Telling the time in Germanic languages

How to tell the time in Afrikaans, Dutch, German (Hochdeutsch), German (Berlinisch), Low Saxon, Luxembourgish, Norwegian (Bokmål) and Swedish.

English Afrikaans Dutch German (Hochdeutsch) German (Berlinisch) Low Saxon Luxembourgish Norwegian (Bokmål) Swedish
What time is it? Hoe laat is dit? Hoe laat is het? Wie spät ist es?
Wieviel Uhr ist es?
Wie spät ist es?
Wieviel Uhr ist es?
Wat seggt de Klock?
Wo lett is dat?
Wéivill Auer ass et? Hva er klokka? Vad är klockan?
It's one o'clock Dit is eenuur Het is een uur Es ist ein Uhr Es ist um eins Dat is Klock eens
De Klock is eens
Et ass eng Auer Det er klokka ett Den är ett
It's quarter past one Dit is kwart oor een Het is kwart over een Es ist Viertel nach eins Es ist viertel zwei Dat is Viddel nach eens Et ass Véirel op Eng Det er klokka kvart over ett Den är kvart över ett
It's half past one Dit is half twee Het is half twee Es ist halb zwei Es ist halb zwei Dat is half twee
Dat is halvig twee
Et ass halwer zwou Det er klokka halv to Den är halv två
It's quarter to two Dit is kwart voor twee Het is kwart voor twee Es ist Viertel vor zwei Es ist dreiviertel zwei Dat is Viddel vör twee Et ass Véirel fir zwou Det er klokka kvart på to Den är kvart i två
It's two o'clock Dit is tweeuur Het is twee uur Es ist zwei Uhr Es ist um zwei Dat is Klock twee
De Klock is twee
Et ass zwou Auer Det er klokka to Den är två
It's quarter past two Dit is kwart oor twee Het is kwart over twee Es ist Viertel nach zwei Es ist viertel drei Dat is Viddel nach twee Et ass Véirel op zwou Det er klokka kvart over to Den är kvart över två
It's half past two Dit is half drie Het is half drie Es ist halb drei Es ist halb drei Dat is half dree
Dat is halvig dree
Et ass halwer dräi Det er klokka halv tre Den är halv tre
It's quarter to three Dit is kwart voor drie Het is kwart voor drie Es ist Viertel vor drei Es ist dreiviertel drei Dat is Viddel vör dree Et ass Véirel fir dräi Det er klokka kvart på tre Den är kvart i tre
It's three o'clock Dit is drieuur Het is drie uur Es ist drei Uhr Es ist um drei Dat is Klock dree
De Klock is dree
Et ass dräi Auer Det er klokka tre Den är tre
It's quarter past three Dit is kwart oor drie Het is kwart over drie Es ist Viertel nach drei Es ist viertel vier Dat is Viddel nach dree Et ass Véirel op dräi Det er klokka kvart over tre Den är kvart över tre
It's half past three Dit is half vier Het is half vier Es ist halb vier Es ist halb vier Dat is half vör
Dat is halvig vör
Et ass halwer véier Det er klokka halv fire Den är halv fyra
It's quarter to four Dit is kwart voor vier Het is kwart voor vier Es ist Viertel vor vier Es ist dreiviertel vier Dat is Viddel vör vör Et ass Véirel fir véier Det er klokka kvart på fire Den är kvart i fyra
It's four o'clock Dit is vieruur Het is vier uur Es ist vier Uhr Es ist um vier Dat is Klock vör
De Klock is vör
Et ass véier Auer Det er klokka fire Den är fyra
It's quarter past four Dit is kwart oor vier Het is kwart over vier Es ist Viertel nach vier Es ist viertel fünf Dat is Viddel nach vör Et ass Véirel op véier Det er klokka kvart over fire Den är kvart över fyra
It's half past four Dit is half vyf Het is half vijf Es ist halb fünf Es ist halb fünf Dat is half fief
Dat is halvig fief
Et ass halwer fënnef Det er klokka halv fem Den är halv fem
It's quarter to five Dit is kwart voor vyf Het is kwart voor vijf Es ist Viertel vor fünf Es ist dreiviertel fünf Dat is Viddel vör fief Et ass Véirel fir fënnef Det er klokka kvart på fem Den är kvart i fem
It's five o'clock Dit is vyfuur Het is vijf uur Es ist fünf Uhr Es ist um fünf Dat is Klock fief
De Klock is fief
Et ass fënnef Auer Det er klokka fem Den är fem
It's quarter past five Dit is kwart oor vyf Het is kwart over vijf Es ist Viertel nach fünf Es ist viertel sechs Dat is Viddel nach fief Et ass Véirel op fënnef Det er klokka kvart over fem Den är kvart över fem
It's half past five Dit is half ses Het is half zes Es ist halb sechs Es ist halb sechs Dat is half sess
Dat is halvig sess
Et ass halwer sechs Det er klokka halv seks Den är halv sex
It's quarter to six Dit is kwart voor ses Het is kwart voor zes Es ist Viertel vor sechs Es ist dreiviertel sechs Dat is Viddel vör sess Et ass Véirel fir sechs Det er klokka kvart på seks Den är kvart i sex
It's six o'clock Dit is seuur Het is zes uur Es ist sechs Uhr Es ist um sechs Dat is Klock sess
De Klock is sess
Et ass sechs Auer Det er klokka seks Den är sex
It's quarter past six Dit is kwart oor ses Het is kwart over zes Es ist Viertel nach sechs Es ist viertel sieben Dat is Viddel nach sess Et ass Véirel op sechs Det er klokka kvart over seks Den är kvart över sex
It's half past six Dit is half sewe Het is half zeven Es ist halb sieben Es ist halb sieben Dat is half sieven
Dat is halvig sieven
Et ass halwer siiwen Det er klokka halv sju Den är halv sju
It's quarter to seven Dit is kwart voor sewe Het is kwart voor zeven Es ist Viertel vor sieben Es ist dreiviertel sieben Dat is Viddel vör sieven Et ass Véirel fir siiwen Det er klokka kvart på sju Den är kvart i sju
It's seven o'clock Dit is seweuur Het is zeven uur Es ist sieben Uhr Es ist um sieben Dat is Klock sieven
De Klock is sieven
Et ass siiwen Auer Det er klokka sju Den är sju
It's quarter past seven Dit is kwart oor sewe Het is kwart over zeven Es ist Viertel nach sieben Es ist viertel acht Dat is Viddel nach sieven Et ass Véirel op siiwen Det er klokka kvart over sju Den är kvart över sju
It's half past seven Dit half ag(t) Het is half acht Es ist halb acht Es ist halb acht Dat is half acht
Dat is halvig acht
Et ass halwer aacht Det er klokka halv åtte Den är halv åtta
It's quarter to eight Dit is kwart voor ag(t) Het is kwart voor acht Es ist Viertel vor acht Es ist dreiviertel acht Dat is Viddel vör acht Et ass Véirel fir aacht Det er klokka kvart på åtte Den är kvart i åtta
It's eight o'clock Dit is agtuur Het is acht uur Es ist acht Uhr Es ist um acht Dat is Klock acht
De Klock is acht
Et ass aacht Auer Det er klokka åtte Den är åtta
It's quarter past eight Dit is kwart oor ag(t) Het is kwart over acht Es ist Viertel nach acht Es ist viertel neun Dat is Viddel nach negen Et ass Véirel op aacht Det er klokka kvart over åtte Den är kvart över åtta
It's half past eight Dit is half nege Het is half negen Es ist halb neun Es ist halb neun Dat is half negen
Dat is halvig negen
Et ass halwer néng Det er klokka halv ni Den är halv nio
It's quarter to nine Dit is kwart voor nege Het is kwart voor negen Es ist Viertel vor neun Es ist dreiviertel neun Dat is Viddel vör negen Et ass Véirel fir néng Det er klokka kvart på ni Den är kvart i nio
It's nine o'clock Dit is negeuur Het is negen uur Es ist neun Uhr Es ist um neun Dat is Klock negen
De Klock is negen
Et ass néng Auer Det er klokka ni Den är nio
It's quarter past nine Dit is kwart oor nege Het is kwart over negen Es ist Viertel nach neun Es ist viertel zehn Dat is Viddel nach negen Et ass Véirel op néng Det er klokka kvart over ni Den är kvart över nio
It's half past nine Dit is half tien Het is half tien Es ist halb zehn Es ist halb zehn Dat is half tegen
Dat is halvig tegen
Et ass halwer zéng Det er klokka halv ti Den är halv tio
It's quarter to ten Dit is kwart voor tien Het is kwart voor tien Es ist Viertel vor zehn Es ist dreiviertel zehn Dat is Viddel vör tegen Et ass Véirel fir zéng Det er klokka kvart på ti Den är kvart i tio
It's ten o'clock Dit is tienuur Het is tien uur Es ist zehn Uhr Es ist um zehn Dat is Klock tegen
De Klock is tegen
Et ass zéng Auer Det er klokka ti Den är tio
It's quarter past ten Dit is kwart oor tien Het is kwart over tien Es ist Viertel nach zehn Es ist viertel elf Dat is Viddel nach tegen Et ass Véirel op zéng Det er klokka kvart over ti Den är kvart över tio
It's half past ten Dit is half elf Het is half elf Es ist halb elf Es ist halb elf Dat is half ölven
Dat is halvig ölven
Et ass Véirel fir eelef Det er klokka halv elleve Den är halv elva
It's quarter to eleven Dit is kart voor elf Het is kwart voor elf Es ist Viertel vor elf Es ist dreiviertel elf Dat is Viddel vör ölven Et ass Véirel fir eelef Det er klokka kvart på elleve Den är kvart i elva
It's eleven o'clock Dit is elfuur Het is elf uur Es ist elf Uhr Es ist um elf Dat is Klock ölven
De Klock is ölven
Et ass eelef Auer Det er klokka elleve Den är elva
It's quarter past eleven Dit is kwart oor elf Het is kwart over elf Es ist Viertel nach elf Es ist viertel zwölf Dat is Viddel nach ölven Et ass Véirel op eelef Det er klokka kvart over elleve Den är kvart över elva
It's half past eleven Dit is half twaalf Het is half twaalf Es ist halb zwölf Es ist halb zwölf Dat is half tweelf
Dat is halvig tweelf
Et ass halwer zwielef Det er klokka halv tolv Den är halv tolv
It's quarter to twelve Dit is kwart voor twaalf Het is kwart voor twaalf Es ist Viertel vor zwölf Es ist dreiviertel zwölf Dat is Viddel vör tweelf Et ass Véirel fir zwielef Det er klokka kvart på tolv Den är kvart i tolv
It's twelve o'clock Dit is twaalfuur Het is twaalf uur Es ist zwölf Uhr Es ist um zwölf Dat is Klock tweelf
De Klock is tweelf
Et ass zwielef Auer Det er klokka tolv Den är tolv
It's quarter past twelve Dit is kwart oor twaalf namiddag Het is kwart over twaalf Es ist Viertel nach zwölf Es ist viertel eins Dat is Viddel nach tweelf Et ass Véirel op zwielef Det er klokka kvart over tolv Den är kvart över tolv
It's half past twelve Dit is half een namiddag Het is half een Es ist halb eins Es ist halb eins Dat is half eens
Dat is halvig eens
Et ass halwer eng Det er klokka halv tretten Den är halv ett
It's quarter to one Dit is kwart voor een namiddag Het is kwart voor een Es ist Viertel vor eins Es ist dreiviertel eins Dat is Viddel vör eens Et ass Véirel fir eng Det er klokka kvart på tretten Den är kvart i ett
it's midnight Dit is middernag Het is middernacht Es ist Mitternacht Es ist Mitternacht Dat is Middernacht Et ass Mëtternuecht Det er midnatt Det är midnatt
it's midday Dit is middag Het is middag Es ist Mittag Es ist Mittag Dat is Middag Et ass Mëtteg Det er middag Det är mitt på dagen
in the morning In die môre / in die voormiddag 's ochtends am Morgen morgens morgen / smorgen moies Om morgenen på morgonen
in the afternoon In die namiddag 's middags nachmittags nachmittags namiddags nomëttes Om ettermiddag på eftermiddagen
in the evening In die aand 's avonds abends abends avends
savend
snacht
owes Om kvelden på kvällen

NB: in Afrikaans agt is old fashioned - ag is more common.

Norwegian translations by Gabriel Sigurd Cabrera. Low Saxon translations by Arne Milas.

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Time expressions

Days of the week | Months of the year | Seasons | Telling the Time | Dates

Multilingual pages

Useful phrases | Silly phrases | Numbers | Numerals | Colours | Telling the time | Dates | Weather words | Family words | Terms of endearment | Language names | Country names | Idioms | Proverbs | Tongue twisters | Signs | Compass directions | UDHR | Tower of Babel | Songs | Omniglot | Seven dwarfs | Zodiac signs | Computer parts | Compass directions | Animal sounds

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Talk in Arabic - Learn Egyptian, Iraqi, Levantine, Sundanese, Moroccan, Algerian or Saudi Arabic

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com