DiDòmhnaich ciùine

Cha do rinn mi móran an-diugh. Rinn mi beagan obair sa mhadainn, agus an déidh lòn chaidh mi chun an oll-mhargadh, agus leugh mi labhar inntinneach mu dhéidhinn mapichean. Tha a’ ghrian a’ deàrrsadh a-nis agus tha mi a’ dol air chuirt.

Ní dhearna mé móran inniu. Rinne mé beagan obair sa mhaidin, agus i ndiaidh lón chuaigh mé go dtí an ollmhargadh, agus léigh mé leabhar suimiúil faoi léarscáileanna. Tá an ghrian ag soilsigh anois agus tá mé ag dul ag spaisteoireacht.

I didn’t do a lot today. I did a bit of work in the morning, and after lunch I went to the supermarket, and read a interesting book about maps. The sun’s shining now and I’m going for a wee walk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *