languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Đêm tháng vô cùng

This is a Vietnamese version of the popular and well-known Christmas carol, Silent Night, which was originally written in German.

Đêm tháng vô cùng

Đêm tháng vô cùng
Giây phút tưng bừng
Đất với trời
Se chữ đồng
Đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ
Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa
Ơn châu báu vô bờ bến
Biết tìm kiến của chi đền...

Ôi Chúa Thiên đàng
Cảm mến cơ hàn
Nhấp chén phiền
Vương phong trần
Ôi Thiên Chúa thương người đến quên mình
Canh khuya giáng sinh trong chốn cơ hàn
Ơn châu báu vô bờ bến
Biết tìm kiến của chi đền

Silent Night in other languages

Afrikaans, Breton, Cornish, Bulgarian, Chinese (Mandarin), Czech, Dutch, Danish, Esperanto, Estonian, English, Finnish, French, German, Irish, Italian, Manx, Norweigan, Polish, Scottish Gaelic, Spanish, Swedish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh

Other songs

Information about Vietnamese | Chữ-nôm script | Phrases | Colours | Numbers | Tower of Babel | Learning materials

Links

Recordings of this carol
http://www.youtube.com/watch?v=qLOkM3d4I-Y
http://my.opera.com/thinhxuannguyen/blog/2006/11/28/dem-thanh-vo-cung-2

Information about the Silent Night (in Vietnamese)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Đêm Thánh Vô Cùng

Background information about Silent Night (in English)
http://en.wikipedia.org/wiki/Silent_Night_(song)

Silent Night in many more languages
http://silentnight.web.za


Cheap Web Hosting