Maldivian Arabic (اَلْوَطَّسِي لَهَجَة)

The Maldivian Arabic is a way to write Maldivian (Dhivehi) with the Arabic script devised by Mohamed Naaif, because the Maldives is a Muslim country, and because many languages spoken by Muslims are written with the Arabic script. The script is called اَلْوَطَّسِي لَهَجَة (Al wattasi lahajaiy / އަލް ވައްޠާސީ ލަހަޖާތ) and is named after a dialect of Maldivian spoken in the central Maldives.

Maldivian Arabic alphabet

Maldivian Arabic alphabet

Download an alphabet chart for Maldivian Arabic (Excel)

Sample text

آ قَانُونُ ٱلْأَسَاسِيُّڮٔ حِمَايَة لِبِڮٔنْ سِيَاسِي حِزْبُتَاّْ هِنْڮٞنٔ طَرِيقَاة تَه هَمَجٔهِفَي نُڣَانَمَ أ قَانـُونُڮٔه مِثَالَكِي اَلِفَانْ رُاڣَجَّنَمَ سَلاَمَة ڣَانٔ سِڋِاَكُ نٔيْه أتَكٔه بُرِيڮٔ عِمَارَاتُڮٔه مِثَالٔكٔڣٔ.

Transliteration (Thaana script)

އާ ގާނޫނުލް އަސާސިއްޔުގެ ޙިމާޔަތް ލިބިގެން ސިޔާސީ ޙިޒްބުތަށް ހިންގޭނެ ޠަރީގާތެއް ހަމަޖެހިފައިނުވާނަމަ އެ ޤާނޫނު ގެ މިސާލަކީ އަލިފާން ރޯވެއްޖެ ނަމަ ސަލާމަތް ވާނެ ސިޑިއެއް ނެތް އެތަކެއް ބުރީގެ އިމާރާތުގެ މިސާލެކެވެ

Transliteration (Latin script)

Aa qaanoonul asaasiyyuge hhimaayaiy libigen siyaasee hhizbuthah hingeane tyareeqaatheh hamajehifai nuvaanama e qaanoonuge mittalakee alifaan roavejje nama salaamaiy vaane sidiaku neiy ethakeh bureege ‘imaaraathuge mittaalekeve.

Translation

If the new Constitution does not provide for the protection of political parties, the example of the law is the example of a multi-storey building without a ladder to escape in the event of a fire.

Information about Maldivian | Phrases | Numbers | Tower of Babel

Constructed scripts for: Ainu | Arabic | Chinese languages | Dutch | English | Hawaiian | Hungarian | Japanese | Korean | Lingala | Malay & Indonesian | Persian | Tagalog / Filipino | Russian | Sanskrit | Spanish | Taino | Turkish | Vietnamese | Welsh | Other natural languages | Colour-based scripts | Tactile scripts | Phonetic/universal scripts | Constructed scripts for constructed languages | Adaptations of existing alphabets | Fictional alphabets | Magical alphabets | A-Z index | How to submit a constructed script

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Conversations - learn languages through stories

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com