Les mots de la semaine

français English Cymraeg
bouffer to scoff (food) llowcio; claddu
se moquer de qn/qch to scoff at sb/sth gwawdio / cael hwl am ben rhywbeth/rhywun
mouchard grass (informer) prep(iwr); clepgi
cafteur snitch llechgi; llechiad; snechgi
malchanceux unlucky (person) anffodus; anlwcus
malheureux unlucky (defeat, conicidence, choice) anffodus
de malchance unlucky (day, moment) anffodus
porter malheur to be unlucky bod yn anlwcus / anffafriol
se distinguer to excel rhagori
chou frisé kale bresych deiliog; cêl
les bettes (fpl);
les blettes (fpl)
chard ysgallddeilen; gorfetysen
aliment bourratif stodge stwnsh; sgrwtsh
bourratif; lourd stodgy (food) sgrwtshlyd; stwnshlyd; toeslyd
indigeste stodgy (book) trymaidd; trwm; diflas
barbant stodgy (person) diflas
tir à l’arc archery saethyddiaeth; saethu â bwa
la cible target saethnod; nod
il a que da la guele he’s all mouth and no trousers pen punt a chynffon dima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *