Cernyw

Cychod hwylio yn Aberfal

Mi orffenes i ddrafft cyntaf fy nhraethawd hir Ddydd Llun yr wythnos hon, ac ar Ddydd Mawrth mi es i i Aberfal yng Nghernyw i weld fy mrawd a fy rheini. Mae fy mrawd newydd orffen ei daith o gwmpas y byd yn ei gwch hwylio Kika, ac ro’n ni’n yn Aberfal i’w groesawu o yn ôl. Mae’r lle yn hyfryd ac mi fwynheuon ni yn fawr.

Cornwall

I finished the first draft of my dissertation on Monday of this week, and on Tuesday I went down to Falmouth in Cornwall to see my brother and my parents. My brother has just finished his circumnavigation of the world in his yacht Kika, and we were in Falmouth to welcome him back. It’s a really nice place and we had a good time there.

One thought on “Cernyw

  1. Llongyfarchiadau ar eich Cymraeg graenus! Rhai pwyntiau bychain o ran gramadeg (nid er mwyn cwyno, nac o ysbryd grwgnachlyd(!) ond gan fy mod yn siwr y byddwch yn gwerfawrogi cywiriadau 😉
    yr wythnos nid y wythnos
    newydd orffen nid newydd gorffen (ar lafar o leiaf)
    i’w groesawu nid i groesi
    Fel arall cwbl gywir, a diddorol yw’r darllen. Diolch am y blog!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *