Dydd amlieithog

Dydd eitha nodweddiadol oedd ddoe efo tipyn bach o waith yn bore, ac yn y prynhawn mi wnes i ymarfer y piano, y gitár ac offerynnau eraill, ac mi wnes i dysgu tipyn bach mwy o Lydaweg. Gyda’r nos mi wnes i darllen, a gwilio rhaglen teledu arlein. Heno roedd tri ohonon ni yn yr grŵp sgwrsio amlieithog, ac mi wnaethon ni siarad yn y Gymraeg ac yn Ffrangeg yn bennaf. Ar ôl hynny mi es i i Global Café, grŵp ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol a lleol, a phobl eraill, a mi wnes i cwrdd a llawer o bobl gwahanol, a ges i gyfleoedd i siarad sawl ieithoedd, yn cynnwys Mandarineg, Cantoneg, Ffrangeg, Eidaleg, Sbaeneg ac Almaeneg.

Yesterday was a fairly typical day with a bit of work in the morning, and I practised the piano, guitar and other instruments in the afternoon, and learnt a bit more Breton. In the evening I read and watched a television programme online. This evening there were three of us in the polyglot group and we talked mainly in Welsh and French. After that I went to Global Café, a group for international students and locals students, and others, and I met lots of different people and had opportunities to speak many languages, including Mandarin, Cantonese, French, Italian, Spanish and German.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *