Cerddoriaeth

Ar ôl brecwast y bore ‘ma mi wnes i taflu yr afalau olaf o’r afallen yn fy ngardd, ac yna mi es i i’r archfachnad. Roedd hi’n bwrw glaw mân ar y ffordd yna, ac ar y ffordd adref mi wnaeth hi’n dechrau treisio bwrw. Yn ffodus roedd gen i trywsus dal dŵr, felly do’n i ddim gor wlyb. Mi wnes i tipyn bach o waith cyn ac ar ôl cinio, ac mi wnes canu cerddoriaeth efo ffrindiau yn y prynhawn. Gyda’r nos mi wnes i canu yn y côr cymuned. Dan ni’n dysgu cân o’r ardal Megrelian yn Georgia ar hyn o bryd – mae’r geiriau yn anodd i ynganu ac i gofio, ond mae’r cytgordiau yn hyfryd.

After breakfast this morning I picked the last of the apples from the apple tree in my garden, and then went to the supermarket. It was drizzling on the way there, and on the way back it started to pour down. Fortunately I had my waterproof trouser, so I didn’t get too wet. I did a bit of work before and after lunch, and played music with friends in the afternoon. In the evening I went to the community choir. We are learning a song from the Megrelian region of Georgia at the moment – the words are difficult to pronounce and to remember, but the harmonies are lovely.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *