languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Čeština

Čeština je západoslovanský jazyk, kterým mluví 10 milionů lidí v České republice. Mnoho lidí z Česka je také v jiných zemích, zejména v USA. Čeština je nejpříbuznější slovenštině, polštině a hornolužické srbštině.

Region, kde se mluví česky se tradičně nazývá Čechy a byl pojmenován kmenem Bójů, kteří podle římských zdrojů přišli na území dnešní České republiky v 1. století našeho letopočtu. Dialekty, kterými se mluví na Moravě jsou rovněž považovány za formy češtiny.

Česká literatura se začala objevovat v 13. století. První tištěnou knihou v češtině, byl příběh o trojské válce, zveřejněná v Plzni v roce 1468. Po mnoha letech rakouské nadvlády, během které byla němčina hlavním jazykem literatury a vlády, se česká literatura obnovila na konci 18. století.

Nejvýznamnější spisovatel v době rané české literatury byl Jan Hus (1369-1415), náboženský reformátor, který také reformoval český pravopis. Zavedl v češtině diakritiku, například čárku (´) na některá písmena. Výsledek: český pravopis se od polského velmi liší. Například české č se v polštině zapíše jako cz.

Česká abeceda

Česká abeceda

A recording of the Czech alphabet by Zbyněk Bambušek

Upřesnění

A recording of the text on this page by Jan Jurčík

Vzorový text

Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

A recording of this text by Vaclav Dekanovsky

Překlad do angličtiny

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)

Information about Czech | Phrases | Weather | Idioms | Tongue twisters | Tower of Babel | Learning materials

Learn Czech

  • Price:
    $33.80
  • List Price:
    $39.80
  • You save:
    15%
In Stock.

Shipping time world-
wide is typically 6 days.

Add to cart Try it for free Good way to learn Czech

Links

Information about the Czech language
http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_language

Online Czech lessons and other resources for learners
http://www.locallingo.com
http://www.czechprimer.org
http://www.videocestina.cz
http://www.myczechrepublic.com/czech_language/
http://www.czech-language.cz/
http://www.digitaldialects.com/Czech.htm

Learn Czech online with CzechClass101
Learn Czech with Glossika

Online Czech dictionaries
http://www.wordbook.cz
http://slovnik.seznam.cz
http://www.slovnik.cz
http://www.online-slovnik.cz
http://prekladacvetonline.cz
https://slovniky.lingea.cz/

Czech Electronic talking dictionaries
http://www.ectaco.com

Tlumočení a české překlady cizích jazyků
http://tlumoceni.org

Online Czech language radio
http://www.bbc.co.uk/czech
http://www.radio.cz
http://www.rozhlas.cz/english/portal

Online Czech news and magazines
http://www.novinky.cz
http://www.ihned.cz
http://www.halonoviny.cz
http://www.lidovky.cz

Slavic languages

Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Croatian, Czech, Kashubian, Macedonian, Montenegrin, Old Church Slavonic, Polish, Russian, Rusyn, Serbian, Silesian, Slovak, Slovenian, Sorbian, Ukrainian, West Polesian

Other languages written with the Latin alphabet


Cheap Web Hosting