Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

võro kiilʼ (Võro)

  1. Terven maailman oll' agaq üts' kiil' ja ütesugumaidsõq sõnaq.
  2. Ja sündüs, ku nääq hummogu puult tiile lätsiq, niida, et nääq Sinõarimaal löüdsiq oro ja jäiq sinnäq elämä.
  3. Nääq ütlesiq üts'tõõsõlõ: "Teemi noq savikivve ja palotami naid hüvväste." Sis olliq savikiviq näile ehitüskivvess ja maapigi oll' savis.
  4. Ja nääq ütlesiq: "Tulgõq, ehitämi hindäle liina ja torni, mink tipp olõsiq taivan ja teemi hindäle nimme, et mi üle terve maailma ei kaihtusiq."
  5. Agaq Jummal' tull' alaq kaema liina ja torni, midä inemiselatsõq ehidiq.
  6. Ja Jummal' ütel': "Kaeq, rahvas om üts' ja nail kõgõl om üts' kiil', ja seo om õnnõ näide teko alostus.Noq olõ-i näile võimadu üts'kiq asi, midä nääq märkväq tettäq!"
  7. Läämi noq alaq ja segämi sääl ärq näide keele, et nääq ütstõõsõ keelest arvo ei saasiq!"
  8. Ja Jummal' pild' nääq säält üle terve maailma ja nääq jätsiq liina ehitämaldaq.
  9. Seoperäst pand' seolõ nimess Paabõl, selle et sääl Jummal' segäs ärq kõik maailma keele ja säält pild' Jummal' nääq üle terve maailma.

Information about Võro | Phrases | Numbers | Tower of Babel

Tower of Babel in Uralic languages

Erzya, Estonian, Finnish, Hungarian, Moksha, Sami, Võro

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Learn a nuevo language while you browse with toucan

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.