Arran as bannyn phrash

Ren mee arran jea, as haink eh lane via y cheayrt shoh – dirree eh as ta blass mie er. Riyr hie mee dys cuirrey kiaull yindyssagh syn ollooscoill – va bannyn phrash voish Beaumaris, Menai Bridge as Deiniolen cloie ry-cheilley as ry-shaghey.

Arán agus bannaí práis

Rinne mé arán inné, agus tá sé réasúnta maith – d’ardaigh sé an uair seo agus tá blas maith air. Aréir chuaigh mé chuig ceolchoirm iontach san ollscoil – bhí bannaí práis ó Beaumaris, Menai Bridge agus Deiniolen ag seinm le chéile agus ina n-aonar.

Bara a bandiau pres

Mi nes i bara ddoe, ac roedd o’n ddim yn ddrwg – mi gododd o y tro hwn ac mae genno fo blas da. Neithiwr es i i gyngerdd wych yn y brifysgol – roedd bandiau pres o Fiwmares, Porthaethway a Deiniolen yn chwarae gyda’i gilydd ac ar eu pennau eu hunain.

Kionnaghey arasane

Hoshee mee arasane y chionnaghey jea. T’eh ayns shenn cabbal faggys da laaragh Bangor, as ta tree shamyr lhiabbagh ayn – ram reaynys dooys!

Capel Tabernacl

Árasán a cheannach

Thosaigh mé árasán a cheannach inné. Tá sé i shean séipéal in aice leis lár Bangor, agus tá trí seomra leapa ann – neart spás domhsa!

Prynu fflat

Mi ddechreues i brynu fflat ddoe. Mae o yn hen gapel yn ymyl canolfan Bangor, ac mae tri ystafell wely ynddo – digon o le i mi!

Çhellveeishaghyn

Ta çhellveeishaghyn y cuirrey kiaull Woza Moya ry-gheddyn ec YouTube nish. Ta arraneyn as Zulu, Baarl as Bretnish ayn, as shoh yn chied cheayrt ta mee er vakin yn kior er çhellveeishagh – cha nel shin ro olk!

Físeáin

Tá físeáin an ceolchoirme Woza Moya le fáil ar YouTube anois. Tá amhráin Súlúise, Béarla agus Breatnaise ann, agus seo an chead uair a bhaca mé físeáin an cóir – níl muid ró olc!

Fideos

Mae fideos y gyngerdd Woza Moya ar gael ar YouTube rwan. Mae caneuon Sulu, Saesneg a Chymraeg arnynt, a dyma y tro cyntaf i mi gweld fideo y côr – dydan ni ddim rhy ddrug!

Jinnair Frangagh

Riyr hie mee dys y thie bee ‘The Old Boathouse‘ ayns Anglesey lesh y possan coloayrtys Frangagh er son oie Frangagh. Va jinnair mie ain, ren shin keishtaghan mychione baatyn as abbyrtys shiaulteyragh, as va taitnys vooar oc. Va yn emshir fliugh as geayeeagh agglagh, agh t’eh braew jiu.

Cinio Ffrengig

Neithiwr es i i dŷ bwyta ‘The Old Boathouse‘ yn Nhraeth Coch ar Ynys Môn efo’r grŵp sgwrs Ffrengig am nos Ffrengig. Roedd y cinio yn dda, mi wnaethon ni cwis am cychod a phethau morwol, ac mi fwynheuon ni ein hunain yn fawr. Roedd y tywydd yn ofnadwy o wlyb a gwyntog, ond mae’n braf heddiw.

Dinnéar Fraincise

Aréir chuaigh mé chuig an bialann ‘The Old Boathouse‘ i Anglesey leis an grúpa comhrá Fraincise ar oíche Fraincise. Bhí dinnéar maith againn, rinne muid ceistiúchán ar báid agus cúrsaí mhuirí, agus bhain muid an-sult as an oíche. Bhí gaoth agus báisteach mhór ann, ach tá lá breá ann inniu.

Screeudeyrys

S’mie lhiam screeu, as ec y traa t’ayn ta mee screeu mychione çhengaghyn, troailtys as cultoor er son daa laaragh eggey, chammah as er son my laaragh eegey pene (Omniglot). Agh lesh yn vee shoh çheet cha vee mee screeu er son agh nane laaragh – by vie lesh shellooder yn laaragh elley dy heet ny yei troa noa (cre erbee ta shen çheet er). Myr shen bee towl lane vooar ayns my çheet-stiagh, agh foddym bio lesh.

Ysgrifen

Dw i’n mwynhau ysgrifennu, ac ar hyn o bryd dw i’n ysgrifennu am ieithoedd, teithio a dwylliant ar gyfer dwy wefan, yn ogystal â fy wefan fy hunan (Omniglot). Ond o’r mis nesaf bydda i’n ysgrifennu ar gyfer dim ond un wefan – mae perthynas y wefan arall eisiau mynd yn gyfeiriad arall (beth bynnag mae hynny yn golygu). Felly bydd twll eithaf mawr yn fy incwm, ond dw i’n medru ymdopi.

Fir Scaanagh 2

Va ny Fir Scaanagh ard-yindyssagh, feer aitt as arraneyderyn mie erskyn towse. Ghow ad arraneyn smooinaghtagh as ommidjagh lesh skeealyn giare eddyr oc. Va taitnys vooar aym.

Jea hie mee dys Llangefni er Anglesey dys cooney caarjyn ta gleashagh thie dys Reading ayns Sostyn.

Dynion Bwganod 2

Roedd y Dynion Bwganod yn wych dros ben llestri, yn ddoniol iawn ac yn cantorion ardderchog. Mi ganasant ganeuon difri a dwl efo hanesion byrion rhwngddynt. Mi fwynheais yn fawr iawn.

Ddoe es i i Langefni i helpu ffrindiau sy’n symud i Reading yn Lloegr.

Traethawd hir

Yr wythnos hon mi orffennes y trydedd fersiwn fy nhraethawd hir, ac mi es i weld fy nhiwtor i siarad amdano. Ers hynny dw i wedi bod yn meddwl am pa bethau sy angen newid neu wella ynddo, ond mae rhaid i mi aros tan Ddydd Mercher i glywed beth mae nhiwtor yn meddwl amdano.

Ar ôl i mi orffen fy nghwrs MA, beth bydda i’n gwneud? Dyna sut mae llawer o bobl yn fy ofyn yn ddiweddar. A dweud y gwir, dw i ddim yn hollol siŵr. Does dim rhaid i mi chwilio am waith ‘go iawn’ oherwydd mod i’n medru ennill digon o bres i fyw amdano o fy ngwefan Omniglot, ac o’r erthyglau ydw i’n ysgrifennu am wefannau eraill. Ac dw i’n medru gwneud y pethau hyn o unrhywle yn y byd, ar yr amod fod gen i cysylltiad i’r we.

Dw i’n bwriadu aros ym Mangor am blwyddyn neu ddwy arall yn gwella fy wefan, fy ieithoedd ac fy ngherddoriaeth, ac efallai yn gwneud rhyw waith gwirfoddol. Hoffwn i’n gwneud cwrs Gaeleg a cherddoriaeth traddodiadoli yn y coleg ym Menbecwla (Beinn na Faoghla), ynys bach yn yr Ynysoedd Allanol Heledd hefyd.

Tráchtas

An seachtain seo chríochnaigh mé an tríú leagan mo thráchtas, agus chuaigh mé chun mo theagascóir a fheiceáil agus phléigh muid faoi. As sin amach tá mé ag smaoineamh ar cén rudaí ba cheart dom athrú nó feabhsú ann, ach caithfidh mé ag fanacht go dtí Dé Céadaoin chun cad é atá sé ag smaoineamh faoi a chluinstin.

I ndiaidh dom mo chúrsa MA a chríochnú, cad é a dhéanfaidh mé? Sin í an cheist a mbíonn a lán daoine ag cuir orm le déanaí. Déanta na fírinne, níl mé cinnte. Ní mór dom post ‘ceart’ a lorg, mar bhíonn go leor airgid ag teacht isteach ó mo shuíomh gréasáin Omniglot, agus ó na hailt a bhím ag scríobh le suíomhanna eile. Agus is féidir liom na rudaí sin a dhéanamh in áit air bith sa domhain, a fhad agus tá ceagal idirlín agam.

Tá rún agam a bheith ag fanacht anseo i mBangor le bliana nó dhá eile ag feabhsú mo shuíomh gréasáin, mo theangacha agus mo cheol, agus b’fhéidir ag déanamh obair deonach. Ba maith liom cúrsa a dhéanamh ar ceol traidisiúnta agus Gaeilge na hAlban sa Colaisde Bheinn na Faoghla chomh maith.

Rhyddid

Ddydd Gwener yr wythnos diwethaf oedd fy nydd olaf yn y swyddfa. Bellach mae gen i rhyddid canolbwyntio ar y pethau ydw i’n mwynhau, sef Omniglot, cerddoriaeth, ieithoedd ayyb. Mae hi’n teimlo yn wych gallu dianc oddiar fy nesg.

Nos Iau yr wythnos hon, roedd parti gadael ar nghyfer i, ac ar gyfer un o’r fy nghyn-cydweithwyr sy priodi cyn bo hir, a phen-blwydd un arall. Cawson ni pryd o fwyd blasus mewn tŷ bwyta Eidalaidd yn gyntaf, ac yna aethon ni i dafarn am ddiod neu ddau.

Ddydd Mawrth cwrddais i â rhywun arall sy’n dysgu Cymraeg ac sy’n byw ym Mrighton trwy Gumtree. Er bod hi wedi dysgu’r iaith ers dim ond blwyddyn ar cwrs Wlpan yng Nghaerdydd, mae hi’n siarad yn dda iawn, ac roedd hi yn rownd derfynol dysgwyr y flwyddyn yn yr Eisteddfod eleni. Sgwrsion ni yn y Gymraeg am rhyw ddwy awr p’nawn Mawrth, a p’nawn Iau hefyd.

Neithiwr roedd cyngerdd côr meibion yn Shalford – fy nghygerdd olaf gyda’r côr.

Saoirse

Dé hAoine an seachtain seo caite bhí mo lá deireanach san oifig. Anois tá saoirse agam m’intinn a dhíriú ar na rudaí a bhainím sult as – Omniglot, ceol, teangacha, srl. Tá mothú ionntach ann éalú ó mo dheasc.

Oíche Déardaoin an seachtain seo, bhí cóisir imeacht dom, agus do aon de mo chomhoibrí atá ag posú roimh i bhfad, agus breaithlá aon eile. Fuair muid béile blasta i bhialann Iodáilise ar dtús, agus ansin chuaigh muid i dteach tabhairne.

Aréir bhí ceolchoirm na cóir Breatnaise i Shalford – mo cheolchoirm deireach leis an cór.

自由

上個禮拜五是我辦公司裏的最後一天。現在我會重議我最喜歡的東西,就是我的網站、音樂、語言等。現在我不需要全天坐在我的電腦前面,而且我覺得很好。

這個禮拜四我跟我前同事去意大利的餐廳吃飯。那邊的食物很好吃。去餐廳之後,我們去酒吧喝喝。

昨天晚上布萊頓威爾斯男生合唱團表演在Shalford – 我跟他們最後一個表演。

Newidiadau

Efallai bydd newidiadau mawr yn fy mywyd cyn bo hir – hyd nawr fy mhrif waith roedd rhoi testunau wedi eu cyfieithu ar wefannau, ond bellach mae’r cyfieithwyr yn gallu rhoi eu cyfieithiadau yn syth ar y gwefannau hebdda i. Does dim digon o waith arall ‘da fi i wneud, felly mae’r cwmni lle dw i’n gweithio yn “ystyried y posibilrwydd o wneud fy swydd yn ddiangen”. Bydda i’n gwybod yn siŵr yfory beth ydyn nhw wedi penderfynu.

