ለነገሮሙ፡​ወበህየ፡​ዘረዎሙ፡​እግዚአብሔር፡​ለአሕዛብ፡​ውስተ፡​ገጸ፡​ኵሉ፡​ምድር።

Source: http://www.tau.ac.il/~hacohen/Octateuch/Genesis%2011.html

Transliteration

 1. Wääḥädu nägäru läkwəlu alämə wääḥädu ḳälu.
 2. Wäkonä əmədəxərä tänəšəu əməṣəbaḥə räkäbu gädamä bämədərä sänaärə wäxädäru həyä.
 3. Wätäbahälu äḥädu mələlä kaləu nəu nəṭəfaḥə gənəfalä wənabəsəlo bäəsatə wäkonomu gənəfalomu əbənä wäpisa ṣəburomu.
 4. Wätäbahälu nəu nənədəḳä hägärä wämaxəfädä zäyəbäṣəḥə rəəsu wəsətä sämayə wanəgəbärə länä səmä ənəbälä nəzäräwə wəsətä kwəlu gäṣä mədərə.
 5. Wäwärädä əgəziäbəḥerə yərəäyə wəsətä hägäromu kämä yərəäyə wəətä maxəfädä zänädäḳu əgwalä əmäḥəyawə.
 6. Wäyəbe əgəziäbəḥerə nahu äḥädu zämädə wəətu kwəlu wəäḥädu nägäru wəkämäzə äxäzu yəgəbäru wäiyäxädəgu yəəzeni gäbirä zäḥäläyu.
 7. Nəu nərädə wänəkəäwo länägäromu kämä iyəsaməu nägäromu äḥädu məsəlä kaləu.
 8. Wäzäräwmu əgəziäbəḥerə wəsətä gäṣä kwəlu mədərə wäxädägä ənəkä nädiḳota läyəəti hägärə wäläwəətu məxəfädə.
 9. Wäbäənətä zənətu täsäməyä səma zərutə əsəmä bähəyä zäräwomu länägärä kwəlu bäḥäwərətə əgəziäḥerə zäräwo länägäromu wäbähəyä zäräwomu əgəziäbəḥerə lääḥəzabə wəsətä näṣä kwəlu mədərə.

Transliteration provided by Michael Peter Füstumum

Information about Ge'ez and the Ethiopic script | Numbers | Tower of Babel

Tower of Babel in Semitic languages

Amharic, Arabic, Aramaic, Ge'ez, Hebrew, Maltese, Syriac, Tigrinya

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Learn a Language with gymglish

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com