Video ùr

Rinn mi video ùr anns a’ Ghàidhlig an t-seachdain seo chaidh. Còmhradh eadar Seumas agus Eilidh a th’ann – tha Seumas ‘nan shealgair thaigeisean agus ‘nan thuathanach eòin strutha às na Hearadh. Tha Eilidh às an t-Sìn, tha i a’ fuireach ann an Glaschu, agus ‘s e eadar-theangaiche a th’ ann. Tha fo-thiotalan ann ann am Beurla, anns a’ Ghàidhlig, ‘sa Ghàidhlig na h-Eireann, anns a’ Mhanannais agus anns a’ Chuimris.

I made a new video in Scottish Gaelic last week. It features a conversation between Hamish and Helen (Seumas & Eilidh) – Hamish is a haggis hunter and ostrich farmer from Harris. Helen is from Beijing, lives in Glasgow and is a translator. Subtitles are available in English, Scottish Gaelic, Irish, Manx and Welsh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.