Gurkha   Gurkha

Gurkha is an alternative script used to write Malay and English invented by Mohd Badrul Bin Salleh in January 2013. The script was adapted from the Sanskrit and consists of 21 consonants and 5 vowels.

Notable features

Gurkha script

Gurkha

Sample text in Malay

Sample text in Gurkha in Malay

Transliteration

Semua manusia dilahirkan bebas dari segi kemuliaan dan hak-hak. Mereka mempunyai pemikiran dan perasaan hati dan hendaklah bertindak di antara satu sama lain dengan semangat persaudaraan.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)

Sample text in English

Sample text in Gurkha in English

Transliteration

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)

For more information please contact badmama23@gmail.com

Other constructed scripts


Cheap Web Hosting