The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

The Tower of Babel

Ba-Na (Bahnar)

'Ba'bel

  1. 'Nâu, đĭ-đăng kon bơngai kơpal teh pơma minh nơ̆r pơma đĕch.
  2. Mă-lei iŏk đơ̆ng kon bơngai weh tơ gah hơlĕch, lu sư 'bôh teh dơnă, tơring char Sinar, na oei hloi tơ noh.
  3. Bơngai âu pơma dơnuh păng bơngai noh khan: “Âu! Bĕ bơ̆n man găch na 'buh lăm ŭnh.” Kơplah noh, găch tơplih kơ tơmo, chai pơm tơmam klep.
  4. Na khan thoi âu: “'Nâu bơ̆n athei pơjing minh pôm pơlei tih păng pơm hnam Thôt tŏk-bŏk pơlei, kơjung truh tơ plĕnh;a bơ̆n athei pơm ư-ang kơ bơ̆n; hli kơ bơ̆n tơklah tơklang tơ jơ̆p-jang kơpal teh đak âu.”
  5. Kră Yang jur lăng pơlei hnam thôt mă kon bơngaib đei pơm.
  6. Kră Yang khan thoi âu: “Âu! Lăp minh adrĕch kon bơngai, lăp minh nơ̆r pơma; păng tơdrong jang lu sư đei pơm; dang ei ưh kơ đei kiơ pơgăn lu sư đơ̆ng tơdrong lu sư pơkă wă pơm.
  7. Bĕ, lu bơ̆n jur pơm bơlŭ lê̆ nơ̆r pơma lu sư ưh pă hlôh băl dơ̆ng kơ nơ̆r pơma bơngai âu pơma kơ bơngai to.”
  8. Đơ̆ng noh, Kră Yang pơm ăn kơ lu sư tơklah tơklang jơ̆p-jang kơ teh păng lu sư ưh pă đei man pơjing pơlei noh dơ̆ng.
  9. Yua kơ noh na đe krao anăn pơlei 'Ba'belc yua kơ tơ anih noh Kră Yang bơlŭ lê̆ nơ̆r pơma kon bơngai lăm teh, đơ̆ng noh boih Sư ăn kơ kon bơngai tơklah tơklang tơ jơ̆p-jang kơ teh đak.

Source: https://www.bible.com/en-GB/bible/2137/GEN.11.BDQ

Contributed by Wolfgang Kuhl

Bahnar is a North Bahnaric language spoken in Gia Lai, Binh Dinh, Phu Yen and Kon Tum provinces of Vietnam.

Information about Bahnar
https://en.wikipedia.org/wiki/Bahnar_language
https://www.ethnologue.com/language/bdq

Tower of Babel in Bahnaric languages

Bahnar, Mnong

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Conversations - learn languages through stories

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com