A dweud y gwir, dw i wedi bod yn meddwl am wneud rhywbeth gwahanol am gyfnod, oherwydd dw i wedi cael llond bol o eistedd o blaen cyfrifiadur o fore glas hyd y hwyr. Mae pethau yn digwydd yn gyflymach nag ydw i’n wedi disgwyl, ond weithiau dw i’n angen anogaeth i gymryd gweithred. Dw i wedi penderfynu ar yrfa newydd, sef therapydd lleferydd ac iaith. Hynny yn rhoi cyfle i mi cynorthwyo pobl, i ddefnyddio fy ngwybodaeth ieithyddol, ac i ddianc o’r ddesg a chyfrifiadur.

Fy nghynllun ydy gwneud gradd Meistr mewn ieithyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor eleni, ac yna gwneud gradd Meistr mewn therapi lleferydd ac iaith (TLlI) rhywle arall. Mae’n angen ymgeisio am gyrsiau TLlI blwyddyn cyn iddyn nhw’n dechrau, felly mae hi’n rhy hwyr i ymgeisio eleni. Astudio ieithyddiaeth bydd yn sylfaen da i’r cwrs TLlI, a threulio blwyddyn yn Mangor bydd yn rhoi cyfle i mi defnyddio a gwella fy Nghymraeg hefyd.

Mae cyrsiau TLlI ar gael ym Mhrifysgolion Newcastle, Sheffield, Essex, Reading, Canterbury ac UCL a City yn Llundain. Yn anffodus dim ond cwrs TLlI israddedig sy ar gael yng Nghymru.

Athrú

B’fhéidir go mbeidh athrú mór i mo shaol roimh i bhfad – go dtí seo is í an príomh obair a bhí agam téacsanna aistrithe a chuir ar suíomhanna gréasain, ach anois is féidir lena aistritheoirí sin a dhéanamh go díreach gan mise. Ní bhíonn go leor obair eile agam a dhéanamh agus mar gheall é sin, tá an comhlacht atá mé ag obair aice “ag smaoineamh ar mo phost a dhéanamh iomarcach”. Beidh a fhios agam go cinnte amárach cad é atá iad ag cinneadh.

Go fírinneach, bím mé ag smaoineamh faoi rud éigin eile a dhéanamh le tamall, mar gheall é tá mé dubh dóite de ag suidh os comhair ríomhaire o dhubh go dubh. Tá rudaí ag tharlú níos gasta agus a bhí mé ag súil leo, ach uaireanta bíonn orm spreagadh beart a dhéanamh. Tá mé ag smaoineamh faoi slí bheatha nua – Teiripeoirí Urlabhra agus Teanga. Tabharfaidh sin dom deis daoine a chuidiú, úsáid a bhaint as mó chuid eolas faoi teangacha, agus ag éalú ó an dheasc agus an ríomhaire.

Is é mo plean céim máistir sa teangeolaíocht a dhéanamh san Ollscoil Bangor sa Bhreatain Bheag i mbliana, agus i ndiaidh sin céim sa Teiripe Urlabhra agus Teanga (TUT) a dhéanamh. Caithfidh tú cur isteach ar cúrsaí TUT bliain i ndiaidh atá iad ag tosú, agus dá bhrí sin, tá sé ró-mhall i mbliana, agus bliain a chaith i mBangor cuirfidh dúshraith maith sa teangeolaíocht dom. Cuirfidh deis dom mo chuid Breatnaise a fheabhsú chomh maith.

Tá cúrsaí TUT a fháil in Ollscoil Newcastle, Sheffield, Essex, Reading, Canterbury agus UCL agus City i Londain.

Partis a chyngherddau

Nos Mercher, es i barti yn y Canolfan Iwerddon Hammersmith. Canais dair gân gyda’r grŵp canu ac roedd grwpiau eraill yn dawnsio neu yn chwarae cerddoriaeth. Naethon y plant drama bach ac roedd Siôn Corn yn y man hefyd. Mwynheuais fy hunan yn fawr.

Roedd parti Nadolig yn y swyddfa Nos Wener. Roedd y thema eleni “iâ” ac roedd addurniadau yn cysylltiedig ag iâ ac eira ymhobman, yn gynnwys pluen eira enfawr wedi cael ei cherflunio yn iâ. Ar ôl cinio bwffe, roedd band jazz yn chwarae a roedd disgo.

Neithiwr, es i i weld Kate Rusby, cantores gwerin o Sir Efrog, yn y Brighton Dome. Mae llais hyfryd ‘da hi, mae hi’n chwarae’r gitâr yn dda iawn, ac roedd cerddorion talentog iawn yn perfformio gyda hi hefyd. Roedd y gyngerdd yn anffurfiol ac roedd Kate yn sgwrsio am y caneuon, ei fywyd ac y band fel bydden ni mewn tafarn. Canodd hi rhai o garolau o Sir Efrog a chalonogodd hi i bawb canu gyda’n gilydd. Roedd hi’n wych!

Cóisir agus ceolchoirm

Oíche Mháirt chuaigh chuig cóisir i Lárionad na hÉireann Hammersmith. Chan mé cúpla amhráin le grúpa amhránaíocht, agus bhí grúpa eile ag damhsa agus ag seinn ceól. Rinne na páiste dráma beag agus bhí Daidí na Nollag ann san áit fosta. Bhain mé an-sult as.

Bhí cóisir Nollag ann san oifig oíche Aoine. I mbliana bhí an téama “oighear” agus bhí maisiúcháin ann a raibh bhaint acu le oighear agus sneachta i ngach áit. I ndiaidh dinnéar buifé, sheinn banna snagcheol agus bhí dioscó ann.

Aréir chuaigh mé chuig ceolchoirm Kate Rusby, amhránaí ceol tíre as Yorkshire sa Brighton Dome. Tá guth álainn léi, tá sí ag seinn an giotár go han mhaith, agus sheinn ceoltóirí den chéad scoth léi fosta. Bhí an ceolchoirm an neamhfhoirmiúil agus labhair Kate linn faoi na hamhráin, a beatha agus an banna mar a raibh muid i dteach tábhairne. Chan sí cuid caruil na Nollag as Yorkshire spreag sí gach duine ag canadh le chéile. Bhí an ceolchoirm go hiontach!

Parties and concerts

On Tuesday night I went to a party at the Irish Centre in Hammersmith during which I sang a few songs with the singing group. Other groups danced, sang or played music as well, and the kids put on a short play involved Father Christmas and some dwarves. It was a great night.

On Friday night we had the office Christmas party at the office. The theme this year was ice and there were clouds of dry ice and lots of ice and snow-related decorations around the place, including an impressive ice sculpture of a snowflake. After a buffet dinner, which was quite tasty, there was a disco with a live jazz band.

Last night I went to see Kate Rusby, a folk singer from Yorkshire, at the Brighton Dome. She has a lovely voice, plays a mean guitar and sings a mixture of traditional folk songs and ones she’s written herself. Last night she was accompanied by some very talented musicians, including Anna Massie, a singer and multi-instrumentalist who plays the fiddle, mandolin, guitar and banjo, and also has her own band.

It was an informal affair with Kate chatting to us about the songs, her life and the band between numbers as if we were in the pub. As well as folk songs, she also sang Yorkshire versions of some Christmas carols. We were all given song sheets with the words for the carols on the way in and were encouraged to join in. It was excellent.