Sgwrsio

Heno mi wnaethon ni siarad am y Wyddeleg a llawer ieithoedd a phethau eraill yn y grŵp sgrwsio amlieithog. Yn Global Café ar ôl hyn mi wnes i cwrdd â myfyrwragedd o Gorea ac roedden nhw’n synnu i glywed fi yn dweud rhyw eiriau yn y Gorëeg – mi wnes i dysgu tipyn bach o Gorëeg efo ffrindiau o Gorea pan ro’n i’n dysgu Tsieinëeg yn Taiwan.

Tonight we talked about Irish and lots of other languages and other things in the polyglot conversation group. In Global Café after that I met some students from Korea who were very surprised that to hear me say a few words in Korean – I learnt a little bit of Korean from Korean friends when I was studying Chinese in Taiwan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *