Cernyw

Cychod hwylio yn Aberfal

Mi orffenes i ddrafft cyntaf fy nhraethawd hir Ddydd Llun yr wythnos hon, ac ar Ddydd Mawrth mi es i i Aberfal yng Nghernyw i weld fy mrawd a fy rheini. Mae fy mrawd newydd orffen ei daith o gwmpas y byd yn ei gwch hwylio Kika, ac ro’n ni’n yn Aberfal i’w groesawu o yn ôl. Mae’r lle yn hyfryd ac mi fwynheuon ni yn fawr.

Cornwall

I finished the first draft of my dissertation on Monday of this week, and on Tuesday I went down to Falmouth in Cornwall to see my brother and my parents. My brother has just finished his circumnavigation of the world in his yacht Kika, and we were in Falmouth to welcome him back. It’s a really nice place and we had a good time there.

Anturiau yn Ynys Manaw

Mi gyrrhaeddais yn ôl ym Mangor prynhawn ddoe, ac yna gyda’r nos es i i barti yn nhŷ fy nhiwtor. Mi fwynheais fy hunan yn fawr yn Ynys Manaw, mi gwrddais efo llawer o bobl sy’n siarad Manaweg, mi siaradais llawer o Fanaweg, ac mi weles cryn dipyn o’r ynys. Mi gasglais llawer o wybodaeth ar gyfer fy nhraethawd hir. Gobeithio bydda i’n ôl yna cyn bo hir.

Fiontair san Oileán Mhanann

Tháinig mé ar ais go Bangor tráthnóna inné, agus i ndiaidh sin chuaigh mé chun coisir san teach mo theagascóir. Bhain mé an-sult as mo chuairt san oileán, bhuail mé le go leor daoine atá Manainnis acu, labhair mé a lán Manainnis, agus chonaic mé mórán áiteanna ar an oileán. Bhailigh mé a lán eolas ar mo thráchtas chomh maith. Tá súil agam go mbeidh mé ar ais ansin roimh i bhfad.

Contoyrtysyn ayns Mannin

Haink mee er-ash dys Bangor fastyr jea, as ny yei shen hie’m dys possan ‘syn thie my ynseyder. Va taitnys vooar aym ayns Mannin, haink mee ny whail lesh ram Gaelgeyryn, loayr mee ram Gaelg, as honnick mee chooid vooar jeh’n ellan. Ren mee co-phadjer ram fys son yn traghtys aym. Ta treisht orrym dy vee’m er-ash ayns shen roish feer foddey.

Adventures in the Isle of Man

I arrived back in Bangor yesterday afternoon, and went to a party at my tutor’s place in the evening. I really enjoyed my visit to the the Isle of Man, I met a lot of Manx speakers, spoke a lot of Manx, and saw quite a bit of the island. I also collected plenty of information for my dissertation. I hope to be back there before long.

Newyddion

Dw i wedi bod yn brysur yn ddiweddar -es i i’r Bala efo ffrindiau prifysgol ddoe, a neithiwr roedd parti yn nhŷ un o fy ffrindiau o gôr cymunedol. Nos Wener ymunais â’r Côr Dysgwyr Cymraeg, ac roedden nhw’n dathlu eu llwyddiant yn Eisteddfod Môn. Nos Iau roedd ginio efo ffrindiau o fy nghwrs, ac y penwythnos diwethaf es i i Abermaw efo ffrindiau prifysgol. Dw i wedi sgwennu chwe mil o eiriau ar gyfer fy nhraethawd hir hefyd. Yfory a i i Ynys Manaw am bythefnos, a dw i’n edrych ymlaen yn fawr ato.

Traethawd hir

Wel, dw i bron wedi gorffen fy nghwrs MA, heblaw ysgrifennu fy nhraethawd hir, a na fydd gen i darlithoedd eraill y blwyddyn ‘ma. Dw i’n gwneud traethawd ar y adfywiad Manaweg, a neithiwr mi gwrddais ag un o’r teuloedd sy’n siarad Manaweg gyda’n gilydd – ‘sdim llawer ohonynt. Ym Mis Mehefin a i i Ynys Manaw i siarad efo siaradwyr a dysgwyr Manaweg, ac ar hyn o bryd dw i’n dysgu mwy o Fanaweg.

Tráchtas

Bhuel, tá mo chúrsa MA beagnach críochnaithe, lasmuigh de mo thráchtas, agus ní bheidh léachtaí eile agam i mbliana. Tá mé ag déanamh mo thráchtas ar athbheochan na Manainnis, agus aréir chas mé le teaghlach atá ag labhairt Manainnis le cheile – níl mórán dóibh. I mí Meitheamh rachaidh mé go dtí an Oileáin Mhanann chun comhrá a dhéanamh le cainteoirí agus foghlaimeoirí na Manainnis, agus tá mé ag foghlaim níos mó Manainnis ar faoi láthair.

Dissertation

Well, I’ve almost finished my MA course, apart from writing my dissertation, and I don’t have any more lectures this year. I’ll be writing my disseration about the revival of the Manx language, and last night I met one of the few families who speak Manx among themselves. In June I’ll be going to the Isle of Man to talk to speakers and learners of Manx, and I’m learning more Manx at the moment.

Astudiaethau

Yn ddiweddar dw i wedi bod yn brysur efo aseiniadau ar gyfer y prifysgol. Cyn diwedd y semestr hwn mae rhaid i mi ysgrifennu pedwar traethodau ac i baratoi dau gyflwyniad. Dw i’n wedi gwneud yr cyflwyniadau ac un o’r traethodau yn barod.

Staidéar

Le déanaí tá mé an-gnóthach le tascanna ar an ollscoil. Roimh deireadh an seimistear seo, tá orm ceathair aistí a scríobh agus dhá léiriú a ullmhú. Tá mé i ndiaidh na léiriú agus aiste amháin a dhéanamh cheana féin.

Newyddion

Dw i ddim wedi ysgrifennu unrhywbeth yma ers sbel – dw i wedi bod yn brysur efo fy astudiaethau. Bydd diwedd y semestr cyntaf yn cyrraedd cyn bo hir, ac mae gen i cryn dipyn o waith i wneud. Bydd arholiad seineg ar ôl Nadolig hefyd. Dw i wedi dysgu llawer o bethau diddorol a defynddiol y semestr hwn, ac yn edrych ymlaen at y semestr nesaf.

Nuacht

Is fad an lá ó scríobh mé rud ar bith anseo – tá mé an gnóthach le mo staidéar. Tiocfaidh deireadh an chéad sheimeastair roimh i bhfad, agus tá a lán obair agam a dhéanamh. Beidh scrúdú foghraíochta agam i ndiaidh an Nollaig chomh maith. Tá mé ag foghlaim go leor rudaí suimiúla agus úsáideach an seimeastair seo, agus ag tnúth leis an cheann seo chugainn.

News

It’s quite a while since I’ve written anything here – I’ve been busy with my studies. The end of the first semester is fast approaching and I have lots of stuff to do before then. I’ll have some phonetics exams after Christmas as well. I’ve learnt a lot of interesting and useful things this semester and am looking forward to the next semester.

Yn ôl mewn addysg llawn amser

Mi gychwynodd y prifysgol yr wythnos hon efo wythnos groeso. Roedd gyfarfod groeso i’r Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg ddoe, ac mi gwrddais i â mwyafrif y tiwtoriaid ieithyddiaeth ac â’r myfyrwyr eraill. Dim ond wyth, yn gynnwys fi, sy’n gwneud graddau meistr mewn ieithyddiaeth – pedwar Saesnes, Siapanes, Groeges ac Americanwr – sef dau hogyn a chwe merch. Efallai bydd myfyrwyr eraill yn cyrraedd yn ystod yr wythnos hon. Mae’r mwyafrif ohonyn nhw yn bwriadu gwneud doethuriaethau ar ôl iddyn nhw’n gorffen eu graddau meistr, ond ar hyn o bryd, dydw innau ddim bwriadu gwneud yr un beth.

Yfory mae rhaid i ni cofrestru, talu ein ffïoedd dysgu, ac yn penderfynu pa fodiwlau i ddewis – mae dau fodwl gorfodol a dau ddewisol pob semester. Yn y semester cyntaf fy modiwlau gorfodol ydy cystrawen, a semanteg a phragmatig, a modiwlau dewisol mewn seineg a dirwedd; dwyieithrwydd a meddwl. Yn yr ail semester bydda i’n gwneud modiwlau mewn seineg, a dirwedd mewn Saesneg, a modiwlau dewisol mewn caffaeliad iaith mewn plant, ac anhwylderau llefaru ac iaith.

Back in full-time education

University started this week with welcome week. There was a welcome meeting for linguistics postgrads yesterday, and I met most of the linguistics tutors and other students. There are only eight of us, including me, doing masters degrees in linguistics – four English lass, a lass from Japan and one from Greece, and an American guy – that’s two blokes and six lasses. Maybe more students will arrive during this week. The majority of them are planning to go on to PhDs after completing their masters degrees, but I’m not planning to do that, at the moment.

Tomorrow we have to register, pay our fees, and decide which modules to do – there are two compulsory and two elective modules each semester. My compulsory modules in the first semester are syntax, and semantics & pragmatics, and elective modules in phonetics and variation, and bilingualism and thought. In the second semester I’ll do compulsory modules in phonetics, and variation in English, and elective modules in child language acquisition, and speech & language disorders.