The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Hadiyya (Hadiyyisa)

Ethiopic script

Tower of Babel story in Hadiyya

Source: Bible Society of Ethiopia - 1980.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Latin alphabet

Baabiloo'n Qeeraa'l Mi'n Bikkina

  1. Uulli hundannem luxxeka hee'u minaadabina xale'i mat suum hee'u bikkina manni hundim matem sagara wocam hee'ukko.
  2. Ixxuwwim eelliinchi firoo kolliinsi ki'lla'a mattu'uuyyi mat biir beyyo Sanaa'oor uullanne siidda'a eekke'enne afuutto'o.
  3. Ixxuwwina'i ixxuwwim «Waallehe; mine baximmina awwaadoo xuuba hariinsi banxaa giirinne shokkiinsona» yaqqanto'o; ee'isinne mine baxxam xuuba siiddo'o; mat issita'a amaxxansitam leeyyam siiddo'o.
  4. Odim «Waallehe mat beero'o banxona; ee beyyonnem lud iimane afoo mine banxaa beero'i issinaa ni summa weeshinsona bagaan neese uulli hundannem binninoone» yito'o.
  5. Ee lasage Waa'i oo manni hananenne baxu iimane afoo minee beero'oo moo'eena diillukko.
  6. Waa'im «Kabadem ihukkaare ku minaadab hundim mat shumo'i ikko'i bikkinaa matem suumem woccam bikkinaa ixxuwwi mixxo'i luwwi hundam baximmina luxxaneme; ka'isinne baxxeena sawwito'i luwwi hundam issimma hooggamoyyo.
  7. Ee bikkina «Waallehe, neese dillinaa mat mullaannika sagara laqqambee'isa ixxuwwi suume hamaaransinona» yukko.
  8. Ee lasage Waa'i ixxuwwa uulli hundannem binnaa'ukko; ee beero'om baximma utto'o.
  9. Ee beyyonne minaadaphphi suume Waa'i hamaaransaa ee beyyiinsi uulli hundannem ixxuwwa binnaa'u bikkina ee beero'ik summi «Baabiloona» yamamookko.

Source: https://www.bible.com/bible/3498/GEN.11.KEESKITA

Information about Hadiyya | Tower of Babel

Tower of Babel in Cushitic languages

Borana, Hadiyya, Kambaata, Sidama, Somali

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Learn a Language with gymglish

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com