Yn ôl ym Mrighton

Cyrhaeddais i yn ôl i Brighton nos Sadwrn diwethaf ar ôl taith hir iawn ar y trên. Arhosais i ym Mhwllheli nos Wener ar ôl i mi orffen y cwrs yn Nant Gwrtheyrn. Darllenais i y nofel Blas y Cynfyd gan Islwyn Ffowc Elis bron i gyd ar y trên.

Dim ond saith dyn roedd ar y cwrs, a fi roedd yr un ifancaf. Roedd y llaill yn dod o Gymru, neu yn byw neu yn treulio eu gwyliau yno. Cyd-dynnon ni’n dda efo’n gilydd, a siaradon ni Cymraeg bron drwy’r amser. Roedd tua phum awr a hanner o ddosbarthiadau y dydd ac roedden nhw’n ddiddorol ac yn ddefnyddiol. Heblaw cryn dipyn o eiriau, ddysgais i ddim llawer o bethau newydd, ond roedd hi’n wych cael cyfle i ymarfer yr iaith.

Un o’r lleoedd harddaf a thawelaf dw i erioed wedi ymweld arno ydy Nant Gwrtheyrn. Roedd y bwyd sydd wedi darparu yng Nghaffi Meinir yn flasus ac yn doreithiog, ac roedd y tywydd yn braf trwy’r wythnos hefyd, heblaw tipyn bach o law ddydd iau.

Ar ais i mBrighton

D’fhill mé ar ais i mBrighton oíche Shathairn seo caite i ndiaidh turas an-fhada sa trén. D’fhág mé i bPwllheli oíche hAoine agus mé indiaidh an cúrsa i Nant Gwrtheyrn a chroichnaithe. Labhair mé an chuid is mó de úrscéal Breatnaise sa trén.

Níl ach seachtar fear bhí ar an cúrsa agus ba mise an daoine is óige. Ba ón Bhreatain Bheag na daoine eile, nó i bhur gconaí nó ag ceatheadh ár leathanta-saoire ansin. Reitigh muid go maith le cheile agus labhairt muid as Breatnaise beagnach an t-am ar fad.Bhí cúig uaire a chloig go leith ceachtana againn gach lá, agus bhí siad suimúil agus usaideach. Ach oiread cuid mhaith focalaí, ní d’fhoghlaim mé go leor rudaí nua, ach bhí sé go hiontach.

Is áit iontach álainn agus suaimhneach í Nant Gwrtheyrn. Bhí an bía a raibh ar fáil i gCaffi Meinir an bhlasta agus flúirseach, agus bhí sé go bréa an seachtaine ar fad, ach amháin giota beag baisteach ar Déardaoin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.