Dydd diog

Mi wnes tipyn bach o waith y bore ‘ma, ac ar ôl cinio mi wnes i dysgu mwy o Lydaweg, mi wnes ymarfer fy medrau sircas, ac mi wnes i canu’r gitâr, y piano a rhyw offer eraill. Mi wnes i dechrau sgwennu cân newydd hefyd – cân y fydd yn cymysgu diarhebion, ymadroddion a llafarddulliau efo’n gilydd mewn moddion diddorol a doniol. Does dim tôn eto, ond mae gen i rhyw llinellau o eiriau. Enw y gân ydy ‘How many roads?’ a dyma’r llinell gyntaf: ‘How many roads must a chicken cross, before it grows any teeth?’.

I did some work this morning, and after lunch I learnt a bit more Breton, practised my circus skills, and played the guitar, piano and a few other instruments. I also started to write a new song, which will mix proverbs, sayings, idioms in interesting and amusing ways. I don’t have a tune yet, but I have a few lines of words. The name of the song is ‘How many roads?’ and here’s the first line: ‘How many roads must a chicken cross, before it grows any teeth?’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *