Universal Declaration of Human Rights (Article 1) in languages of North America

Language families

Eskimo-Aleut, Algonqian, Iroquoian, Na-Dene, Muskogean, Oto-Manguean, Carib, Uto-Aztecan, Mayan, Misumalpan, Tarascan, Zoquean


Eskimo-Aleut

Aleut (Unangam Tunuu)

Anĝaĝinam huzungis agaxtakuu ingisxigikux̂ ama liidax̂ nagan sahnganaxtada. Txin sakaaĝatal anagis mataxchx̂ida inaqamchix̂ agangudaganasaaĝiiĝutakus ludaangan huzuu ngaan quĝasaatakus.
Translated in Aleut by Halluuq Ungungai

Greenlandic (Kalaallisut)

Inuit tamarmik inunngorput nammineersinnaassuseqarlutik assigiimmillu ataqqinassuseqarlutillu pisinnaatitaaffeqarlutik. Silaqassusermik tarnillu nalunngissusianik pilersugaapput, imminnullu iliorfigeqatigiittariaqaraluarput qatanngutigiittut peqatigiinnerup anersaavani.
(Immikkoortoq 1 Inuttut pisinnaatitaaffit pillugit silarsuarmioqatigiinnut nalunaarut)

Inuktitut (ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ)

Nunavut Inuktitut
ᐃᓄᓗᒃᑖᑦ ᐃᓅᓕᓵᓐᖑᖅᐳᑦ ᓇᖕᒥᓃᕈᖕᓇᓯᒪᖃᖅɬᐅᑎᒃ ᐊᔾᔨᒌᖕᒥᒡᓗ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑦᓯᐊᖃᖅɬᐅᑎᒡᓗ ᐱᔪᖕᓇᐅᑎᑕᐅᖃᖅɬᐅᑎᒃ. ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᖕᓇᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓅᑦᓯᐊᕈᑎᒋᔭᕐᓗ ᐱᓕᖅᑐᖓᐅᑦᑐᑦ, ᐊᓯᐊᓐᖑᕐᓄᓪᓗ ᐃᓕᐅᕐᓂᕐᕕᖃᑎᒌᑦᑕᕈᒃᓴᕆᐊᖃᕋᓗᐊᖅᐳᑦ ᖃᑕᓐᖑᑎᒌᖅᖃᑎᒌᑦᑐᑦ ᐊᓂᕐᓂᖅᓵᕐᓂ.
(ᑎᑎᖅᖃᖅᓯᒪᔪᖅ 1 ᑭᑐᑐᐃᓐᓇᑦ ᐱᔪᖕᓇᐅᑎᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥᐅᖃᑎᒌᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᐅᑎᑦ)

Transliteration
Inuluktaat inuulisaannguqput nangminiirungnasimaqaqɬutik ajjigiingmiglu ilitarijaujjutsiaqaqɬutiglu pijungnautitauqaqɬutik. Isumaksaqsiurungnatsiarnirmik inuutsiarutigijarlu piliqtungauttut, asianngurnullu iliurnirviqatigiittaruksariaqaraluaqput qatanngutigiiqqatigiittut anirniqsaarni.
(Titiqqaqsimajuq 1 Kitutuinnat pijungnautit silarjuarmiuqatigiinnut nalunaiqsiutit)

Nunavik Inuttitut
ᐃᓅᔪᓕᒫᑦ ᐊᓂᖅᑎᕆᔪᓕᒫᑦ ᐃᓅᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᓱᒪᕐᓱᕐᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔾᔨᐅᖃᑎᒌᒃᖢᑎᒃ ᓂᕐᓱᐊᖑᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᓐᓇᐃᑎᑎᒍᑦ. ᐃᓱᖃᖅᑐᖁᑎᖃᕐᑎᑕᐅᕙᓕᕐᐳᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓂᒃᑯᑦ ᖃᑕᙳᑎᒌᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᒃᑯᓪᓗ.
(ᐃᓚᖓ 1 ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥᐅᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᐅᑎᖓ ᑭᓇᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ)

Transliteration
Inuujulimaat aniqtirijulimaat inuulaurmata isumarsurlatik ammalu ajjiuqatimiiklutik nirsuangunikkut ammalu pijunnaititigut. Isuqaqtuqartitauvalirput pijjutiqarnikkuut qatangmutimiittiariqaqnikullu.
(Ilanga 1 Silarjuarmiut nalunaiqsiutingit kinakkutuinnait pijunnautingit)

Other language families


Algonqian

Cree (Nehiyawuk) (Swampy Cree)

ᒥᓯᐌ ᐃᓂᓂᐤ ᑎᐯᓂᒥᑎᓱᐎᓂᐠ ᐁᔑ ᓂᑕᐎᑭᐟ ᓀᐢᑕ ᐯᔺᑲᐣ ᑭᒋ ᐃᔑ ᑲᓇᐗᐸᒥᑯᐎᓯᐟ ᑭᐢᑌᓂᒥᑎᓱᐎᓂᐠ ᓀᐢᑕ ᒥᓂᑯᐎᓯᐎᓇ᙮ ᐁ ᐸᑭᑎᓇᒪᒋᐠ ᑲᑫᑕᐌᓂᑕᒧᐎᓂᓂᐤ ᓀᐢᑕ ᒥᑐᓀᓂᒋᑲᓂᓂᐤ ᓀᐢᑕ ᐎᒋᑴᓯᑐᐎᓂᐠ ᑭᒋ ᐃᔑ ᑲᓇᐗᐸᒥᑐᒋᐠ᙮

Transliteration
misiwe ininiw tipenimitisowinik eshi nitawikit nesta peywakan kici ishi kanawapamikiwisit kistenimitisowinik nesta minikowisiwima. e pakitimamacik kaketawenitamowininiw nesta mitonenicikaniniw nesta wicikwesitowinik kici ishi kamawapamitocik.

Mi'kmaq

Msit mimajulnu'k weskwijinu'ltijik alsumsultijik aqq newte' tett wkpimte'tmut aqq koqwajo'taqnn wejkul'aqmititl.

Ojibwe (ᐊᓂᔑᓇᐯ)

(unpointed)
ᑲᑭᓇᐌᓀᓐ ᑲᐱᒪᑎᓯᐗᑦ ᓂᑕᐎᑭᐗᒃ ᑎᐯᓂᒥᑎᓱᐎᓂᒃ ᒥᓇ ᑕᐱᑕ ᑭᒋᐃᓀᑕᑯᓯᐎᓐ ᑲᔦ ᑌᐸᑫᑕᑯᓯᐎᓐ᙮ ᐅᑕᔭᓇᐗ ᒥᑲᐎᐎᓐ ᑲᔦ ᓂᑄᑲᐎᓐ ᒥᓇᐗ ᑕᔥ ᒋᐃᔑᑲᓇᐗᐸᑎᐗᐸᓐ ᐊᒐᑯ ᒥᓄᐎᒋᐎᑎᐎᓂᒃ᙮

(pointed)
ᑲᐦᑭᓇᐌᓀᓐ ᑳᐱᒫᑎᓯᐙᑦ ᓂᐦᑖᐎᑭᐗᒃ ᑎᐯᓂᒥᑎᓱᐎᓂᒃ ᒦᓇ ᑖᐱᑕ ᑭᐦᒋᐃᓀᓐᑖᑯᓯᐎᓐ ᑲᔦ ᑌᐸᑫᓐᑖᑯᓯᐎᓐ᙮ ᐅᑕᔮᓈᐙ ᒥᐦᑲᐎᐎᓐ ᑲᔦ ᓂᑆᐦᑳᐎᓐ ᒦᓇᐙ ᑕᐦᔥ ᒋᐃᔑᑲᓇᐙᐸᓐᑎᐙᐸᓐ ᐊᐦᒑᐦᑯ ᒥᓄᐐᒋᐎᑎᐎᓂᒃ᙮

Transliteration
Kakinawenen kapimatisiwat nitawikiwak tipenimitisowinik mina tapita kiciinetakosiwin kaye tepaketakosiwin. Otayanawa mikawiwin kaye nipwakawin minawa tash ciishikanawapatiwapan acako minowiciwitiwinik.

Other language families


Iroquoian

Cherokee (ᏣᎳᎩ/tsalagi)

ᏂᎦᏓ ᎠᏂᏴᏫ ᏂᎨᎫᏓᎸᎾ ᎠᎴ ᎤᏂᏠᏱ ᎤᎾᏕᎿ ᏚᏳᎧᏛ ᎨᏒᎢ. ᎨᏥᏁᎳ ᎤᎾᏓᏅᏖᏗ ᎠᎴ ᎤᏃᏟᏍᏗ ᎠᎴ ᏌᏊ ᎨᏒ ᏧᏂᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎠᎾᏟᏅᏢ ᎠᏓᏅᏙ ᎬᏗ.

Transliteration
Nigada aniyvwi nigeguda'lvna ale unihloyi unadehna duyukdv gesv'i. Gejinela unadanvtehdi ale unohlisdi ale sagwu gesv junilvwisdanedi anahldinvdlv adanvdo gvhdi.

Other language families


Na-Dene

Navajo (Diné)

Bila'ashda'ii t'áá ałtsoh yiník'ehgo bidizhchįh dóó aheełt'eego ílįįgo bee baahóchį'. Eíí hání' dóó hánítshakees hwiihdaasya' eíí binahjí˛' ahidinínłnáhgo álíleek'ehgo k'é bee ahił niidlí˛.

Other language families


Muskogean

Chickasaw

Himmaka' nittakookano hattak yokasht toksalicha'nikat ki'yo. Hattak mómakat ittíllawwi bíyyi'kacha nanna mómaka ittibaachaffa'hitok.

Other language families


Oto-Manguean

Chinanteco

Lej†̎ ni sou tsa lisia ijaa sia ikou' ne kojo jï ne juso ne jmo' re ju i s†̍' jmo' nö sala ne sasno.

Chinanteco, Ajitlán

La juu dsa lu siä –Dsa kö ñi ba dsa, nía kö ni' ba na lu' dsa e dsa tï é li jnia' roö'.

Mazahua

Texe yo nte'e chjetrjoji, angezeji ximi xo'oji ñeje k'inchiji, nesta ra ngara na jo'o k'o dyaja e nte'e.

Mazatec

Nga ndindie xuta ngatsen de´e ko ngondsejen ngatjin-kjua nga xchandinkon nt'a ngondsejen ngatjin kokjin-tokon,kotjinkjua nga takie engajan skuendinkon xkjin.

Mixtec, Metlatónoc

Taka ma ñayi nguiakoi ñayivi ñatu na ja'a tnu'u ja kusa'a ndeva'ña-i, su'uva kajito va'aña-i, yuka ku ja jiniñu'u ja kukototna-i.

Otomi (Ñahñú)

Gotho nu kja'ni i mui ra zoo i gotho ro kuchti, i tu'ni nu ro ña padä bini i da budi, da mui ra zoo koyu gotho yu kja'ni i yo kuadi.

Zapotec (Güilá)

Ra'ta ra bu:unny ra:aaly liebr cëhnn te'bloh deree'ch cëhnn dignidaa. Ra:alyne:erih gahll ri:e:eny cëhnn saalyb, chiru' na:a pahr ga:annza'crih loh sa'rih.

Zapotec, Miahuatlán

Diti mien ndied xa yent kuan nkie xa nak rieti xa diba xa rola.

Other language families


Carib

Wama

Yiriba na bà sikindo dare bà mɛɛri, da seena yirimma mii bà ta da i nɛki bà tɔɔba.

Other language families


Uto-Aztecan

Nahuatl

Nochi tlakamej uan siuamej kipiaj manoj kuali tlakatisej, nochi san se totlatechpouiltilis uan titlatepanitalojkej, yeka moneki kuali ma timouikakaj, ma timoiknelikaj, ma timotlasojtlakaj uan ma timotlepanitakaj.

Pipil

Muchi ne tay gen tu weyga nestiwit tamagixti genga tik ekneliat wan ipal wan gichiwtiwit ipal ma munegigan ne se pal ne se.

Other language families


Mayan

Cakchiquel

Konojel ri winaqi' kan kalaxib'en pe ri kolotajïk, ri junan kiq'ij, ri junan kejqalen, junan kich'ojib'al pa kik'aslen, xa achi'el k'a ri kik'ojlen, ri kinojib'al kichajin xa tik'amun k'a chi nimaläj konojel xtikajo' ki'.

Huasteco (Tének)

Patal an inik ani an uxum u wa'tsinal walkadh abal jununúl kin bats'uw an alwa'taláb ani ka pidhan in éy jant'ini' in tomnál; in kwa'al in tsalpádh ani in k'ayá' abal kin k'anidha' in juntal.

Mam

Kyaqiilqe winaq nchi itz'aj tuj kopib'il, juunx kychuwiinqal b'ix kyokleen, kyja'tzan tuj tb'aanal xiinv'il tu'n kyanq'iin tuj b'ank'u'j kyxool.

Q'echi/Kekchi

Chijunil li poyanam juntaq'eet wankil xloq'al naq nake'yo'la, ut kama' ak reheb' naq wan xna'leb'eb ut nake'reek'a rib', tento naq te'xk'am rib' sa' usilal chirib'ilrib'eb'.

Tojol-a'b'al

Spetsanal ja swinkil ja lu'um k'inali junxta wax jul schonjel, sok ja sijpanub'ali, ja yuj ojni b'ob' sk'u'luk ja jas sk'ana-i ja b'as lekilali, ja yuj ja ay sk'ujoli sok ay spensari t'ilan oj yilsb'aje lek sok ja smoj jumasa.

Tseltal

Spisil winiketik te ya xbejk´ajik ta k´inalil ay jrerechotik, mayuk mach´a chukul ya xbejka, ya jnatik stojol te jpisiltik ay snopibal sok sbijil joltik, ja´ me k´ux ya kaibatik ta jujun tul.

Tsotsil

Skotol vinik o ants ta spejel balumile k´olem x-hayan i ko´ol ta sch´ulal i sderechoetik i, skotol k´ux-elan oyike oy srasonik y slekilalik, sventa skuxijik leknóo ta ju jun ju ju vo.

Yucatec (yukatek)

Tuláakal wíinik ku síijil jáalk'ab yetel keet u tsiikul yetel Najmal Sijnalil, beytun xan na'ata'an sijnalil yetel no'oja'anil u tuukulo', k'a'abet u bisikuba bey láaktzilil yetel tuláakal u baatzile'.

Other language families


Misumalpan

Miskito (Mískitu)

Upla sut ba kulkanka lakara, airaitka nanira bara pri, sin, aikuki, baku takisa. Bamna sins laka bri baku, lukanka bain pri baku aimuihni lakara, pana pana tabaikan kaiasa.

Other language families


Tarascan

Purhépecha

Iamendu k'uiripuecha janguarhiparini ka majku jarhati ka jurhimbekuecha jingoni kueraaηasondikso ka, juajtakuarhisïndiksï ambakiti eratsekua ka kaxumbikua, jatsistiksï eskaksï sesi arhijperaaka.

Other language families


Zoquean

Totonaco

Wakg lakch'ixkuwin talakgawan nak ka'unin niti ka'akgch'apawalinit nachuna wakg takg'alhi ixtamaxanatkan chu tu kaminini, je'e wanp'utun xlakata wakg talakpuwanan, talalakgk'atsan liwakg, talakask'ini xlakata wakg natalamakgtaya.

Other language families


If you can provide an audio recording of this text in your native language, please send it to: The email address to send your recordings to

Other language families


Cheap Web Hosting