Les mots de la semaine

français English Cymraeg
la station métérorologique = weather station gorsaf dywydd
la station balnéaire seaside resort tref lan môr
la station de ski ski resort cyrchfan sgi
la station thermale spa tref ffynhonnau, sba, ffynhonfa
la station de lavage car wash golchfa geir, lle golchi ceir
l’accord (m) deal (agreement) bargen, cynnig
hors de portée beyond/out of reach allan o gyrraedd, y tu hwnt i’ch cyrraedd
à portée (de qn) within reach (of sb) o fewn cyrraedd (i rywun)
se remettre (de); se rétablir (de) to recover (from illness) gwella
vertical vertical unionsyth, fertigol
le kitesurfing kitesurfing barcudfyrddio
l’élan (m) elk (European) elc, cawrgarw
l’orignal (m) moose (Canadian) elc
crise des cinquante midlife crisis argyfwng canol oed
l’examen (medical) check up archwiliad
la caisse crate (for bottles, china) cawell, bocs rhwyllog, crât, crêt
le cageot crate (for fruit, veg) cawell, bocs rhwyllog, crât, crêt
la vis screw sgriw, hoelen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *