Bwriadau da a diogi

Yn ôl ym mis Medi roedd gen i bwriad sgwennu pethau ar y blog ‘ma yn amalach, ac yn sgwennu mewn iaith wahanol bob dydd. Mi wnes i hynny am wythnos, ac yna roedd fy mwriadau da yn eu llyncu gan fy niogi.

Beth bynnag r’on i wedi bod yn eitha brysur yn ddiweddar efo amryw gweithgareddau, yn gynnwys canu, mynd i gynerddau, i ddramau ac i weithgareddau diwylliannol eraill, gweithio ar fy wefan, ayyb. Pythefnos yn ôl mi ges i parti cynhesu tŷ yma o’r diwedd, ar ôl wedi bod yn fy nhŷ newydd ers tua pedwar mis. Daeth bymtheg o fy nghyfeillion ac mi wnaethon ni noson da.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *